โครงการการศึกษา

ตู้ปันนิทาน๑4๑ เพื่อเด็กชนบท

ออกแบบตู้นิทาน 10 ตู้ ที่สามารถนำช่องว่างมาเป็นตัวละครเพื่อเล่านิทานได้ โดยมอบให้กลุ่มนักศึกษาหัวใจจิตอาสาที่ทำค่ายไปช่วยเด็กๆ ในที่ห่างไกล

ระยะเวลาโครงการ 60 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทุกจังหวัด

ยอดบริจาคขณะนี้

60,020 บาท

เป้าหมาย

60,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 50

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบตู้ปันนิทานที่บ้านทีลอง จังหวัดเชียงใหม่

12 กรกฎาคม 2017

โครงการตู้ปันนิทาน๑4๑ เพื่อเด็กชนบท โดย กิจการเพื่อสังคม ๑4๑

ตู้ปันนิทานเกิดจากการต่อยอดแนวความคิดจากช่องว่างแห่งการให้ โดยทางกิจการเพื่อสังคม ๑4๑ เห็นถึงความสำคัญของการเล่านิทาน ที่สร้างจินตนาการให้เด็กปฐมวัย จึงออกแบบตู้เล่านิทานที่มีช่องว่างรูปทรงต่าง ๆ เป็นตัวละครประกอบการเล่านิทาน และส่งมอบให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่บ้านทีลอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยตู้นิทานประกอบและสร้างสรรค์จากกลุ่มนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 


ชุดตู้ปันนิทานที่เป็นแบบดีไอวาย จำนวน 10 ชุด ประกอบด้วย

  1. ตู้ปันนิทานแบบประกอบเองได้ ออกแบบโดย ๑4๑ ขนาดประมาณ 50 ซม x 50 ซม x 80 ซม ทำจากไม้ยางพารา
  2. ตุ๊กตาไม้ประกอบการเล่านิทานที่ฉลุจากตู้ จำนวน 20 ชิ้น/ชุด
  3. หนังสือนิทานอีสปและนิทานพื้นบ้าน 10 เล่ม
  4. ชุดอุปกรณ์ขัดทำสี / กระดาษทราย แปรงทาสี สีย้อมไม้สูตรน้ำผสมสีผสมอาหาร

นักศึกษาช่วยกันออกแบบ และประกอบตู้นิทานนักศึกษาประกอบล้อให้ตู้นิทาน


ตู้นิทานที่ออกแบบ โดยนักศึกษา


น้อง ๆ ที่ได้รับตู้นิทาน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ตู้นิทาน


ผลงานของน้อง ๆ


ขอบคุณครับ
คมกฤช ตระกูลทิวากร (อ้วน ๑4๑)
ผู้ก่อตั้งและดำเนินกิจการเพื่อสังคม ๑4๑

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :

กิจการเพื่อสังคม ๑4๑ เห็นถึงความสำคัญของนิทาน ที่สร้างจินตนาการให้เด็กปฐมวัย เราอยากให้เด็กๆ ในที่ห่างไกลได้มีหนังสือนิทานดีๆ และสามารถนำเอาเครื่องมือช่วยให้เด็กๆ ได้จิตนาการตามผ่านของเล่นไม้ที่นำมาเล่านิทานได้ เช่นสัตว์ต่างๆ ในนิทานอีสป ตามแนวคิดของ ๑4๑ ที่นำช่องว่างแห่งการให้มามอบให้เด็กๆ 

และ....เรายังเห็นถึงกลุ่มนักศึกษาที่มีหัวใจเปี่ยมการให้ที่มักจะไปสร้างความสุขและแบ่งปันความรู้ให้เด็กในชนบทอยู่เรื่อย ๆ

ดังนั้น หากเราร่วมมือกัน  ด้วยการให้นักศึกษามีตู้เล่านิทานนี้ติดไม้ติดมือไปด้วยเพื่อนำไปมอบให้เด็กๆ ในชนบทห่างไกลได้สร้างสรรค์จิตนาการแบบไม่มีข้อจำกัด  จึงเป็นที่มาของแนวคิดเหล่านี้ได้ผสมผสานออกมาเป็นแนวคิดของ ตู้ปันนิทาน ๑4๑ นี้

ประโยชน์ของโครงการ :

นักศึกษาจิตอาสาทั้งหลายได้มีของไปบริจาคมากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการทำค่ายได้ ส่งถึงโรงเรียนหรือศูนย์เด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ในชนบทได้ตู้ปันนิทานพร้อมหนังสือนิทานเด็ก เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการแด่เด็กๆ ปฐมวัย ให้พวกเขาเติบโตมากับนิทานดีๆ

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

ได้ทุนจากเทใจ.คอมมาออกแบบและผลิตตู้ปันนิทานที่เป็นแบบดีไอวาย เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาจิตอาสาได้ช่วยกันลงมือขัดระบายสีและประกอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกลที่พวกเขาจะไปออกค่ายตามวัตถุประสงค์ของพวกนักศึกษา พร้อมหนังสือนิทานดีๆ ที่เราหามาให้อีกจำนวนหนึ่ง 

สิ่งที่จะทำ 
ชุดตู้ปันนิทานที่เป็นแบบดีไอวาย จำนวน 10 ชุด 

ประกอบด้วย

1. ตู้ปันนิทานแบบประกอบเองได้ ออกแบบโดย ๑4๑ ขนาดประมาณ 50 ซม x 50 ซม x 80 ซม ทำจากไม้ยางพารา

2. ตุ๊กตาไม้ประกอบการเล่านิทานที่ฉลุจากตู้ จำนวน 20 ชิ้น/ชุด

3. หนังสือนิทานอีสปและนิทานพื้นบ้าน 10 เล่ม

4. ชุดอุปกรณ์ขัดทำสี / กรพดาษทราย แปรงทาสี สีย้อมไม้สูตรน้ำผสมสีผสมอาหาร

สมาชิกภายในทีม :

คมกฤช ตระกูลทิวากร  (อ้วน ๑4๑) -0814095711
ผู้ก่อตั้งและดำเนินกิจการเพื่อสังคม ๑4๑ที่ทำงานเพื่อเด็กๆ มามากกว่า 4 ปี มอบของเล่นให้เด็กๆ ที่ห่างไกลหลายจังหวัด
ระดมทุนผ่านเทใจ.คอม สำเร็จเป็นรายแรกผ่านโครงการ เก้าอี้ประคองรัก

กฤติยา ตระกูลทิวากร  (แพท ๑4๑) ผู้ก่อตั้งร่วม ดูแลเรื่องเนื้อหาของการเล่นที่เหมาะสมตามวัยเด็ก
มีมุมมองว่าการทำมือเป็นเป็นเรื่่องสำคัญ เปิดประตูไปสู่การพึ่งพาตนเองได้

ภาคี :

กลุ่มนักศึกษาจิตอาสาที่จะทำโครงการออกค่ายพัฒนาชนบท หรือค่ายสอนศิลปะในที่ห่างไกล

ความคืบหน้าโครงการตู้ปันนิทาน๑4๑ เพื่อเด็กชนบท

18 ตุลาคม 2016

โครงการตู้ปันนิทาน๑4๑ เพื่อเด็กชนบท รับผิดชอบโครงการโดยกิจการเพื่อสังคม ๑4๑ จากการระดมทุนที่ได้จะนำมาออกแบบและผลิตตู้ปันนิทานที่เป็นแบบดีไอวาย เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาจิตอาสาได้ช่วยกันลงมือขัดระบายสีและประกอบตู้ปันนิทานเพื่อมอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล ในช่วงที่นักศึกษาจิตอาสาที่ออกค่ายตามวัตถุประสงค์ของนักศึกษา นอกจากนั้นเราได้จัดหาหนังสือนิทานดี ๆ อีกจำนวนหนึ่ง 
 
สิ่งที่เกิดขึ้น
จะได้เห็นกลุ่มนักศึกษาหัวใจจิตอาสาได้นำเอาชุดตู้ปันนิทานไปสร้างสรรค์กับกิจกรรมออกค่ายพัฒนาชนบทหรือค่ายศิลปะไปแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ จินตนาการโลดแล่นผ่านนิทานแก่เด็ก ๆ และโรงเรียนในชนบทต่อไป
 
ขอบคุณครับ
คมกฤช ตระกูลทิวากร  (อ้วน ๑4๑)
ผู้ก่อตั้งและดำเนินกิจการเพื่อสังคม ๑4๑

มอบตู้ปันนิทานที่บ้านทีลอง จังหวัดเชียงใหม่

12 กรกฎาคม 2017

โครงการตู้ปันนิทาน๑4๑ เพื่อเด็กชนบท โดย กิจการเพื่อสังคม ๑4๑

ตู้ปันนิทานเกิดจากการต่อยอดแนวความคิดจากช่องว่างแห่งการให้ โดยทางกิจการเพื่อสังคม ๑4๑ เห็นถึงความสำคัญของการเล่านิทาน ที่สร้างจินตนาการให้เด็กปฐมวัย จึงออกแบบตู้เล่านิทานที่มีช่องว่างรูปทรงต่าง ๆ เป็นตัวละครประกอบการเล่านิทาน และส่งมอบให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่บ้านทีลอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยตู้นิทานประกอบและสร้างสรรค์จากกลุ่มนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 


ชุดตู้ปันนิทานที่เป็นแบบดีไอวาย จำนวน 10 ชุด ประกอบด้วย

  1. ตู้ปันนิทานแบบประกอบเองได้ ออกแบบโดย ๑4๑ ขนาดประมาณ 50 ซม x 50 ซม x 80 ซม ทำจากไม้ยางพารา
  2. ตุ๊กตาไม้ประกอบการเล่านิทานที่ฉลุจากตู้ จำนวน 20 ชิ้น/ชุด
  3. หนังสือนิทานอีสปและนิทานพื้นบ้าน 10 เล่ม
  4. ชุดอุปกรณ์ขัดทำสี / กระดาษทราย แปรงทาสี สีย้อมไม้สูตรน้ำผสมสีผสมอาหาร

นักศึกษาช่วยกันออกแบบ และประกอบตู้นิทานนักศึกษาประกอบล้อให้ตู้นิทาน


ตู้นิทานที่ออกแบบ โดยนักศึกษา


น้อง ๆ ที่ได้รับตู้นิทาน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ตู้นิทาน


ผลงานของน้อง ๆ


ขอบคุณครับ
คมกฤช ตระกูลทิวากร (อ้วน ๑4๑)
ผู้ก่อตั้งและดำเนินกิจการเพื่อสังคม ๑4๑

แผนการใช้เงิน

รายการราคา / หน่วยจำนวนราคารวม (บาท)
1ค่าวัสดุ (ไม้ยางพารา)2,200

10 ชุด

22,000
2.ค่าตัด1,00010 ชุด10,000
3.ค่าสีย้อมไม้40010 ชุด4,000
4.ค่าวัสดุสิ่นเปลือง (สำหรับขัด - ลงสี )50010 ชุด

5,000

5.ค่าจัดส่ง50010 ชุด5,000
6.ค่าหนังสือ90010 ชุด9,000
7ค่าออกแบบและเขียนแบบ CNC   25,000
รวมทั้งหมด  

80,000

***ทางเทใจดอทคอมเปิดระดมทุน 60,000 บาท***