project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

Sport For Change สุขใจผู้ให้ สร้างโอกาสผู้รับ

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ทำงานด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและชุมชนด้อยโอกาสผ่านกีฬาและการเล่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและความสมานฉันท์เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมต่อต้านสังคมและอาชญากรรม มูลนิธิ ฯ ชวนทุกท่านมาร่วมส่งอุปกรณ์กีฬาไปยังชุมชนด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานคร และค่ายผู้ลี้ภัยเพื่อให้เด็กได้โอกาสพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้

ระยะเวลาโครงการ 10 ต.ค. 2565 ถึง 30 พ.ย. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: กรุงเทพ (ชุมชนสวนพลู ชุมชนฮารูน ชุมชนโรงหมู ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ), ค่ายผู้ลี้ภัย จำนวน 5 ค่าย ได้แก่ บ้านดอนยาง อุ้มเปี้ยม แม่ล่ะ ถ้ำหิน และนุโพ

ยอดบริจาคขณะนี้

102,617 บาท

เป้าหมาย

247,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 41%
จำนวนผู้บริจาค 60

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน จำนวน 268 ชิ้น

5 มกราคม 2023

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬารายสัปดาห์ และการแข่งขันกีฬา ประจำชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตลอด 3 ปี จนถึงปัจจุบัน มีเด็กและเยาวชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมทุกสัปดาห์ ดังนั้นอุปกรณ์กีฬาที่ดี ที่เพียงพอจะช่วยสนับสนุนให้เยาวชนได้ฝึกซ้อมกีฬารายสัปดาห์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา พัฒนาความมั่นใจ การสื่อสาร และทักษะทางสังคม

ดังนั้นอุปกรณ์กีฬาก็เหมือนกับ “พื้นฐาน” ของการเป็นนักกีฬา และเป็น “สิ่งสำคัญมากที่สุด” ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อคุณภาพของชีวิตเด็กและเยาวชนในระยะยาว หากพวกเขาขาดอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมแล้วนั้น ทักษะและพรสวรรค์ของนักกีฬาก็จะไม่สามารถถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ทางโครงการจึงได้สำรวจความต้องการของชนิดอุปกรณ์ในแต่ละชุมชน พร้อมทั้งดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา และชุดกีฬา เพื่อมอบให้เด็กและเยาวชน

โดยผู้ได้รับประโยชน์ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน จำนวน 500 คน ในชุมชนด้อยโอกาสในกรุงเทพฯ ได้แก่

 • ชุมชนสวนพลู เขตธนบุรี
 • ชุมชนฮารูน เขตบางรัก
 • ชุมชนโรงหมู เขตคลองเตย
 • ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย

เด็กและเยาวชน จำนวน 3,000 คน ในค่ายผู้ลี้ภัย จำนวน 5 ค่าย ได้แก่

 • บ้านดอนยาง
 • อุ้มเปี้ยม
 • แม่ล่ะ
 • ถ้ำหิน

ภาพการส่งมอบอุปกรณ์การกีฬาแก่ชุมชนต่างๆ

    

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

โค้ชชุมชน บังเดอร์ สมศักดิ์ ภักดีบุตร “อุปกรณ์กีฬาที่ดี และเพียงพอ มีผลต่อแผนการซ้อมฟุตซอลในรายสัปดาห์เป็นอย่างมาก ทำให้นักกีฬามีประสิทธิภาพในการซ้อมมากขึ้นกว่าเดิมครับ ถ้าอุปกรณ์การซ้อมไม่เพียงพอต่อผู้เล่น ประสิทธิภาพในการซ้อมก็จะไม่ได้เต็มที่ต่อการซ้อมในแต่ละช่วงของการซ้อมครับ”

แกนนำเยาวชน ภาคิน สีเล “อุปกรณ์กีฬาจะช่วยในการฝึกไหวพริบ ฝึกความบาลานซ์ ฝึกเบสิคเพื่อเอาไปใช่ในสนามได้ อีกอย่างถ้าวอร์มก่อนเล่นหรือก่อนแข่งแล้วไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ช่วย มันก็เหมือนขาดไรไปในการซ้อม มันก็ซ้อมไม่ได้เต็มที่ ทำให้จัดโปรแกรมการซ้อมได้น้อยในแต่ละวัน แต่ถ้าเรามีอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายประเภทและเพียงพอต่อจำนวนผู้เล่น เราก็สามารถจัดโปรแกรมการซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำอุปกรณ์เข้ามาช่วยในการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักกีฬาครับ”

โค้ชชุมชน มารุต วรประวัติ “นักกีฬาที่ขาดอุปกรณ์กีฬา ก็เหมือนกับนักรบที่ไม่มีอาวุธ เวลาออกรบ ก็อาจแพ้ได้ ดังนั้นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอ จึงจำเป็นมากสำหรับนักกีฬาทุกคนครับ”

