แฟนคลับศิลปินร่วมบริจาค

รายชื่อกลุ่มแฟนคลับที่ร่วมบริจาคในนามศิลปินให้โครงการช่วยเหลือสังคมกับเทใจ

บริจาคในนามศิลปิน
Val Kilmer

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
25,263.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
XieKeyin

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
2,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Qian Kun WayV

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,515.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
WuHai

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,117.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ZengShunXi

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
4,069.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Wong Hendery

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
9,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
eaJ Park (Jae Park)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
8,871.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
KIM JUNKYU

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
4,999.99 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,500.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
XONIA ZUNI CA’TRIX

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ปลื้ม LAZiCON & เป็นต่อ LAZ1

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,676.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Choi Tae Yang (Theo)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
701.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
เนเน่ พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
6,025.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Tomo K-OTIC

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
10,922.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
1000PRUENI

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
8,375.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ติวเตอร์ กรภัทร์ ลำน้อย

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
27,268.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Bang Yedam

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
5,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Heartrocker

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
105,160.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
เจมมี่เจมส์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
5,522.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
BoYuan

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
777.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
LeeJoonGi

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
7,417.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Jongbae

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
2,500.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Kenta K-OTIC

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,211.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Poppy K-OTIC

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
4,676.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
YeoOne PENTAGON

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
2,520.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ลลิษา มโนบาล

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
3,072.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ (โอห์ม)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
16,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
เกรท วรินทร

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
26,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
แพรวา สุธรรมพงษ์ (มิวสิค BNK48)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
11,111.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
BoYuan

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
2,011.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
LUCAS WONG - NCT / WayV / SuperM

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
31,146.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Koen Danai

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
3,400.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
New Thitipoom

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
30,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Up Poompat

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
123,811.17 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ยองเค (Young K) Day6

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
10,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
เติร์ด ลภัส งามเชวง THIRD TRINITY

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
10,339.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Eric Nam

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
11,534.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Li Zhenning 李振宁

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
3,025.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Heeseung

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
7,200.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
LIU YANGYANG

ปีที่บริจาคล่าสุด
2021

จำนวนเงินบริจาครวม
27,410.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค