โครงการอื่นๆ

วัคซีนพิษสุนัขบ้าแก่หมาแมว

ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงจำนวน 11 หมู่บ้าน ในจังหวัดชัยนาท เพื่อลดการติดเชื้อของพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนและสัตว์

ระยะเวลาโครงการ 60 วัน พื้นที่ดำเนินโครงการ ชัยนาท

ยอดบริจาคขณะนี้

16,025 บาท

เป้าหมาย

58,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 28%
จำนวนผู้บริจาค 22

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมา-แมว 1,800 ตัว

27 สิงหาคม 2018

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิตอล เอกวิชา INTERACTIVE ได้ร่วมมือกับ ชมรมกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเงินช่วยเหลือจากผู้บริจาคจากเทใจดอทคอม (www.taejai.com) และลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 30 พ.ค.-8 มิ.ย.2561 ที่ผ่านมา โดยได้นำทุนสนับสนุนที่ได้รับมาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 800 โดส รวมถึงเวชภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับปฏิบัติงาน

ภาพประกอบ


เตรียมวัคซีน พร้อมฉีดป้องกันโรคให้หมา-แมว

ฉีดยาให้หมา-แมวในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน


ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ชาวบ้าน

ผลการตอบรับหลังปฏิบัติงาน

ชาวบ้านในชุมชนพึงพอใจอย่างมากที่มีหน่วยงานลงมาช่วยป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง เนื่องด้วยช่วงที่ผ่านมาโรคพิษสุนัขบ้าเป็นที่ระบาดอย่างหนักในประเทศไทย โดยทางชมรมได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น 1,800 ตัว รวมทั้งได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ชาวบ้าน เพื่อการดูแลสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้องต่อไป

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

เชื้อพิษสุนัขบ้า 

โรคพิษสุนัขบ้า สาเหตุการเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งคนและสัตว์ 

ในช่วงที่ผ่านมามีข่าวออกมามากมายว่า มนุษย์เสียชีวิตจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ทำให้หลายคนหวาดกลัวกันอย่างมาก เพราะมีข่าวออกมาว่า สุนัข แมว ไปกัด ข่วน หรือ น้ำลายของสัตว์เลี้ยงสัมผัสท่าน ก็อาจทำให้คนติดเชื้อ บางคนหนักถึงขั้นเสียชีวิตก็มีมาแล้ว.

โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงมีอาการเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า และอาจลามมาถึงผู้เลี้ยงได้อีกด้วย โดยสัตว์ที่ไม่ได้รับการดูแลฉีดวัคซีนมีอัตราความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมากกว่าสัตว์ที่ได้รับวัคซีนและยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้ทุกคน

ด้วยเหตุนี้ทางทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะออกแบบการสื่อสารดิจิทัล เอกวิชา Interactive และ ทีมงานสัตว์แพทย์ มหาวัยมหิดล มีความตั้งใจช่วยที่จะร่วมหาทุนทรัพย์ เพื่อซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่โรงเรียนวัดวังน้ำขาว บ้านวังน้ำขาว ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โดยทางทีมงานสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะลงพื้นที่พร้อมอาสาสมัครและชาวบ้านในช่วงเดือนมิถุนายน 2561ขั้นตอนการดําเนินโครงการ

  1. ให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าผ่านทาง social media
  2. ลงพื้นที่ตามหมู่ต่างๆ  ร.ร.วัดวังน้ำขาว บ้านวังน้ำขาว ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 
  3. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่
    Facebook Fanpage: WANG-FUND
    Facebook Fanpage: Vet MU Photo Club

ตัวอย่างการให้ความรู้ผ่าน Social Mediaประโยชน์ของโครงการ  

  1. ช่วยเหลือให้โรงพยาบาลสัตว์ที่ขาดแคลนวัคซีนรักษาโรคพิษสุนัขบ้า
  2. ลดจํานวนและควบคุมอาการของสุนัขบ้า

สมาชิกภายในทีม

นําชัย สุวรรณโน Facebook : NAMCHAI GOODLUCKBEHAPPY

พรรษวุฒิ พฤกษา Facebook : PADSAWUT PHRUKSA

พูนทรัพย์ เศตะพราหมณ์ FACEBOOK : OAK SETABHRAMANA

วุธิชัย สุวรรณโยธิน FACEBOOK : Louis Nengs

เลิศวุฒิ ทองจันทร

กชนภัส เม่นมิ่ง

นภัสสร ล้อสีทอง

พลนัท สรรค์กรกุล FACEBOOK : William Sankorrakul

ฐานิดา อภิวัฒนธงชัย FACEBOOK : Yelly apiwattanatongchai

มณิเวธ ฌานคุปตรัตน์

ภาคี

ชมรมกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหิดล 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมา-แมว 1,800 ตัว

27 สิงหาคม 2018

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิตอล เอกวิชา INTERACTIVE ได้ร่วมมือกับ ชมรมกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเงินช่วยเหลือจากผู้บริจาคจากเทใจดอทคอม (www.taejai.com) และลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 30 พ.ค.-8 มิ.ย.2561 ที่ผ่านมา โดยได้นำทุนสนับสนุนที่ได้รับมาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 800 โดส รวมถึงเวชภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับปฏิบัติงาน

ภาพประกอบ


เตรียมวัคซีน พร้อมฉีดป้องกันโรคให้หมา-แมว

ฉีดยาให้หมา-แมวในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน


ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ชาวบ้าน

ผลการตอบรับหลังปฏิบัติงาน

ชาวบ้านในชุมชนพึงพอใจอย่างมากที่มีหน่วยงานลงมาช่วยป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง เนื่องด้วยช่วงที่ผ่านมาโรคพิษสุนัขบ้าเป็นที่ระบาดอย่างหนักในประเทศไทย โดยทางชมรมได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น 1,800 ตัว รวมทั้งได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ชาวบ้าน เพื่อการดูแลสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้องต่อไป

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนราคา (บาท)
1. วัคซีน RUBIES 2,50052,000
2.สําลี + Alcohol 12 ชุด2,000
3. ค่าอาหารทีมงาน70 ชุด4,000ยอดรายการดังกล่าวรวมค่าดำเนินการเทใจ 10% ในงบประมาณแล้ว