มอบอุปกรณ์การเรียนแก่ให้เด็กด้อยโอกาส จำนวน 50 คน

สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้เด็กด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2023

การดำเนินกิจกรรม

  • 12 เมษายน 2566 ได้รับงบสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้เด็กด้อยโอกาสจากโครงการเทใจ จำนวน 54,008 บาท
  • 21 เมษายน 2566 ไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้เด็กด้อยโอกาส
  • 24-25 เมษายน 2566 จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเป็นชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กด้อยโอกาส
  • 2-12 พฤษภาคม 2566 ทยอยแจกจ่ายอุปกรการณ์การเรียนให้กับเด็กด้อยโอกาส
ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

" ก่อนหน้านี้พวกผมต้องรอการบริจาคจากโรงเรียนอื่นและผู้คนภายนอก แต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็ได้รับอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วนและทั่วถึงทุกคนครับ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนพวกผมครับ " เด็กชายธีรกิจ พันธกิจ ชื่อเล่น ธีรเดช 

" ก่อนหน้านี้พวกหนูใช้ของที่ได้รับบริจาคมา ซึ่งมีบางอย่างที่ไม่ครบแต่ก็ต้องใช้ในการเรียนอยู่เป็นประจำทุกวัน พอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็ได้รับอุปกรณ์การเรียนที่ครบค่ะ " เด็กหญิงมินรญา พันธกิจ ชื่อเล่น มิน

" ก่อนหน้านี้พวกหนูมีอุปกรณ์การเรียนที่ไม่เพียงพอค่ะ ขอบคุณที่มีโครงการดีๆ ช่วยสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาสอย่างพวกหนูนะคะ " เด็กหญิงขวัญฤดี ลาหู่นะ ชื่อเล่น เบบี๋

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนเด็กในมูลนิธิ ฯ10 คนเด็กได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วนและได้เพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับทางมูลนิธิฯ 
กลุ่มคนเปราะบางเด็กที่อยู่ใกล้ชุมชน20 คนเด็กได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนที่ได้มาตรฐานและเกิดประโยชน์ต่อการเรียนอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับผู้ปกครองได้ระดับหนึ่ง
เด็กและเยาวชนศูนย์การเรียนบ้านนานา20 คนเด็กได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับทางศูนย์การเรียน
รูปภาพกิจกรรม


 ภาพ : แจกอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กศูนย์การเรียนบ้านนานา เด็กๆดีใจและมีความสุขมาก

 ภาพ : แจกอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในชุมชนใกล้เคียง

 ภาพ : แจกอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กเปราะบางในชุมชนใกล้เคียง