โครงการสุขภาพ

พาวีลแชร์เรียนรู้การถ่ายภาพ เปลี่ยนพลังให้สองล้อหมุนสู่โลกกว้าง

โครงการตากล้องรุ่นใหม่หัวใจสีขาว เทใจดอทคอม และกลุ่มวีลโกราวนด์ ชวนผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน และสร้างอิสรภาพร่วมกันที่สวนสัตว์ดุสิต

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ สวนสัตว์ดุสิต

ยอดบริจาคขณะนี้

76,750 บาท

เป้าหมาย

76,670 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 2

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

กิจกรรมการประมูลกล้องถ่ายภาพ digital2home

15 มีนาคม 2017

เมื่อวันที 1-5 มีนาคม ที่ผ่านมา ทาง digital2home ได้จัดกิจกรรมการประมูลกล้องดิจิตอลเพื่อนำเงินมอบให้กับ โครงการพาวีลแชร์เรียนรู้การถ่ายภาพ เปลี่ยนพลังให้สองล้อหมุนสู่โลกกว้าง ภานในงานประมูลกล้องทั้ง 5 วัน รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 75,050 บาท


โครงการตากล้องรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว และ Wheel Go Round จะพาผู้พิการที่นั่งวีลแชร์ได้ออกนอกบ้านที่สวนสัตว์ดุสิตพร้อมเรียนรู้การถ่ายภาพจากอาสาสมัครจำนวน 20 ท่าน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2560 

เทใจดอทคอม ขอขอบคุณผู้ประมูลกล้องดิจิตอลและโครงการตากล้องรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว ที่ช่วยสนับสนุนผู้ใช้วีลแชร์ได้ใช้ชีวิตนอกบ้านพร้อมทั้งเรียนรู้การถ่ายภาพ

อ่านเพิ่มเติม »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

มีผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ในประเทศไทย ทั้งที่เป็นผู้สูงอายุและคนพิการ มีมากถึง 1.3 ล้านคน แต่ไม่ค่อยออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน เนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าถึงสถานที่ และไม่ต้องการเป็นภาระของคนในครอบครัวระหว่างการเดินทางไปในสถานที่ที่สิ่งอำนวยความสะดวกไม่เหมาะสม ประกอบกับคนทั่วไปไม่ทราบวิธีการปฏิบัติ และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกคน รวมทั้งผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์สามารถใช้งานได้สะดวก 

เพื่อเป็นการปลุกกระแสสังคมให้มีความใส่ใจ และให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ รวมถึงเป็นการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้น และสร้างอิสรภาพในการไปสถานที่ต่าง ๆ โครงการตากล้องรุ่นใหม่หัวใจสีขาว เทใจดอทคอม และกลุ่มวีลโกราวนด์ จึงจะจัดกิจกรรม “พาวีลแชร์เรียนรู้การถ่ายภาพ เปลี่ยนพลังให้สองล้อหมุนสู่โลกกว้าง” ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ที่สวนสัตว์ดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ และช่างภาพจิตอาสาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการปลุกกระแสสังคมให้มีความใส่ใจ และให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ 

วีลโกราวนด์ (wheel-go-round) คือ แผนที่ออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ ได้แก่ ที่จอดรถคนพิการ ทางลาด ห้องน้ำคนพิการ และลิฟต์ ด้วยแนวคิดที่จะเพิ่มพื้นที่ชีวิตของผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ ให้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก สร้างอิสรภาพในการเดินทางสำหรับชาววีลแชร์ เราจึงรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม วัด ร้านอาหาร ระบบขนส่งมวลชน ฯลฯสร้างเป็นแพลตฟอร์มกลางบนเว็บไซต์ www.wheelgoround.in.th เพื่อความสะดวกในการค้นหาและแบ่งปันข้อมูลสถานที่... สำหรับทุก ๆ คน

ปัจจุบัน เว็บไซต์ของวีลโกราวนด์ ได้รวบรวมข้อมูลไว้มากกว่า 1,000 แห่งในประเทศไทย โดยมีการเรตติ้งระดับความสะดวกสบายของการใช้งานที่จอดรถ ทางลาด ห้องน้ำและลิฟต์ ให้ดูได้ง่าย ๆ 3 ระดับ คือ

  • สีแดง หมายถึง ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เหมาะสม ไม่สามารถใช้งานได้จริง
  • สีเหลือง หมายถึง สิ่งอำนวยความสะดวกนั้นมีข้อจำกัด หรือใช้งานได้ไม่สะดวกนัก ควรมีผู้ติดตามดูแลระหว่างการใช้งาน
  • สีเขียว หมายถึง สิ่งอำนวยความสะดวกนั้นมีความเหมาะสม เอื้อกับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ ผู้ใช้รถเข็นที่มีร่างกายแข็งแรงสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกได้ด้วยตนเอง
โดยเว็บไซต์ของวีลโกราวนด์ ได้เปิดให้ทุก ๆ คน สามารถมีส่วนร่วมในการปักหมุด แบ่งปันข้อมูลสถานที่ที่คุณได้ไปเยือน รวมเป็นแผนที่สำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ ง่าย ๆ เพียงถ่ายรูป และปักหมุด เพื่มข้อมูลไว้ที่เว็บไซต์... เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาววีลแชร์สามารถหมุนล้อออกเดินทางได้สะดวก สร้างอิสรภาพในการเดินทางบนรถเข็นวีลแชร์

นอกจากนี้ wheel-go-round จะทำการคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ และชวนผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน ผ่านกิจกรรมสนุก ๆ เช่น ชมภาพยนตร์ แรลลี่ หรือทริปเดินทางสั้น ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์รวมทั้งผู้ช่วยได้รับประสบการณ์ตรงจากการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสถานที่ที่ร่วมแชร์ใน www.wheelgoround.in.th

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ จะมีความมั่นใจในการใช้ชีวิต เช่นเดียวกับคนทั่วไป ผ่านกิจกรรมฯนี้
  2. ผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ ได้มีประสบการณ์ที่ดี สนุกสนาน และได้รับความรู้เรื่องการถ่ายภาพ จากกิจกรรมที่จัดขึ้น
  3. อาสาสมัคร จะมีความเข้าใจในการใช้ชีวิต และความจำเป็นของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใชรถเข็นวีลแชร์
  4. สวนสัตว์ดุสิต ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรม จะเป็นตัวอย่างในการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อกับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ 

กิจกรรมการประมูลกล้องถ่ายภาพ digital2home

15 มีนาคม 2017

เมื่อวันที 1-5 มีนาคม ที่ผ่านมา ทาง digital2home ได้จัดกิจกรรมการประมูลกล้องดิจิตอลเพื่อนำเงินมอบให้กับ โครงการพาวีลแชร์เรียนรู้การถ่ายภาพ เปลี่ยนพลังให้สองล้อหมุนสู่โลกกว้าง ภานในงานประมูลกล้องทั้ง 5 วัน รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 75,050 บาท


โครงการตากล้องรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว และ Wheel Go Round จะพาผู้พิการที่นั่งวีลแชร์ได้ออกนอกบ้านที่สวนสัตว์ดุสิตพร้อมเรียนรู้การถ่ายภาพจากอาสาสมัครจำนวน 20 ท่าน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2560 

เทใจดอทคอม ขอขอบคุณผู้ประมูลกล้องดิจิตอลและโครงการตากล้องรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว ที่ช่วยสนับสนุนผู้ใช้วีลแชร์ได้ใช้ชีวิตนอกบ้านพร้อมทั้งเรียนรู้การถ่ายภาพ

แผนการใช้เงินบริจาค


ค่าใช้จ่าย ราคาจำนวนรวมเป็นเงิน
1. เสื้อยืดกิจกรรม หรือของสมนาคุณ12085 คน10,200
2. snack box เช้า (ขนม 2 ชิ้น + น้ำ 1 กล่อง)6085 คน5,100
3. รถบัสรับเด็กพิการ 12,0001 คัน12,000
4. ค่ารถสำหรับคนพิการที่เดินทางมาเอง 50010 คัน5,000
5. ค่าเข้าสวนสัตว์ (คนพิการเข้าฟรี, คนทั่วไป 100THB) 10065 คน6,500
6. อาหารกลางวัน20085 คน17,000
7. ค่าอุปกรณ์เกม รางวัล ค่าสำรวจ และอื่นๆ8,000-8,000
8. ค่าบัตรเข้าชม Acrobatic Kenya Show202065 คน1,300
9. ค่ารถตู้สำหรับอาสาตากล้อง1,8002 คน3,600
10. ค่าน้ำมันรถตู้5002 คัน1,000
11. ค่าดำเนินการเทใจดอทคอม 10%6,970-6,970 
รวมเป็นเงิน

76,670