ดำเนินการสอนเด็กนักเรียนว่ายน้ำ จำนวน 893 คน

โครงการลมหายใจใต้น้ำ เพื่อ 1,000 ชีวิต พ้นวิกฤตจมน้ำ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2023

กำหนดการโครงการ : วันที่ 26 มิถุนายน - 27 ตุลาคม 2566
โดยผู้จัดทำโครงการ สามารถดำเนินโครงการได้ จำนวน 893 คน ( อีก 107 คน จะทำการสอนในช่วงที่ 2 คือ เดือนมีนาคม - เมษายน 2567 เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่ฤดูหนาวทำให้ไม่สามารถทำโครงการต่อได้ )

 สถานที่ในการใช้สอนว่ายน้ำ

 • เชียงใหม่ สระว่ายน้ำ Bronco House, สระว่ายน้ำ Bronco Kids Sport club
 • เชียงราย สระว่ายน้ำ สินธานี 10
 • แม่ฮ่องสอน สระว่ายน้ำโรงเรียนขุนยวมวิทยา

รายละเอียดการสอน 

 • การเรียนการสอนจัดในช่วงวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-12.00 น.
 • หนึ่งกลุ่มจะได้เรียนทั้งหมด 5 วัน ในหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
 • จัดการเรียนการสอนกลุ่มละ 25-30 คน/กลุ่ม/ครู 4-5 คน

การเดินทาง : การเรียนการสอนอยู่ในช่วงเวลาคาบเรียนปกติ ทำให้สามารถควบคุมการมาของจำนวนนักเรียนได้ (เนื่องจากโรงเรียนพามา) ซึ่งมอบหมายให้ทางโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการเดินทางของนักเรียน ส่วนผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ว่ายน้ำ, ชุดว่ายน้ำ, ค่าเรียน และค่าลงสระทั้งหมด โดยไม่มีการเรียกเก็บการเรียนการสอนในโครงการนี้

อุปสรรคการดำเนินโครงการ

 1. ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้บางสัปดาห์ต้องมีการหยุดการเรียนการสอนและชดเชยในสัปดาห์ต่อไป สภาพอากาศจึงเป็นตัวแปรสำคัญในการทำโครงการ
 2. ในโครงการไม่สามารถเบิกค่าเดินทางของโรงเรียนได้ เนื่องจากไม่ได้เขียนในงบประมาณ และโรงเรียนหลายแห่งไม่มีงบประมาณในการเดินทางทำให้พลาดการเข้าร่วมโครงการนี้
 3. นักเรียนผู้หญิงบางส่วนมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องรอบเดือน ทำให้บางวันต้องหยุดเรียนการเรียนการสอนจึงไม่ต่อเนื่อง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์ อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชน

นักเรียนจาก

 1. โรงเรียนเทศบาล 8 เชียงราย
 2. โรงเรียนห้วยทรายขาว
 3. โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง
 4. โรงเรียนบ้านเวียงกือนา
 5. โรงเรียนสหศาสตร์
 6. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
 7. โรงเรียนบ้านพระนอนหอพระ
 8. โรงเรียนบ้านแม่โป่ง
 9. โรงเรียนเมตตาศึกษา
 10. โรงเรียนวัดขะจาว
 11. โรงเรียนวัดป่าตัน
 12. โรงเรียนวัดสวนดอก
 13. โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 14. มูลนิธิ kids ask Foundation
893 คน
 • มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ
 • เอาตัวรอดในท่าลูกหมาตกน้ำ ระยะ 15 เมตรได้
 • เอาตัวรอดในท่า เตะน้ำหงาย ระยะ 15 เมตรได้
 • เตะน้ำคว่ำ สลับเตะน้ำหงาย ระยะ 15 เมตรได้
 • เอาตัวรอดในท่ากอดขวดได้
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม