เริ่มก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์แล้ว

สร้างห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2023

หลังจากที่โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการปรับ ถมหน้าดินให้เรียบ เพื่อเตรียมพร้อมก่อสร้างห้องน้ำเพื่อเด็กนักเรียนนั้น ขณะนี้ผู้รับเหมาได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำแล้ว

ภาพประกอบ


ภาพ: กำลังก่อสร้างห้องน้ำในอาคาร


ภาพ: ด้านข้าง


ภาพ: ด้านหลังอาคาร