project ผู้พิการและผู้ป่วย

ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ Steps with Theera at The COMMONS Thonglor

ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้ที่มีภาวะออทิสซึม ผู้ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น ได้พัฒนาคุณสมบัติในการทำงาน ได้รับการจ้างงานอย่างยั่งยืน และมีโอกาสทำประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนมีชีวิตที่เป็นอิสระและมีคุณค่าด้วยตนเอง เราคาดว่าโครงการจะสามารถฝึกทักษะผู้ฝึก 50-75 คน ตลอดจนเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอกทั่วไปในสังคมที่จะสามารถเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้และรู้จักผู้ที่แตกต่างไปจากตนเองได้

ระยะเวลาโครงการ 7 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ เดอะ คอมมอนส์ ทองหล่อ, กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

356,387 บาท

เป้าหมาย

330,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 108%
จำนวนผู้บริจาค 192

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ความก้าวหน้า Steps with Theera ของผู้ที่มีความต้องการพิเศษ

9 กันยายน 2020

เนื่องด้วยเหตุการณ์การแพร่ะระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้การระดมทุนจากผู้สนับสนุนต่างๆ สำหรับโครงการ Impact Campus หยุดชะงัก ตลอดจนข้อจำกัดของเงินทุนของ Steps with Theera เอง ที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ Impact Campus ที่เราตั้งใจดำเนินการทั้งหมด 6 กิจกรรมในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2 ไร่ นั่นก็คือ ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ คอฟฟี่ชอป ร้านจำหน่ายสินค้ารักษ์โลก สนามเด็กเล่น ร้านล้างรถ พื้นที่สำนักงานสำหรับมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ โดยทุกกิจกรรมต้องใช้เงินราว 5 ล้านบาท 

ด้วยเหตุนี้ Steps with Theera จึงเห็นความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงการให้มีขนาดและความต้องการเงินทุนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน คือขยายเฉพาะในส่วนพื้นที่คอฟฟี่ชอป ซึ่งต้องการเงินทุนเป็นจำนวน 600,000 บาท โดยพื้นที่จะเป็นทั้งคาเฟ่และให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้ที่มีภาวะออทิสซึม ผู้ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น ได้พัฒนาคุณสมบัติในการทำงาน ได้รับการจ้างงานอย่างยั่งยืนและมีโอกาสทำประโยชน์ให้กับสังคม

โดยพื้นที่ที่เราเลือกคือ the COMMONS ในซอยทองหล่อ ซึ่งเป็นย่านที่ผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก และยังเป็นคอมมิวนิตี้มอลล์ที่เจาะกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารพันธกิจของเราและผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม

โครงการ the COMMONS เองมีความเชื่อในการนำผู้คนเข้ามาอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างชุมชน ผู้ก่อตั้งโครงการเป็นผู้สนับสนุนความเชื่อเรื่องความเท่าเทียมเสมอภาค ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการคงอยู่และสร้างผลกระทบอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การมีที่ตั้งอยู่ในโครงการจะช่วยให้ผู้ฝึกของเราสามารถเข้าถึงโอกาสในการฝึกอบรมและการทำงานจากผู้ประกอบการต่างๆ ในโครงการอีกด้วย

กำหนดการในการเปิดร้านของเราคือช่วงมกราคมปี 2564 โดยเราตั้งใจว่า Steps with Theera cafe จะเป็นสถานที่ให้โอกาสในการลงมือปฏิบัติงานจริง รองรับการฝึกทักษะอาชีพและการจ้างงานผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

เมืองไทยมีจำนวนผู้ที่มีความต้องการพิเศษที่พร้อมทำงานแต่ไม่ได้รับโอกาสในการจ้างงานเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมและการฝึกฝนทักษะในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของพวกเขา

ปัจจุบันมีจำนวนผู้ที่มีความต้องการพิเศษที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบประมาณ 2 ล้านคน มีจำนวนผู้ที่มีงานทำเพียง 180,000 คน ในขณะที่มีผู้ที่พร้อมที่จะทำงานถึง 530,000 คน 

Steps with Theera cafe เป็นศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษพัฒนาคุณสมบัติในการทำงาน ได้รับการจ้างงานอย่างยั่งยืน และมีโอกาสทำประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนมีชีวิตที่เป็นอิสระและมีคุณค่าด้วยตนเอง ที่จะเป็นพื้นที่ฝึกฝนทักษะและเปิดโอกาสในการจ้างงานให้กับผู้ฝึกที่มีความต้องการพิเศษ


Steps with Theera ที่ the COMMONS จะเป็นคาเฟ่ที่สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์และสร้าง ประสบการณ์ที่ดีกับผู้ที่มาใช้บริการ โดยเป็นสาขาที่ขยายมาจาก สาขาอื่นๆที่มีอยู่แล้ว (เอกมัย 10, สุขุมวิท 42, โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส) นอกจากสาขาทั้ง 4 แห่งนี้แล้ว Steps with Theera ยังวางแผน ที่จะเปิดสาขาเพิ่มอีก 2-4 แห่งภายในโรงเรียนนานาชาติ ตึกสำนักงานของบริษัทที่เป็นพันธมิตร หรือใน บริเวณที่มีผู้คนสัญจรมาก เพื่อให้สังคมในวงกว้างได้ตระหนักถึงความสามารถในการประกอบอาชีพ ของคนกลุ่มนี้ และหวังว่าประสบการณ์จากร้านคาเฟ่ของเราจะช่วยเปลี่ยนมุมมองแก่คนในสังคมได้

ทำไมจึงต้องเป็นที่ the COMMONS?

the COMMONS ตั้งอยู่กลางใจเมืองอย่างทองหล่อ ซึ่งเป็นย่านที่ผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก และยังเป็น คอมมิวนิตี้มอลล์ที่เจาะกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ที่ใส่ใจและมี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำงานในองค์กรใหญ่ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสังคม ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารพันธกิจของเราและผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม the COMMONS เองมีความเชื่อในการนำผู้คนเข้ามาอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างชุมชน ผู้ก่อตั้งโครงการสนับสนุน ความเชื่อ เรื่องความเท่าเทียมเสมอภาคตลอดจนมุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการคงอยู่และสร้างผลกระทบ อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การมีที่ตั้งอยู่ในโครงการจะช่วยให้ผู้ฝึกของเราสามารถเข้าถึงโอกาสในการฝึกอบรม และการทำงานอีกด้วย

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

เด็กและเยาวชน

เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพฯ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปต่างๆ ที่จัดขึ้นโดย Steps with Theera ที่จะเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษหรือคนที่แตกต่างจากตนเอง คอฟฟี่ชอปจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและเป็นตัวกลางในการรวมเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษและเยาวชนจากที่ต่างๆ ให้สามารถเล่นและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

เป้าหมาย : รองรับเด็กและเยาวชนเข้าร่วมที่ประมาณการไว้ : 500 คน/ ปี 


ประชาชนทั่วไป

ประชาชนทั่วไปทุกคนสามารถเข้ามาเยี่ยมชม ซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจเพื่อสังคมหรือองค์กรธุรกิจทั่วไปที่มีนโยบายทางสังคมที่ตั้งอยู่ใน Impact Campus นี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้จากการเข้ามาซื้อสินค้าและบริการว่าผู้ที่มีความต้องการพิเศษสามารถทำงานได้ เริ่มเปลี่ยนทัศนคติและอาจส่งผลต่อแนวนโยบายในองค์กรของตนโดยต้องการเป็นผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่ไม่แบ่งแยกความแตกต่างของบุคคลากรในองค์กร และการเป็นองค์กรที่ยอมรับความแตกต่างของบุคคลากรนั้นสามารถเป็นผลดี สร้างการเจริญเติบโตและผลกำไรให้กับองค์กรได้เช่นเดียวกัน

เป้าหมาย : ประชาชนเข้ามาใช้บริการ : 8,000 คน/ ปี


คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ศูนย์ฝึกวิชาชีพในโครงการนี้จะเป็นสถานที่ในการฝึกทักษะอาชีพและการดำรงชีวิตสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษที่มาจากพื้นฐานครอบครัวต่างๆ รวมถึงที่มาจากครอบครัวที่ด้อยโอกาส จากการได้รับทุนการศึกษาจากการสนับสนุนผ่านทางช่องทางมูลนิธิ

เป้าหมาย : ผู้ที่มีความต้องการพิเศษที่จะเข้าร่วมการฝึกทักษะจากศูนย์ฝึกวิชาชีพ : 80-100 คน/ ปี


ครู

สามารถจ้างงานครูที่ทำหน้าที่ฝึกทักษะอาชีพ (job coaches) และนักบำบัดต่างๆ ที่จะทำงานร่วมกับครูจากโรงเรียนทั่วไป (ทั้งโรงเรียนไทยและนานาชาติ) ในการแนะแนวการปรับหลักสูตรและแนวการเรียนการสอนในห้องเรียนให้รองรับความต้องการของนักเรียนในทุกรูปแบบ ที่มีทักษะและความสนใจที่แตกต่างกันไป

เป้าหมาย : จำนวนครูจากโรงเรียนทั่วไปที่จะเข้าร่วมการแนะแนว : 20-40 คน/ ปี

ประโยชน์ของโครงการ

 1. โครงการจะเป็นพื้นที่การออกแบบอารยสถาปัตย์ (universal design) ที่สร้างโอกาสในการฝึกทักษะและการจ้างงานให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงการเชื่อมโยงกับชุมชน
 2. โครงการจะเป็นพื้นที่ส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพของผู้ที่มีความต้องการพิเศษแก่คนในชุมชน และทำหน้าที่เป็นตัวอย่างองค์กรและธุรกิจที่เสริมสร้างความไม่แบ่งแยกในสังคม
 3. เป็นพื้นที่ศูนย์รวมของธุรกิจเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ตลอดจนธุรกิจที่มีนโยบายเพื่อสังคม
 4. พื้นที่ที่กว้างใหญ่ขึ้นในพื้นที่ใหม่นี้จะช่วยในการรองรับจำนวนผู้ฝึกที่มากขึ้น ในรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพของผู้ที่มีความต้องการพิเศษที่มีความชอบ ความต้องการ และทักษะที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยธุรกิจเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นรูปแบบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดให้ผู้ประกอบการอื่นๆ สามารถดำเนินธุรกิจดังกล่าวและจ้างงานผู้ที่มีความต้องการพิเศษได้จริง โดยเน้นธุรกิจที่ทำได้ง่าย จับต้องได้จริง และสามารถต่อยอดได้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด


เจ้าของโครงการ

Steps with Theera : แมกซ์และเอื้อง ผู้ก่อตั้ง Steps with Theera เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการดูแลและฝึกฝนทักษะผู้ที่มี ความต้องการพิเศษเพราะมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ที่มีภาวะออทิสซึม แมกซ์มีพื้นฐานการศึกษา และประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาพิเศษและ inclusion ในขณะที่เอื้องมีพื้นฐานการศึกษา และประสบการณ์การทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่หันมาทุ่มเทด้านการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษหลังจากที่พบว่าลูกชายมีภาวะออทิสซึม 

 • แมกซ์ ซิมป์สัน : CEO and Founder of Steps with Theera : max@stepswiththeera.com
 • ธีตา โหตระกิตย์ : Director and Founder of Steps with Theera uang@stepswiththeera.com

ภาคี

บริษัทและองค์กรพันธมิตรต่างๆ (องค์กรที่สนับสนุนสินค้าและบริการของ Steps ที่สร้างงานให้ผู้ฝึกที่มีความต้องการพิเศษ องค์กรที่ถ่ายทอดความรู้และทักษะในการทำงานให้กับผู้ฝึกของ Steps with Theera และองค์กรที่จ้างงานผู้ฝึกที่จบหลักสูตรของ Steps with Theera) ได้แก่

 1. โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews www.nordangliaeducation.com
 2. โรงเรียนนานาชาติ NIST www.nist.ac.th
 3. โรงเรียนนานาชาติ Berkeley www.berkeley.ac.th
 4. ร้านอาหาร El Mercado www.elmercadobangkok.com
 5. The Commons www.thecommonsbkk.com
 6. ร้านอาหาร Broccoli Revolution www.broccolirevolution.com
 7. Attic Studios www.facebook.com/AtticStudios
 8. Hyatt Regency Sukhumvit https://www.hyatt.com/en-US/hotel/thailand/hyatt-regency-bangkok-sukhumvit/bkkhr
 9. Rembrandt Hotel www.rembrandtbkk,com
 10. RMA Group www.rmagroup.net
 11. ร้าน Patom Organic Living www.patom.com

หมายเหตุ

 • ผู้ที่บริจาคมากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ energy ball ที่ผู้ฝึกของสเตปส์เป็นผู้ทำขึ้น 1 ถุง (มารับได้ที่ร้าน Steps with Theera)
 • ผู้ที่บริจาคมากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับบัตรกำนัลเป็นส่วนลด 15% เมื่อมารับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่สเตปส์ (สาขาเอกมัย 10 หรือ Theera สุขุมวิท 42) สำหรับการมาใช้บริการไม่เกิน 10 ท่าน
 • ผู้ที่บริจาคมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยผู้ฝึกของ สเตปส์ 
 • ผู้ที่บริจาคมากกว่า 50,000 บาท จะได้รับบัตรกำนัลสำหรับการมาใช้บริการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่สเตปส์ (สาขาเอกมัย 10) มูลค่า 3,000 บาท และ energy balls สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ
 • ผู้ที่บริจาคมากกว่า 100,000 บาท จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรม energy ball workshop กับผู้ฝึกของสเตปส์พร้อม set lunch สำหรับผู้เข้าร่วมจำนวน 6 ท่าน

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ความก้าวหน้า Steps with Theera ของผู้ที่มีความต้องการพิเศษ

9 กันยายน 2020

เนื่องด้วยเหตุการณ์การแพร่ะระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้การระดมทุนจากผู้สนับสนุนต่างๆ สำหรับโครงการ Impact Campus หยุดชะงัก ตลอดจนข้อจำกัดของเงินทุนของ Steps with Theera เอง ที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ Impact Campus ที่เราตั้งใจดำเนินการทั้งหมด 6 กิจกรรมในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2 ไร่ นั่นก็คือ ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ คอฟฟี่ชอป ร้านจำหน่ายสินค้ารักษ์โลก สนามเด็กเล่น ร้านล้างรถ พื้นที่สำนักงานสำหรับมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ โดยทุกกิจกรรมต้องใช้เงินราว 5 ล้านบาท 

ด้วยเหตุนี้ Steps with Theera จึงเห็นความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงการให้มีขนาดและความต้องการเงินทุนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน คือขยายเฉพาะในส่วนพื้นที่คอฟฟี่ชอป ซึ่งต้องการเงินทุนเป็นจำนวน 600,000 บาท โดยพื้นที่จะเป็นทั้งคาเฟ่และให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้ที่มีภาวะออทิสซึม ผู้ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น ได้พัฒนาคุณสมบัติในการทำงาน ได้รับการจ้างงานอย่างยั่งยืนและมีโอกาสทำประโยชน์ให้กับสังคม

โดยพื้นที่ที่เราเลือกคือ the COMMONS ในซอยทองหล่อ ซึ่งเป็นย่านที่ผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก และยังเป็นคอมมิวนิตี้มอลล์ที่เจาะกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารพันธกิจของเราและผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม

โครงการ the COMMONS เองมีความเชื่อในการนำผู้คนเข้ามาอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างชุมชน ผู้ก่อตั้งโครงการเป็นผู้สนับสนุนความเชื่อเรื่องความเท่าเทียมเสมอภาค ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการคงอยู่และสร้างผลกระทบอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การมีที่ตั้งอยู่ในโครงการจะช่วยให้ผู้ฝึกของเราสามารถเข้าถึงโอกาสในการฝึกอบรมและการทำงานจากผู้ประกอบการต่างๆ ในโครงการอีกด้วย

กำหนดการในการเปิดร้านของเราคือช่วงมกราคมปี 2564 โดยเราตั้งใจว่า Steps with Theera cafe จะเป็นสถานที่ให้โอกาสในการลงมือปฏิบัติงานจริง รองรับการฝึกทักษะอาชีพและการจ้างงานผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 


แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.การปรับวัสดุพื้นผิวเพื่อให้เป็นวัสดุที่ลดเสียงและปลอดภัย  (590 บาท x 50 ตรม.)

29,500

2.การเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดให้เป็นประเภทที่เหมาะสมต่อประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นของผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (หลอ LED แบบสามารถหรี่ไฟได้)20,000
3.เพิ่มประตูและหน้าต่างทั้งหมดเพิ่มสร้างพื้นที่สงบให้กับผู้ฝึก 25,000
4.พื้นที่เล่นสำหรับเด็ก10,000
5.ปรับพื้นที่ครัวและอุปกรณ์จัดเตรียมอาหาร200,000
6.เฟอร์นิเจอร์ในส่วนให้บริการลูกค้า200,000
7.งานตกแต่งภายในอื่นๆ115,500
รวม600,000

หมายเหตุ!  Steps with Theera at The COMMONS Thonglor  จะระดมทุนที่ 330,000 บาท โดยรวมค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%แล้ว

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)