แฟนคลับศิลปินร่วมบริจาค

รายชื่อกลุ่มแฟนคลับที่ร่วมบริจาคในนามศิลปินให้โครงการช่วยเหลือสังคมกับเทใจ

บริจาคในนามศิลปิน
Hui of Pentagon

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
3,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
WJSN

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
1,315.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
NCT & WAYV

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
2,890.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
เต ตะวัน

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
20,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Gulf Kanawut

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
24,500.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Hyun Bin

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
40,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Kim Jaehwan

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
5,270.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
XiaoZhan

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
2,100.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
OnlyOneOf

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
1,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Jonghun Kim (NU'EST JR)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
5,472.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ปอร์เช่ ศิวกร

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
21,014.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ไบร์ท นรภัทร-มิวซ์ ณัฐวิทย์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
2,541.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
โจวเคออวี่ และกรชิต บุญสถิต์ภักดี

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
2,021.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Kim Jiwon

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
30,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ป๊อด ศุภกร-ข้าวตัง ธนวัฒน์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
7,500.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
หูอี้เทียน

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
6,893.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค