"ฟักฝันเฟส" เทศกาลให้เด็กรู้จักอาชีพที่อยากเป็น

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2016

"ฟักฝันเฟส" เทศกาลให้เด็กรู้จักอาชีพที่อยากเป็น

การตัดสินใจบนความอยากทำอาชีพ แต่ไม่มีข้อมูลว่าอาชีพต่างๆ ต้องทำอะไร เป็นเหตุให้เด็กซิ่ว โดนรีไทร์ "ฟักฝันเฟส" ถูกออกแบบมาจากความคิดที่ว่า เราอยากเปิดโอกาสให้เด็กมัธยมได้ทำความรู้จักกับอาชีพรอบตัวให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาสนใจค้นคว้าข้อมูลอาชีพให้มากขึ้น ผ่านเทศกาลที่คนทำงานจริงมาเล่าประสบการณ์ แต่ตอนนี้เรายังประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ใช้จัดงาน  อยากชวนทุกคนมาช่วยกัน

พาเด็กป่วยหนักเรื้อรังไปเรียนรู้โลกกว้าง

ขอโอกาสสักครั้งให้เด็กป่วยหนักเรื้อรังได้ไปเที่ยวแบบเด็กทั่วไป น้องเหล่านี้ส่วนใหญ่ป่วยเป็นมะเร็ง โรคไต และโรคจากพันธุกรรม ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกับโรงพยาบาล เราจึงอยากชวนทุกคนมา“เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” สําหรับเด็กและครอบครัว 

โรงพยาบาลสัตว์น้ำเคลื่อนที่

สัตว์น้ำอีกหลายชีวิตหลากสายพันธุ์ที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือจากสัตวแพทย์ เช่นปลาโลมาที่ได้รับบาดเจ็บ เต่าที่กินถุงพลาสติกในทะเล จึงทำให้ทีมสัตว์แพทย์จากศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยากตั้งศูนย์ปฏิบัติงานภาคสนามเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของสัตว์น้ำเหล่านี้ เพื่อให้สืบอยู่ในท้องทะเลไทยต่อไป