นานมีบุ๊คส์ร่วมกับเทใจ เปิดรับสมัครโรงเรียนที่ขาดแคลนหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ "ปัน Books ให้น้องที่ขาดแคลน ปี 2"

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2019

โรงเรียนมีห้องสมุด แต่ห้องสมุดอาจจะไม่ได้มีหนังสือ... 

นานมีบุ๊คส์ร่วมกับเทใจ จึงทำโครงการพี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง หรือเรียกสั้นๆ ว่าโครงการปันบุ๊คส์ เราเปิดระดมทุนเพื่อซื้อหนังสือนำไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนประถมทั่วประเทศ ครั้งก่อนเราส่งหนังสือให้โรงเรียนได้ทั้งหมด 77 โรงเรียน 77 จังหวัด ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ https://taejai.com/th/d/punbook/ และเรากำลังจะขยายโรงเรียนเพิ่มอีกในปีนี้

ปันบุ๊คส์ ครั้งที่ 2 เราจึงอยากชวนคุณครู โรงเรียน หรือศิษย์เก่า ที่อยากเติมหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน มาสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยทางนานมีบุ๊คส์จะเป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนโดยพิจารณาตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ หลังจากได้รายชื่อโรงเรียนแล้ว นานมีบุ๊คส์จะนำโครงการขึ้นเว็บไซต์ taejai.com เพื่อเปิดระดมทุนต่อไป ทางโรงเรียนจะได้รับหนังสือเมื่อการระดมทุนสิ้นสุด

สมัครเข้าร่วมโครงการปันบุ๊คส์ได้ที่ http://bit.ly/2w2IW2M

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 และประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ทางเพจ Facebook : Nanmeebooks Fan


ตัวอย่างหนังสือที่โรงเรียนจะได้รับ

ตัวอย่างหนังสือระดับชั้นอนุบาล

ตัวอย่างหนังสือสำหรับชั้นประถมศึกษา

ตัวอย่างหนังสือสำหรับชั้นมัธยมศึกษา