project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

Sport For Change สุขใจผู้ให้ สร้างโอกาสผู้รับ

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ทำงานด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและชุมชนด้อยโอกาสผ่านกีฬาและการเล่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและความสมานฉันท์เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมต่อต้านสังคมและอาชญากรรม มูลนิธิ ฯ ชวนทุกท่านมาร่วมส่งอุปกรณ์กีฬาไปยังชุมชนด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานคร และค่ายผู้ลี้ภัยเพื่อให้เด็กได้โอกาสพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้

ระยะเวลาโครงการ 10 ต.ค. 2565 ถึง 30 พ.ย. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: กรุงเทพ (ชุมชนสวนพลู ชุมชนฮารูน ชุมชนโรงหมู ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ), ค่ายผู้ลี้ภัย จำนวน 5 ค่าย ได้แก่ บ้านดอนยาง อุ้มเปี้ยม แม่ล่ะ ถ้ำหิน และนุโพ

ยอดบริจาคขณะนี้

102,497 บาท

เป้าหมาย

247,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 41%
2 วัน จำนวนผู้บริจาค 58

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ทำงานด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและชุมชนด้อยโอกาสผ่านกีฬาและการเล่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและความสมานฉันท์เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมต่อต้านสังคมและอาชญากรรม มูลนิธิ ฯ ชวนทุกท่านมาร่วมส่งอุปกรณ์กีฬาไปยังชุมชนด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานคร และค่ายผู้ลี้ภัยเพื่อให้เด็กได้โอกาสพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ทำไมการเล่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ?
เพราะการเล่น (เกม กีฬา และ กิจกรรมอื่นๆ) คือ หัวใจในการพัฒนาเด็ก การเล่นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กเข้าสังคมเป็นและเห็นคุณค่าในตัวเอง ไร้ท์ ทู เพลย์ คือ มูลนิธิที่ใช้การ ‘เล่น’ เป็นตัวกลางเพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กที่ขาดโอกาสในการเล่นและการเรียนรู้ เราพาเด็กเล่นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางกาย ทางจิตใจ และรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น รู้จักตัวเองมากขึ้นและลดโอกาสการเดินก้าวพลาดหรือการกระทำผิด 

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ทำงานด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและชุมชนด้อยโอกาสผ่านกีฬาและการเล่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและความสมานฉันท์เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมต่อต้านสังคมและอาชญากรรม มูลนิธิ ฯ ดำเนินกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่องในชุมชนด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ชุมชนสวนพลู ชุมชนฮารูน ชุมชนโรงหมู และชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยกว่า 2,125 ครัวเรือน มีเด็ก ๆ กว่า 500 คน รวมถึงค่ายผู้ลี้ภัย จำนวน 5 ค่าย ได้แก่ บ้านดอนยาง อุ้มเปี้ยม แม่ล่ะ ถ้ำหิน และนุโพ ซึ่งมีเด็ก ๆ และเยาวชนกว่า 3,000 คน อาศัยอยู่ 

“กีฬา” เท่ากับ “โอกาส” ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาเด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการศึกษา, ความยากจน, กำพร้าถูกทอดทิ้ง, ยาเสพติด, ทะเลาะวิวาท, การรักษาพยาบาล และเด็กเร่ร่อน เป็นต้น ด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ทำให้เด็กจำนวนมากขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นคนที่มีคุณภาพ ซึ่งที่สุดแล้วก็คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ

ทางมูลนิธิ ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงใช้กีฬา การออกกำลังกาย และการเล่น เชื่อมโยงเด็ก ๆ เข้าหากัน เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ดีขึ้น พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬารายสัปดาห์ และการแข่งขันกีฬาประจำชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา พัฒนาความมั่นใจ การสื่อสาร และทักษะทางสังคม ซึ่งจะช่วยพวกเขาห่างไกลจากอาชญากรรม ยาเสพติด สามารถตัดสินใจกับตัวเลือกต่างๆ ในชีวิตได้มากขึ้น และช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างมีความหมายอีกด้วย 

อุปกรณ์กีฬา ช่วยส่งเสริมเด็กๆ อย่างไร? การจัดกิจกรรมการเล่นกีฬา เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ส่งเสริมความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเพื่อนและครอบครัว การเล่นเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนาน มีความสุข สร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ การเล่นกิจกรรมกลางแจ้งในสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย เช่น การเล่นฟุตบอล แชร์บอล วอลเล่ย์บอล ตระกร้อ แบดมินตัน ขี่จักยาน ปีนป่าย ฯลฯ จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หรือแม้แต่การเล่นกิจกรรมที่กระตุ้นการฝึกสมาธิ เช่น ศิลปะ ต่อจิ๊กซอว์ เกมกระดาน ฯลฯ จะช่วยลดพฤติกรรมต่อต้าน ก้าวร้าว และยังช่วยฝึกพัฒนาการทางด้านสมอง ความมั่นใจ ความกล้าแสดงออก ความรับผิดชอบ การรู้จักกำกับตนเอง และการเจรจาต่อรอง ยิ่งไปกว่านั้นนักกีฬาระดับโลกหลายคนก็มาจากการเล่นกีฬาระดับรากหญ้า ที่พัฒนาตัวเองจากเด็กด้อยโอกาสที่มีทักษะการเล่น ขยันฝึกซ้อมเป็นประจำ จนสามารถใช้กีฬาสร้างรายได้ เพียงเพราะเขาได้รับโอกาสและความช่วยเหลือจากทุกคนในสังคม 

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย เข้าไปปรับปรุงสนามกีฬาให้ แต่ยังขาดอุปกรณ์ฝึกซ้อมอีกจำนวนมาก ถ้าได้อุปกรณ์มา ก็จะช่วยให้เด็กและชุมชนได้ฝึกซ้อมเองต่อไปได้จึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ประสานงานกับผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายถึงอุปกรณ์กีฬาที่ขาดแคลน 
  2. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เมื่อได้รับเงินระดมทุน 
  3. จัดส่งอุปกรณ์กีฬาไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยร่วมกับผู้นำชุมชน  


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย 


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1

ฟุตซอล 500 บาท/ลูก * 100 ลู

100 ลูก 50,000.00
2 ฟุตบอล 600 บาท/ลูก * 100 ลูก 100 ลูก 60,000.00
3 วอลเล่ย์บอล 1,000 บาท/ลูก * 70 ลูก 70 ลูก 70,000.00
4 แชร์บอล 350 บาท/ลูก * 70 ลูก 70 ลูก 24,500.00
5 ตะกร้อ 205 บาท/ลูก * 100 ลูก 100 ลูก 20,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
225,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
22,500.00

ยอดระดมทุน
247,500.00

บริจาคให้
Sport For Change สุขใจผู้ให้ สร้างโอกาสผู้รับ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน