project โควิด-19

The Absolute Group ระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์สู้ โควิด-19 เพื่อ รพ.กลาง (กทม.) และ รพ.บ้านแพ้ว (จ.สมุทรสาคร)

ร่วมระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับ 2 โรงพยาบาลหลัก คือ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และ โรงพยาบาลกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาโครงการ 09 ส.ค. 2564 ถึง 09 ก.ย. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 198 หมู่ 1 ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120), แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100)

ยอดบริจาคขณะนี้

50,878 บาท

เป้าหมาย

330,770 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 15%
จำนวนผู้บริจาค 108

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ตัวแทน The Absolute Group ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.กลางแล้ว

23 พฤศจิกายน 2021

หลังจากระดมทุนสำเร็จทางผู้ดำเนินการได้จัดซื้อสิ่งของตามแผนที่ได้กำหนดไว้ พร้อมนำสิ่งของบริจาคจาก Partner และนำไปบริจาคให้กับผู้ป่วยโควิด-19 และบุคคลากรทางการแพทย์ที่ทาง รพ.กลาง ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ตามภาพถ่ายที่แนบด้านล่าง
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ร่วมระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับ 2 โรงพยาบาลหลัก คือ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และ โรงพยาบาลกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

          เนื่องด้วยการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้สถานพยาบาลหลายแห่งไม่สามารถรับมือต่อจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ โดยหนึ่งในปัญหาหลักคือการขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมต่อจำนวนผู้ป่วย ทั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และอุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยอาการหนัก และผู้เสียชีวิตในเดือนกรกฏาคม 2564 สูงถึง 2,834 ราย


การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอกับความต้องการ จะสามารถช่วยให้โรงพยาบาลสามารถรับมือกับจำนวนผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 

โครงการฯ จึงร่วมระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับ 2 โรงพยาบาลหลัก คือ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และ โรงพยาบาลกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1 จัดตั้งคณะทำงาน

2 ติดต่อสถานพบาบาลหรือองค์กรที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ และสิ่งของที่ช่วยบรรเทาสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

3 จัดทำโครงการระดมทุน

5 จัดซื้ออุปกรณ์ และสิ่งของจำเป็นตามที่สถานพยาบาลหรือองค์กรต้องการ

6 ติดตามผลการปฏิบัติงาน

7 สรุปและรายงานผล


ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย ดิ แอ็บโซลูท กรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการการออกกำลังกาย อาหารเพื่อสุขภาพ รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้า 


ร่วมกับ

1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

2. โรงพยาบาลกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ตัวแทน The Absolute Group ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.กลางแล้ว

23 พฤศจิกายน 2021

หลังจากระดมทุนสำเร็จทางผู้ดำเนินการได้จัดซื้อสิ่งของตามแผนที่ได้กำหนดไว้ พร้อมนำสิ่งของบริจาคจาก Partner และนำไปบริจาคให้กับผู้ป่วยโควิด-19 และบุคคลากรทางการแพทย์ที่ทาง รพ.กลาง ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ตามภาพถ่ายที่แนบด้านล่าง
แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ชุด PPE พร้อมรองเท้า หมวก มูลค่า 380 บาท 365 ชุด 138,700.00
2 หน้ากาก N95 (20 ชิ้น x 65 กล่อง) 1,300 ชิ้น 117,000.00
3 เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว มูลค่า 450 บาท 100 เครื่อง 45,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
300,700.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,070.00

ยอดระดมทุน
330,770.00