โครงการอื่นๆ

ชุดนักเรียนให้น้องที่ประสบอุทกภัยใต้

เพราะอุทกภัยพัดพาชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไปหมด เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมแบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆ

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ จ.นครศรีธรรมราช

ยอดบริจาคขณะนี้

145,000 บาท

เป้าหมาย

100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 145%
จำนวนผู้บริจาค 125

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

บรรยากาศการมอบชุดนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านชะอวด

11 เมษายน 2017

โรงเรียนบ้านชะอวดได้จัดกิจกรรมการมอบชุดนักเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียน ในโครงการชุดนักเรียนให้น้องที่ประสบอุทกภัยใต้ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชะอวดที่ประสบภัยน้ำท่วมในระดับชั้นต่างๆ

ประมวลภาพกิจกรรม
  

  

และส่งมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้อีกจำนวน 52


ลำดับชื่อโรงเรียนลำดับชื่อโรงเรียน
1โรงเรียนบ้านชะอวด2โรงเรียนบ้านตรอกแค
3โรงเรียนบ้านขอนหาด4โรงเรียนบ้านใสถิน
5โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 6โรงเรียนวันควนใส
7โรงเรียนบ้านนางหลง8โรงเรียนวัดโคกทราง
9โรงเรียนวัดหนองจิก 10โรงเรียนบ้านพรุบัว 
11โรงเรียนวันควนเถียะ 12โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 
13โรงเรียนวันควนยาว 14โรงเรียนวันควนป้อม
15โรงเรียนวันควนเคร็ง16โรงเรียนวันปากควน 
17โรงเรียนวันท่าเสม็ด18โรงเรียนบ้านหนองหิน 
19โรงเรียนบ้านบางน้อย  20โรงเรียนวัดวังกลม
21โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 22โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 
23โรงเรียนเขาพระทอง24โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 
25โรงเรียนบ้านควรหนองหงส์ 26โรงเรียนบ้านควนมุด 
27โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ28โรงเรียนวันกาโห่ใต้ 
29โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม30โรงเรียนบ้านตูล 
31โรงเรียนบ้านกุมแป32โรงเรียนบ้านควนเงิน
33โรงเรียนบ้านห้วยโส 34โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 
35โรงเรียนวัดดอนมะปราง36โรงเรียนวัยห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอทิศ 
37โรงเรียนบ้านหนองบัว 38โรงเรียนบ้านท่าไทร
39โรงเรียนบ้าหนองนนทรี40โรงเรียนบ้านควนมิตร
41โรงเรียนบ้านวังหอน 42โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 
43โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.17344โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  
45โรงเรียนบ้านลานนา 46โรงเรียนวัดไม้เสียบ
47โรงเรียนวัดท่าสะท้อน48โรงเรียนบ้านปากบางกลม 
49โรงเรียนวัดจิกพนม 50โรงเรียนวัดรักขิตวัน 
51โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง52โรงเรียนบ้านควนชิง
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปรากฏการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ถือเป็นอีกหนึ่งอุทกภัยน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบรุนแรงในปี 2560 ฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงต้นปี เกิดความเดือดร้อนหนักหลายพื้นที่ในจ.นครศรีธรรมราช

ด้วยเพราะดินอุ้มน้ำเอาไว้เต็มพิกัด นอกจากนี้ จ.นครศรีธรรมราช นั้น ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงกับการเกิดน้ำท่วมอย่างน่าตกใจ เพราะพบว่าเส้นทางการไหลของน้ำที่มีอยู่เดิมได้ถูกขวางกั้นด้วยหมู่บ้านจัดสรรแล้วเกือบทั้งหมด เช่น พื้นที่ ถนนสะพานยาว ที่เดิมเคยเป็นคลองน้ำผ่านที่ใหญ่ที่สุดในเขต อ.เมือง เวลานี้กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนขนาดย่อมแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยทีเดียว หรือกระทั่งถนนกะโรม ที่พาดผ่านทางรถไฟ เดิมเป็นคลองรับน้ำ บัดนี้ถูกถมเต็มพื้นที่ เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีคลอง หรือแหล่งใดๆ ระบายน้ำได้เลย และท่อระบายน้ำแทบทุกแห่งก็เต็มไปด้วยขยะอุดตัน ยากต่อการไหลผ่านของน้ำ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่บ้านเรือนเท่านั้น เด็กๆในพื้นที่ อ.ชะอวด และอีกกว่า 52 โรงเรียนได้แก่

1.โรงเรียนบ้านชะอวด 2.โรงเรียนบ้านตรอกแค 3.โรงเรียนบ้านขอนหาด

4.โรงเรียนบ้านใสถิน 5.โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 6.โรงเรียนวันควนใส

7.โรงเรียนบ้านนางหลง 8.โรงเรียนวัดโคกทราง 9.โรงเรียนวัดหนองจิก

10.โรงเรียนบ้านพรุบัว 11.โรงเรียนวันควนเถียะ 12.โรงเรียนบ้านทุ่งใคร

13.โรงเรียนวันควนยาว 14.โรงเรียนวันควนป้อม 15.โรงเรียนวันควนเคร็ง

16.โรงเรียนวันปากควน 17.โรงเรียนวันท่าเสม็ด 18.โรงเรียนบ้านหนองหิน

19.โรงเรียนบ้านบางน้อย 20.โรงเรียนวัดวังกลม 21.โรงเรียนบ้านทุ่งโชน

22.โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 23.โรงเรียนเขาพระทอง 24.โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่

25.โรงเรียนบ้านควรหนองหงส์ 26.โรงเรียนบ้านควนมุด 27.โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ

28.โรงเรียนวันกาโห่ใต้ 29.โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 30.โรงเรียนบ้านตูล

31.โรงเรียนบ้านกุมแป 32.โรงเรียนบ้านควนเงิน 33.โรงเรียนบ้านห้วยโส

34.โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 35.โรงเรียนวัยห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอทิศ 36.โรงเรียนวัดดอนมะปราง 37.โรงเรียนบ้านหนองบัว 38.โรงเรียนบ้านท่าไทร 39.โรงเรียนบ้าหนองนนทรี

40.โรงเรียนบ้านควนมิตร 41.โรงเรียนบ้านวังหอน 42.โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย

43.โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 44.โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 45.โรงเรียนบ้านลานนา

46.โรงเรียนวัดไม้เสียบ 47.โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 48.โรงเรียนบ้านปากบางกลม 49.โรงเรียนวัดจิกพนม 50.โรงเรียนวัดรักขิตวัน 51.โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 52.โรงเรียนบ้านควนชิง

ก็ได้รับผลกระทบที่เราอาจนึกไม่ถึง นั้นก็คือชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่พัดไปกับน้ำ

โครงการนี้จึงริเริ่มชวนทุกคนเพื่อแบ่งปันชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆสภาพใหม่มือ 1 เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้นำไปสู่พลังของวันใหม่ให้การเรียนของน้องได้สดใสอีกครั้ง

ปัญหาและความท้าทาย

การขนส่งในพื้นที่ที่กำลังเกิดอุทกภัย


ประโยชน์ที่ได้รับ
  1. สร้างช่องทางการทำกิจกรรมด้านสังคมในส่วนที่มีความต้องการแท้จริง
  2. เกิดความร่วมมือของประชาชนทั่วไป และเกิดการทำงานร่วมกันกับพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างรูปแบบในการพัฒนาความช่วยเหลือที่ยั่งยืน
  3. เกิดเป็นเครือข่ายอาสาสมัครปลุกพลังเปลี่ยนไทย “ร่วมแรงเพื่อส่งต่อสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน”


สมาชิกในทีม
  • inspiring.org
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ร้านปันกัน
ประมวลภาพน้ำท่วมโรงเรียนบ้านชะอวด มกราคม ๒๕๖๐
ที่มาภาพจาก Facebook: โรงเรียนบ้านชะอวด Bancha-uat School

ความคืบหน้าโครงการชุดนักเรียนให้น้องที่ประสบอุทกภัยใต้

22 กุมภาพันธ์ 2017

หลังจากเทใจดอทคอม ร่วมกับปลุกพลังเปลี่ยนไทย และร้านปันกัน เปิดระดมทุนและรับบริจาคชุดนักเรียนมือหนึ่งให้โครงการชุดนักเรียนให้น้องที่ประสบอุทกภัยใต้ ทางโครงการได้รับชุดนักเรียนจากการบริจาคดังนี้

1.บริจาคผ่านทางโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทยที่หอศิลป์กรุงเทพ เสื้อ 261 ตัว กางเกง 106 ตัว กระโปรง 142 ตัว

2.บริจาคผ่านทางร้านปันกัน เสื้อ 108 ตัว กางเกง 50 ตัว กระโปรง 51 ตัว

3.บริจาคเป็นเงินให้เทใจจัดซื้อ เสื้อ 340 ตัว กางเกง 222 ตัว กระโปรง 249 ตัว

รวมทั้งหมดเป็น 1,529 ชิ้น เสื้อ 709 ตัว กางเกง 378 ตัว กระโปรง 442 ตัว

ขณะนี้เราได้ส่งชุดนักเรียนทั้งหมดผ่านทางรถไฟไปที่โรงเรียนชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กในโรงเรียนกว่า 52แห่งแล้ว


วันนี้เราเอาภาพชุดนักเรียนและการจัดส่งชุดนักเรียนมาให้ชมกันค่ะ


ผู้บริจาคชุดนักเรียน

บรรจุชุดนักเรียนใส่กล่องชุดนักเรียนพร้อมจัดส่งถึงมือเด็กๆบรรยากาศการมอบชุดนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านชะอวด

11 เมษายน 2017

โรงเรียนบ้านชะอวดได้จัดกิจกรรมการมอบชุดนักเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียน ในโครงการชุดนักเรียนให้น้องที่ประสบอุทกภัยใต้ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชะอวดที่ประสบภัยน้ำท่วมในระดับชั้นต่างๆ

ประมวลภาพกิจกรรม
  

  

และส่งมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้อีกจำนวน 52


ลำดับชื่อโรงเรียนลำดับชื่อโรงเรียน
1โรงเรียนบ้านชะอวด2โรงเรียนบ้านตรอกแค
3โรงเรียนบ้านขอนหาด4โรงเรียนบ้านใสถิน
5โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 6โรงเรียนวันควนใส
7โรงเรียนบ้านนางหลง8โรงเรียนวัดโคกทราง
9โรงเรียนวัดหนองจิก 10โรงเรียนบ้านพรุบัว 
11โรงเรียนวันควนเถียะ 12โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 
13โรงเรียนวันควนยาว 14โรงเรียนวันควนป้อม
15โรงเรียนวันควนเคร็ง16โรงเรียนวันปากควน 
17โรงเรียนวันท่าเสม็ด18โรงเรียนบ้านหนองหิน 
19โรงเรียนบ้านบางน้อย  20โรงเรียนวัดวังกลม
21โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 22โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 
23โรงเรียนเขาพระทอง24โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 
25โรงเรียนบ้านควรหนองหงส์ 26โรงเรียนบ้านควนมุด 
27โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ28โรงเรียนวันกาโห่ใต้ 
29โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม30โรงเรียนบ้านตูล 
31โรงเรียนบ้านกุมแป32โรงเรียนบ้านควนเงิน
33โรงเรียนบ้านห้วยโส 34โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 
35โรงเรียนวัดดอนมะปราง36โรงเรียนวัยห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอทิศ 
37โรงเรียนบ้านหนองบัว 38โรงเรียนบ้านท่าไทร
39โรงเรียนบ้าหนองนนทรี40โรงเรียนบ้านควนมิตร
41โรงเรียนบ้านวังหอน 42โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 
43โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.17344โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  
45โรงเรียนบ้านลานนา 46โรงเรียนวัดไม้เสียบ
47โรงเรียนวัดท่าสะท้อน48โรงเรียนบ้านปากบางกลม 
49โรงเรียนวัดจิกพนม 50โรงเรียนวัดรักขิตวัน 
51โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง52โรงเรียนบ้านควนชิง

ไม่มีข้อมูล