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ทำงานด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและชุมชนด้อยโอกาสผ่านกีฬาและการเล่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและความสมานฉันท์เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมต่อต้านสังคมและอาชญากรรม มูลนิธิ ฯ ชวนทุกท่านมาร่วมส่งอุปกรณ์กีฬาไปยังชุมชนด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานคร และค่ายผู้ลี้ภัยเพื่อให้เด็กได้โอกาสพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ทำไมการเล่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ?
เพราะการเล่น (เกม กีฬา และ กิจกรรมอื่นๆ) คือ หัวใจในการพัฒนาเด็ก การเล่นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กเข้าสังคมเป็นและเห็นคุณค่าในตัวเอง ไร้ท์ ทู เพลย์ คือ มูลนิธิที่ใช้การ ‘เล่น’ เป็นตัวกลางเพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กที่ขาดโอกาสในการเล่นและการเรียนรู้ เราพาเด็กเล่นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางกาย ทางจิตใจ และรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น รู้จักตัวเองมากขึ้นและลดโอกาสการเดินก้าวพลาดหรือการกระทำผิด 

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ทำงานด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและชุมชนด้อยโอกาสผ่านกีฬาและการเล่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและความสมานฉันท์เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมต่อต้านสังคมและอาชญากรรม มูลนิธิ ฯ ดำเนินกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่องในชุมชนด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ชุมชนสวนพลู ชุมชนฮารูน ชุมชนโรงหมู และชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยกว่า 2,125 ครัวเรือน มีเด็ก ๆ กว่า 500 คน รวมถึงค่ายผู้ลี้ภัย จำนวน 5 ค่าย ได้แก่ บ้านดอนยาง อุ้มเปี้ยม แม่ล่ะ ถ้ำหิน และนุโพ ซึ่งมีเด็ก ๆ และเยาวชนกว่า 3,000 คน อาศัยอยู่ 

“กีฬา” เท่ากับ “โอกาส” ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาเด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการศึกษา, ความยากจน, กำพร้าถูกทอดทิ้ง, ยาเสพติด, ทะเลาะวิวาท, การรักษาพยาบาล และเด็กเร่ร่อน เป็นต้น ด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ทำให้เด็กจำนวนมากขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นคนที่มีคุณภาพ ซึ่งที่สุดแล้วก็คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ

ทางมูลนิธิ ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงใช้กีฬา การออกกำลังกาย และการเล่น เชื่อมโยงเด็ก ๆ เข้าหากัน เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ดีขึ้น พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬารายสัปดาห์ และการแข่งขันกีฬาประจำชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา พัฒนาความมั่นใจ การสื่อสาร และทักษะทางสังคม ซึ่งจะช่วยพวกเขาห่างไกลจากอาชญากรรม ยาเสพติด สามารถตัดสินใจกับตัวเลือกต่างๆ ในชีวิตได้มากขึ้น และช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างมีความหมายอีกด้วย 

อุปกรณ์กีฬา ช่วยส่งเสริมเด็กๆ อย่างไร? การจัดกิจกรรมการเล่นกีฬา เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ส่งเสริมความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเพื่อนและครอบครัว การเล่นเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนาน มีความสุข สร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ การเล่นกิจกรรมกลางแจ้งในสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย เช่น การเล่นฟุตบอล แชร์บอล วอลเล่ย์บอล ตระกร้อ แบดมินตัน ขี่จักยาน ปีนป่าย ฯลฯ จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หรือแม้แต่การเล่นกิจกรรมที่กระตุ้นการฝึกสมาธิ เช่น ศิลปะ ต่อจิ๊กซอว์ เกมกระดาน ฯลฯ จะช่วยลดพฤติกรรมต่อต้าน ก้าวร้าว และยังช่วยฝึกพัฒนาการทางด้านสมอง ความมั่นใจ ความกล้าแสดงออก ความรับผิดชอบ การรู้จักกำกับตนเอง และการเจรจาต่อรอง ยิ่งไปกว่านั้นนักกีฬาระดับโลกหลายคนก็มาจากการเล่นกีฬาระดับรากหญ้า ที่พัฒนาตัวเองจากเด็กด้อยโอกาสที่มีทักษะการเล่น ขยันฝึกซ้อมเป็นประจำ จนสามารถใช้กีฬาสร้างรายได้ เพียงเพราะเขาได้รับโอกาสและความช่วยเหลือจากทุกคนในสังคม 

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย เข้าไปปรับปรุงสนามกีฬาให้ แต่ยังขาดอุปกรณ์ฝึกซ้อมอีกจำนวนมาก ถ้าได้อุปกรณ์มา ก็จะช่วยให้เด็กและชุมชนได้ฝึกซ้อมเองต่อไปได้จึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ประสานงานกับผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายถึงอุปกรณ์กีฬาที่ขาดแคลน 
 2. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เมื่อได้รับเงินระดมทุน 
 3. จัดส่งอุปกรณ์กีฬาไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยร่วมกับผู้นำชุมชน  


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย 


ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน จำนวน 268 ชิ้น

5 มกราคม 2023

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬารายสัปดาห์ และการแข่งขันกีฬา ประจำชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตลอด 3 ปี จนถึงปัจจุบัน มีเด็กและเยาวชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมทุกสัปดาห์ ดังนั้นอุปกรณ์กีฬาที่ดี ที่เพียงพอจะช่วยสนับสนุนให้เยาวชนได้ฝึกซ้อมกีฬารายสัปดาห์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา พัฒนาความมั่นใจ การสื่อสาร และทักษะทางสังคม

ดังนั้นอุปกรณ์กีฬาก็เหมือนกับ “พื้นฐาน” ของการเป็นนักกีฬา และเป็น “สิ่งสำคัญมากที่สุด” ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อคุณภาพของชีวิตเด็กและเยาวชนในระยะยาว หากพวกเขาขาดอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมแล้วนั้น ทักษะและพรสวรรค์ของนักกีฬาก็จะไม่สามารถถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ทางโครงการจึงได้สำรวจความต้องการของชนิดอุปกรณ์ในแต่ละชุมชน พร้อมทั้งดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา และชุดกีฬา เพื่อมอบให้เด็กและเยาวชน

โดยผู้ได้รับประโยชน์ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน จำนวน 500 คน ในชุมชนด้อยโอกาสในกรุงเทพฯ ได้แก่

 • ชุมชนสวนพลู เขตธนบุรี
 • ชุมชนฮารูน เขตบางรัก
 • ชุมชนโรงหมู เขตคลองเตย
 • ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย

เด็กและเยาวชน จำนวน 3,000 คน ในค่ายผู้ลี้ภัย จำนวน 5 ค่าย ได้แก่

 • บ้านดอนยาง
 • อุ้มเปี้ยม
 • แม่ล่ะ
 • ถ้ำหิน

ภาพการส่งมอบอุปกรณ์การกีฬาแก่ชุมชนต่างๆ

    

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

โค้ชชุมชน บังเดอร์ สมศักดิ์ ภักดีบุตร “อุปกรณ์กีฬาที่ดี และเพียงพอ มีผลต่อแผนการซ้อมฟุตซอลในรายสัปดาห์เป็นอย่างมาก ทำให้นักกีฬามีประสิทธิภาพในการซ้อมมากขึ้นกว่าเดิมครับ ถ้าอุปกรณ์การซ้อมไม่เพียงพอต่อผู้เล่น ประสิทธิภาพในการซ้อมก็จะไม่ได้เต็มที่ต่อการซ้อมในแต่ละช่วงของการซ้อมครับ”

แกนนำเยาวชน ภาคิน สีเล “อุปกรณ์กีฬาจะช่วยในการฝึกไหวพริบ ฝึกความบาลานซ์ ฝึกเบสิคเพื่อเอาไปใช่ในสนามได้ อีกอย่างถ้าวอร์มก่อนเล่นหรือก่อนแข่งแล้วไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ช่วย มันก็เหมือนขาดไรไปในการซ้อม มันก็ซ้อมไม่ได้เต็มที่ ทำให้จัดโปรแกรมการซ้อมได้น้อยในแต่ละวัน แต่ถ้าเรามีอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายประเภทและเพียงพอต่อจำนวนผู้เล่น เราก็สามารถจัดโปรแกรมการซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำอุปกรณ์เข้ามาช่วยในการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักกีฬาครับ”

โค้ชชุมชน มารุต วรประวัติ “นักกีฬาที่ขาดอุปกรณ์กีฬา ก็เหมือนกับนักรบที่ไม่มีอาวุธ เวลาออกรบ ก็อาจแพ้ได้ ดังนั้นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอ จึงจำเป็นมากสำหรับนักกีฬาทุกคนครับ”

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1

ฟุตซอล 500 บาท/ลูก * 100 ลู

100 ลูก 50,000.00
2 ฟุตบอล 600 บาท/ลูก * 100 ลูก 100 ลูก 60,000.00
3 วอลเล่ย์บอล 1,000 บาท/ลูก * 70 ลูก 70 ลูก 70,000.00
4 แชร์บอล 350 บาท/ลูก * 70 ลูก 70 ลูก 24,500.00
5 ตะกร้อ 205 บาท/ลูก * 100 ลูก 100 ลูก 20,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
225,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
22,500.00

ยอดระดมทุน
247,500.00