Wall of Sharing แพลตฟอร์มปรึกษาจิตใจ หวังให้นักศึกษาไทยสุขภาพจิตดีขึ้น

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2019

บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด หรือ Ooca ร่วมกับ เว็บไซต์เทใจดอทคอม โครงการภายใต้ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ จับมือทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตใจที่ดี ให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีปัญหาด้านจิตใจในชื่อ Ooca: Wall of Sharing


ทพญ.กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ผู้ริเริ่มโครงการ Ooca: Wall of Sharing และหนึ่งใน BBC 100 Women ปี 2018 กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า Ooca เป็นบริษัท Healthtech Startup ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเยียวยา ปัญหาจิตใจของคน โดยสร้างระบบให้ผู้ที่มีความต้องการใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาออนไลน์ผ่านวีดีโอคอลที่มีความเป็นส่วนตัวสูง Ooca เปิดใช้งานมาแล้ว 14 เดือน มีผู้ใช้งานมากกว่า 30,000 ราย โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นองค์กรในบริษัทชั้นนำในไทยและต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับการดูแลจิตใจพนักงาน

ก้าวต่อไปเพื่อเพิ่มช่องางการเข้าถึงบริการให้กลุ่มเยาวชนที่ไม่มีรายได้ ประกอบกับผลการสำรวจของกรมสุขภาพจิต โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ พบว่า ในปี 2561 ปัญหา 5 อันดับแรก ที่วัยรุ่นโทรปรึกษา และเดินเข้ามารับการปรึกษาคลินิกจิตเวชวัยรุ่น มาจาก

  1. มีความเครียด กดดัน พฤติกรรมเสี่ยง
  2. มีความรัก คุณภาพการเรียนตก
  3. ปัญหาเพศ การใช้สารเสพติด
  4. สุขภาพจิต ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย
  5. ครอบครัว ไม่เข้าใจ

โดยปัญหา ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียน นักศึกษา ครอบครัว และสังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในฐานะที่บริษัท Ooca มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต จึงอยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้ด้วยการ ริเริ่มโครงการ Ooca: Wall of Sharing

โครงการนี้ถือเป็น CSR หรือการตอบแทนสังคมของ Ooca และ กลุ่มจิตแพทย์และนักจิตวิทยาของอูก้า โดยทาง Ooca ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Ooca analytic ที่ใช้การควบคุมดูแลข้อมูลของนักศึกษา ซึ่งปรกติมีค่าใช้จ่ายถึงหลักล้านบาทสำหรับการดูแลคนหลักหมื่น ขณะที่กลุ่มจิตแพทย์และนักจิตวิทยาช่วยลดค่าบริการ ลง 80 % ทำให้ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งอยู่ที่ 470 บาท โดยขณะนี้ได้มีการประสานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 13 มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมลงนาม MoU ความร่วมมือในโครงการนี้ และตั้งเป้าหมายว่า ปี 2562 จะสามารถให้บริการนักศึกษาได้ 50,000 ครั้ง

เอด้า จิระไพศาลสกุล ผู้อำนวยการเว็บไซต์เทใจดอทคอม เว็บไซต์ระดมทุนออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม กล่าวเสริมว่า สำหรับโครงการนี้เทใจได้ให้ความร่วมมือกับ Ooca โดยเปิดช่องทางให้คนใจดีและบริษัทต่างๆที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ มีส่วนร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายของการบริการผ่านการบริจาค เพราะเรามีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาที่มีปัญหา และไม่มีรายได้ใด ๆ ได้รับบริการฟรี ทุกการบริจาค 470 บาท จะทำให้นักศึกษาได้รับคำปรึกษา 1 ครั้ง โดย ผู้บริจาคยังสามารถขอรับใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

อ.ทพญ. ภัทริกา อังกสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามใน MoU เข้าร่วมโครงการ Wall of Sharing กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และมีโครงการให้คำปรึกษาด้วยนักจิตวิทยา เพื่อรับฟังให้คำปรึกษาปัญหาของนักศึกษาอยู่แล้ว แต่การแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ยังไม่ตอบโจทย์นักศึกษาที่ไม่อยากพูด ปัญหาส่วนตัวให้กับคนใกล้ชิดหรือคนรู้จักฟัง เพราะรู้สึกอาย นักศึกษาในยุคปัจจุบัน ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมและความกดดันจากปัจจัยต่างๆในสังคม หลายคนไม่สามารถจัดการทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง การที่เราร่วมมือกับ Ooca เพราะเราต้องการสร้างทาง เลือกในการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาที่เป็นรูปแบบใหม่ น่าสนใจ เข้าถึงง่าย ผ่าน Application โดยนักศึกษายังคงได้รับสิทธิในการรักษาความลับ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้เพียงข้อมูลภาพรวมสถานการณ์ ในกรณีที่มีนักศึกษาที่ต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมด้วยนักจิตวิทยา หรือจิตแพทย์ ก็จะมีการแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบที่ดูแลในส่วนนี้ ได้ทำการดูแลนักศึกษาต่อไปอย่างใกล้ชิด

ด้าน อ.พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา ม. เทคโนโลยีสุรนารี อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ ได้ร่วมลงนามใน MoU โครงการ Wall of Sharing กล่าวว่า โครงการนี้ ถือว่าเป็นโครงการพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะของนักศึกษา (Good Health and Wellbeing) ซึ่งจะทำให้นักศึกษาของเรามีโอกาส เข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตจากผู้เชี่ยวชาญ โดยทางโครงการจะเริ่มประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ควบคู่กับกลุ่มคณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเครียดสูง หลังจากนั้นมีแผนที่จะขยาย ให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และมัธยมศึกษาของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ได้ใช้งานด้วย ใน ขณะเดียวกัน จะมีการเก็บข้อมูลและประเมินผลการใช้งานร่วมกับทีม Ooca เพื่อพัฒนางานนี้ต่อไป

ติดตามโครงการและร่วมบริจาคได้ที่ : www.wallofsharing.com และ taejai.com/wallofsharing 

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ :

contact@wallofsharing.com
Facebook : Ooca: Wall of Sharing
โทร : 090-004-0006