โครงการการศึกษา

โซล่าเซลล์แก่ 6 โรงเรียนบนดอย (4)

ร่วมมอบแสงสว่างให้ 6 โรงเรียน เพื่อเด็ก 400 คนได้มีแสงสว่างเพียงพอในการเรียน ทำการบ้านและธุระส่วนตัว

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

107,056 บาท

เป้าหมาย

96,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 112%
จำนวนผู้บริจาค 101

สำเร็จแล้ว

ไฟดับไม่ถึงชั่วโมง ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างไรบ้าง

"สำหรับน้องและครูกว่า 400 คน ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง แต่ต้องเรียน ต้องสอน ต้องอาบน้ำ ต้องกินข้าว ต้องทำการบ้าน จะเป็นอย่างไร "


เราขอชวนทุกคนร่วมมอบแสงสว่างแก่ 6 โรงเรียนบนดอย 

6 โรงเรียนขนาดเล็กบนดอยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง บางโรงเรียนที่มีไฟฟ้าก็มาจากแผงโซล่าเซลล์ที่มีอายุการใช้งานมายาวนาน โซล่าเซลล์เหล่านี้ใช้ได้บ้าง เสียบ้าง โดยเฉพาะในหน้าฝน ที่มีปริมาณแสงแดดน้อย เด็กๆแถบจะไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นอาทิตย์ การเรียกช่างมาซ่อมมาขั้นตอนพอสมควรและต้องรอคิวนาน ทำให้บางครั้งโรงเรียนขาดไฟฟ้านาน 2-3 เดือน

ช่วงกลางวันหากอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อย แสงสว่างจากพระอาทิตย์บางครั้งก็ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ส่งผลกระทบต่อสายตาเด็กๆ 

ขณะที่กลางคืน เด็กกว่าครึ่งที่เป็นเด็กพักนอน ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในการทำการบ้าน อ่านหนังสือ และเข้าห้อง อาบน้ำ หรือใช้ในการดำเนินชีวิตในช่วงเวลาตอนกลางคืน หากไม่มีไฟฟ้า ต้องอาศัยแสงสว่างจากแสงเทียนเพื่อใช้ชีวิต ซึ่งค่อนข้างอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กจึงเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะมาเติมเต็มให้ชีวิตของเด็กๆบนดอยได้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเท่าเทียมกับเด็กๆในพื้นที่อื่นๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข และเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป

6 โรงเรียนที่วางแผนติดตั้งประกอบด้วย


ลำดับที่โรงเรียนระดับชั้น
ที่เปิดสอน
จำนวนนักเรียนจำนวนชุดโซล่าเซลล์
1โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 
ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
1386
2โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 
ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
866
3โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 
ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
584
4โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 
ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
484
5โรงเรียนบ้านกะริคี 
ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
342
6โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง
ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
282

รวม
39224


ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

  • เดือน มกราคม 2562

กิจกรรมที่จะดำเนินการ

  1. ประชุมเพื่อวางแผนการโครงการจัดหาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กให้กับโรงเรียนบนดอย ร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา
  2. ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา ร่วมด้วยช่วยกันติดตั้งชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก
  3. เด็กนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กของโรงเรียน เพื่อให้สามารถใช้ได้ในระยะยาว


ประโยชน์ของโครงการ

  1. เด็กนักเรียนของ 6 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีไฟฟ้าใช้ในดารศึกษาเล่าเรียน
  2. เด็กนักเรียนพักนอนของ 6 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีไฟฟ้าใช้ในการทำการบ้าน และการดำรงชีวิต
  3. ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก



ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการหน่วยบาท
1.ชุดโซล่าเซลล์ชุดละ 4,000 บาท2496,000