Infoaid แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของโรงพยาบาลและกลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2020


ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน และเกิดทั่วประเทศ ทำให้ทุกคน ทุกที่ ต้องการป้องกันจากโรคระบาดนี้ ของหลายๆ อย่าง จึงขาดแคลน หาซื้อได้ยาก เราเลยเห็นองค์กร และกลุ่มต่างๆ ขอความช่วยเหลือ แจ้งความประสงค์ขอรับบริจาคสิ่งของต่างๆ ตามสื่อ Social media อยู่มากมาย แน่นอนว่าเมื่อมีคนยกมือขอความช่วยเหลือมา ฝั่งที่มีก็ยินดีแบ่งปัน ซึ่งในช่วงนั้นน้ำใจที่คนร่วมบริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลและกลุ่มเปราะบางต่างๆ มีเข้ามามากมาย ทุกคนพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งแบ่งที่ตัวเองมีมาบริจาค หรือถ้าไม่มีก็พยายามหาซื้อเพื่อนำมาบริจาค และเมื่อบริจาคไปแล้ว ผู้บริจาคก็หวังจะให้ของนั้นได้ถึงปลายทางอย่างปลอดภัย 

Infoaid จึงทำแพลตฟอร์มขึ้นมา โดยรวบรวมข้อมูลความต้องการการช่วยเหลือต่างๆ ที่เชื่อถือได้ เพื่อจัดสรรกระจายความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง และสร้างความสบายใจกับผู้ให้ในการติดตามของที่ส่งไปได้ ด้วยความร่วมมือของหลายองค์กรถ้าอยาก "ร่วมให้" ทำอย่างไร

  1. ตรวจสอบรายการสิ่งของที่โรงพยาบาลและกลุ่มเปราะบางต้องการได้ที่หน้าเว็บ infoaid.org
  2. แจ้งสิ่งของและจำนวนที่ต้องการบริจาคกับ infoaid โดยโทรไปที่ 095-464-5669 หรือ inbox ไปที่ facebook Design for Disasters 
  3. Infoaid จะแจ้งชื่อและที่อยู่จัดส่งกลับมาให้
  4. หลังจากส่งของเรียบร้อยแล้วแจ้ง infoaid อีกครั้ง เพื่อบันทึกรายการ

ถ้าอยาก "ขอความช่วยเหลือ" ทำอย่างไร

เข้าเว็บไซต์ infoaid กรอกแบบฟอร์มต้องการความช่วยเหลือ


เราจะก้าวพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ขอบคุณทุกคนที่ร่วมแบ่งปัน :)