โครงการการศึกษา

โซล่าเซลล์ให้โรงเรียนบนดอย เพื่อแสงสว่างในการเรียน

เมื่อไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง หรือหากมีแผงโซล่าเซลล์ก็เก่าเสียจนใช้ไม่ได้ โซล่าเซลล์ขนาดเล็กจึงเป็นอีกทางเลือกให้ 4 โรงเรียนบนมีแสงสว่างให้เด็กกว่า 800 คนมีได้อ่านหนังสือและใช้ชีวิตประจำวัน เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกันมอบแสงสว่าง

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง, โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ, โรงเรียนบ้านนาดอยและโรงเรียนบ้านแม่หลุย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

8,499 บาท

เป้าหมาย

88,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 10%
97 วัน จำนวนผู้บริจาค 17

               "โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง

               โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ

               โรงเรียนบ้านแม่หลุย

               โรงเรียนบ้านนาดอย"

โรงเรียนเหล่านี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา รอยต่อระหว่างอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับเขตอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

หากจิตนาการความห่างไกลคือ ใช้ระยะเวลาเดินทางขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ พอๆกับเชียงใหม่ไปถึงโรงเรียนเหล่านี้4  โรงเรียนมีเด็กนักเรียนรวมแล้วกว่า 800 คน โดยครึ่งหนึ่งของเด็กทั้งหมด ใช้โรงเรียนเป็นสถานที่หลับนอน เพราะบ้านของเด็กๆอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมาก บางคนต้องใช้เวลาเดินเท้ากว่า 6-8 ชั่วโมงจะถึงโรงเรียน

ปัญหาความห่างไกลของโรงเรียนจึงทำให้เด็กต้องมาพักอาศัยในช่วงวันเรียน หรือบางคนจะมีโอกาสกลับบ้านก็ต่อเมื่อปิดเทอมเท่านั้น

ดังนั้นช่วงเปิดเทอม 24 ชั่วโมงจึงต้องอาศัยอยู่ในโรงเรียน ทั้งกินข้าว อ่านหนังสือ ทำการบ้าน ออกกำลังกาย 

ทว่าหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยเฉพาะในฤดูหนาวและฝนที่มืดค่อนข้างเร็วและสว่างค่อนข้างช้า ทำให้นักเรียนมีอุปสรรคตั้งแต่การเข้าห้องน้ำ ทำการบ้านและอ่านหนังสือ เพราะโรงเรียนทั้ง 4  โรงไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ไฟที่โรงเรียนใช้อยู่ได้มาจากแผงโซล่าเซลล์ที่มี ก็ใช้ได้บ้าง เสียบ้าง ไฟพอบ้าง ไม่พอบ้าง เพราะมีอายุการใช้งานมายาวนาน หลายๆครั้งที่เกิดปัญหาขัดข้อง จนไม่สามารถที่จะใช้งานได้ ต้องรอช่างจากกรุงเทพมาซ่อมแซม ซึ่งต้องใช้เวลานาน

ชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กจึงเป็นตัวช่วยอย่างดีสำหรับเด็กๆนักเรียนบนดอย เนื่องจากมีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย โดยเฉพาะในฤดูฝน ที่ปริมาณแสงแดดมีน้อย ก็จะสามารถเคลื่อนย้ายแผงโซล่าเซลล์ไปตั้งยังจุดที่มีแสงแดดได้ ซึ่งผิดกับแผงโซล่าเซลขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

โครงการจัดหาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กให้กับโรงเรียนบนดอย ให้กับ 4 โรงเรียน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงาจึงได้เกิดขึ้น เพื่อที่จะช่วยให้เด็กๆบนดอยได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกับเด็กๆในพื้นที่อื่นๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข และเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป


กิจกรรมที่จะดำเนินการ

1. ประชุมเพื่อวางแผนการโครงการจัดหาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กให้กับโรงเรียนบนดอย ร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา ของทั้ง 4 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ

2.ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา ของทั้ง 4 โรงเรียน ร่วมด้วยช่วยกันติดตั้งชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก ให้กับทั้ง 4 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ

3.เด็กนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านของทั้ง 4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กของโรงเรียน เพื่อให้สามารถใช้ได้ในระยะยาว


ประโยชน์ของโครงการ

เด็กนักเรียนของ 4 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีไฟฟ้าใช้ในการศึกษาเล่าเรียน

เด็กนักเรียนพักนอนของ 4 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีไฟฟ้าใช้ในการทำการบ้าน และการดำรงชีวิต

ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก


สมาชิกภายในทีม 

1. นายจิรพัส ปันดิษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แพหลวง

2.นายอินทรายุธ เพ็ญจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ

3.นายภูวนาถ ปัญญา ครูโรงเรียนบ้านนาดอย

4.นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หลุย


ภาคี

บริษัทโฟเซร่า จำกัด  โดยทรงธรรม กิติกุล ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.โซล่าแซร์ที่โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน20,000
2.โซล่าแซร์ที่โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน20,000
3.โซล่าแซร์ที่โรงเรียนบ้านนาดอย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน20,000
4.โซล่าแซร์ที่โรงเรียนบ้านแม่หลุย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน20,000
5.ค่าดำเนินการเทใจ 10 %8,000
งบประมาณทั้งหมด88,000


บริจาคให้
โซล่าเซลล์ให้โรงเรียนบนดอย เพื่อแสงสว่างในการเรียน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ
หากคุณมีหัสโปรโมชั่น หรือรหัสคูปอง

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน