แฟนคลับศิลปินร่วมบริจาค

รายชื่อกลุ่มแฟนคลับที่ร่วมบริจาคในนามศิลปินให้โครงการช่วยเหลือสังคมกับเทใจ

บริจาคในนามศิลปิน
ฟ้าใส มิญญาดา บุญทรัพย์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
6,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส สุเมตติกุล

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
4,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Choi Youngjae

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,600.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Uki Violeta

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,762.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
บุ๋น นพณัฐ กันทะชัย

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
23,150.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Lee Taeyong

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
4,666.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Dilraba Dilmurat

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,528.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Yabuki Nako

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,200.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
จั่วหาง

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
2,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
โฟล์ค สุธิมา ก่อเกียรติวนิช

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,500.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
YU GENGYIN

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
8,997.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Meraki Keimii

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
4,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Mei CGM48

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
4,848.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Hoshino Paru

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Min Yoon-gi

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
8,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Minami cera

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
3,003.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Yeo Nan

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
2,617.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
เปรม วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
23,100.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Miles Teller

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
11,036.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
14,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Mona Lucene & Lapine

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
3,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Lee Seung Gi

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
19,100.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
XieKeyin

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
2,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Val Kilmer

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
25,263.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Qian Kun WayV

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,515.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
WuHai

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,117.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ZengShunXi

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
4,069.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Wong Hendery

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
9,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
eaJ Park (Jae Park)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
8,871.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
KIM JUNKYU

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
4,999.99 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,500.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
XONIA ZUNI CA’TRIX

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ปลื้ม LAZiCON & เป็นต่อ LAZ1

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,676.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Choi Tae Yang (Theo)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
701.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
เนเน่ พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
6,025.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Tomo K-OTIC

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
10,922.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
1000PRUENI

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
8,375.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ติวเตอร์ กรภัทร์ ลำน้อย

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
27,268.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Bang Yedam

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
5,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Heartrocker

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
105,160.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค