เด็กบ้านโสสะเชียงราย 140 คน มีเครื่องกรองอากาศและหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5

ฟอกอากาศเพื่อลมหายใจเด็กกำพร้าในหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2023

จากวิกฤตฝุ่น PM2.5 ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายที่มีเด็กและเจ้าหน้าที่อาศัยอยู่ประมาณ 180 คน ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการเร่งด่วนเพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์บรรเทาสถานการณ์ ดังนี้

ลำดับรายการจำนวนราคาต่อหน่วยราคารวม(บาท)
1เครื่องกรองอากาศ20 เครื่อง9,252 บาท198,000 บาท
2ไส้กรองอากาศ20 ชิ้น2,243 บาท48,000 บาท

3
หน้ากากอนามัยป้งกันฝุ่น PM 2.5 บรรจุ 50 ชิ้น/กล่อง, 20 กล่อง/ลัง
- หน้ากากอนามัยผู้ใหญ่สีขาว
- หน้ากากอนามัยผู้ใหญ่สีดำ
- หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก

1,000 ชิ้น
1,000 ชิ้น
1,000 ชิ้น

1.25 บาท
1.35 บาท
1.25 บาท

5,457รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด251,457 บาท

จำนวนเงินที่ได้จากการระดมทุน 302,340 บาท (หลังหักค่าธรรมเนียมจากเทใจ) โดยหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะมียอดคงเหลือ 50,883 บาท ซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อดูแลเด็กในมูลนิธิฯ ต่อไป

มูลนิธิฯ ได้ทำการจัดซื้อเครื่องกรองอากาศเพื่อจัดวางในบ้าน 14 หลัง บ้านเยาวชน 2 หลัง ห้องสมุด อาคารอนุบาล และอาคารสำนักงาน รวม 20 เครื่อง รวมถึงส่งมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้เด็กและเจ้าหน้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถช่วยป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ เช่น อาการแสบจมูก ไอ จาม ฯลฯ ทำให้เด็กๆ มีอากาศหายใจที่ดียิ่งขึ้น อาการไอ จาม ลดลง รวมถึงช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นได้

สัมภาษณ์ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ


คุณวิชาญ ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย
“รู้สึกดีใจสำหรับเด็กทุกคนรวมทั้งแม่ที่ได้มีเครื่องฟอกอากาศประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา จังหวัดเชียงรายประสบปัญหาหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 มาก ทำให้การใช้ชีวิตต่างๆ มีความลำบาก ไม่มีความสุข เด็กๆ นอนได้ไม่เต็มอิ่มเพราะปัญหาการหายใจ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพ ทำให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลากระทั่งอยู่ในบ้าน เรียกได้ว่าเกือบ 24 ชม. เด็กที่เป็นภูมิแพ้มีอาการกำเริบจนต้องไปหาหมอบ่อยขึ้น หลังจากได้เครื่องฟอกอากาศมา เด็กๆ สามารถถอดหน้ากากอนามัยอยู่ในพื้นที่บ้านได้ มีการหายใจดีขึ้น ทำให้ชีวิตมีความสุขครับ” 


น้องกิ๊ก เยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย 
“รู้สึกดีใจและขอบคุณมากๆ ค่ะ เพราะตอนนี้เราประสบปัญหามลพิษทางอากาศ ทำให้การใช้ชีวิตลำบาก พอได้เครื่องฟอกอากาศมาทำให้หายใจสะดวกมากขึ้น ปกติหนูอยู่ในบ้านก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอด รู้สึกอึดอัด น้องๆ เด็กเล็กในบ้านจะมีอาการเหมือนเป็นหวัดตลอด ไอจามเยอะด้วย พอมีเครื่องฟอกฯ ก็ไม่ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาแล้วค่ะ อาการแสบตา แสบจมูกก็ดีขึ้นเยอะ”


คุณวราภรณ์ แม่โสสะจากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย
“รู้สึกดีใจมากค่ะ อย่างที่รู้กันว่าจังหวัดเชียงรายจะประสบกับปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าทุกปี โดยเฉพาะในปีนี้ที่หนักมาก ยิ่งที่บ้านมีเด็กเล็กอายุแค่ขวบกว่าๆ ทำให้ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะน้องเริ่มมีอาการคัดจมูก หายใจไม่ออก ต้องหายใจทางปาก ซึ่งทางคุณหมอแจ้งว่าเป็นอาการภูมิแพ้เฉพาะช่วงนี้หรืออาจกลายเป็นโรคประจำตัวได้ พอเห็นเครื่องฟอกอากาศมาวางในบ้าน เด็กๆ ตื่นเต้นกันมาก หลังเปิดใช้งานช่วยได้เยอะเลยค่ะ จากที่ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลากระทั่งตอนนอน ตอนนี้เด็กๆ กลับมารวมกันนอนที่กลางบ้านเพราะมีเครื่องฟอกฯ ทำให้ไม่ต้องใส่หน้ากาก และหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดูของมูลนิธิฯ ภายในหมูบ้านเด็กโสสะเชียงราย140 คนมีเครื่องกรองอากาศใช้ภายในบ้านและอาคารเพื่อฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพและการนอน รวมถึงมีหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันฝุ่นในการดำเนินชีวิตประจำวันภายนอกอาคาร
เจ้าหน้าที่ภายในหมูบ้านเด็กโสสะเชียงราย40 คนมีเครื่องกรองอากาศใช้ภายในบ้านและอาคารเพื่อฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพและการนอน รวมถึงมีหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันฝุ่นในการดำเนินชีวิตประจำวันภายนอกอาคาร

ภาพประกอบ