โครงการการศึกษา

โซล่าเซลล์ให้โรงเรียนบนดอย เพื่อแสงสว่างในการเรียน

เมื่อไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง หรือหากมีแผงโซล่าเซลล์ก็เก่าเสียจนใช้ไม่ได้ โซล่าเซลล์ขนาดเล็กจึงเป็นอีกทางเลือกให้ 4 โรงเรียนบนมีแสงสว่างให้เด็กกว่า 800 คนมีได้อ่านหนังสือและใช้ชีวิตประจำวัน เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกันมอบแสงสว่าง

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง, โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ, โรงเรียนบ้านนาดอยและโรงเรียนบ้านแม่หลุย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

104,508 บาท

เป้าหมาย

88,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 119%
จำนวนผู้บริจาค 108

สำเร็จแล้ว

               "โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง

               โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ

               โรงเรียนบ้านแม่หลุย

               โรงเรียนบ้านนาดอย"

โรงเรียนเหล่านี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา รอยต่อระหว่างอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับเขตอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

หากจิตนาการความห่างไกลคือ ใช้ระยะเวลาเดินทางขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ พอๆกับเชียงใหม่ไปถึงโรงเรียนเหล่านี้4  โรงเรียนมีเด็กนักเรียนรวมแล้วกว่า 800 คน โดยครึ่งหนึ่งของเด็กทั้งหมด ใช้โรงเรียนเป็นสถานที่หลับนอน เพราะบ้านของเด็กๆอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมาก บางคนต้องใช้เวลาเดินเท้ากว่า 6-8 ชั่วโมงจะถึงโรงเรียน

ปัญหาความห่างไกลของโรงเรียนจึงทำให้เด็กต้องมาพักอาศัยในช่วงวันเรียน หรือบางคนจะมีโอกาสกลับบ้านก็ต่อเมื่อปิดเทอมเท่านั้น

ดังนั้นช่วงเปิดเทอม 24 ชั่วโมงจึงต้องอาศัยอยู่ในโรงเรียน ทั้งกินข้าว อ่านหนังสือ ทำการบ้าน ออกกำลังกาย 

ทว่าหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยเฉพาะในฤดูหนาวและฝนที่มืดค่อนข้างเร็วและสว่างค่อนข้างช้า ทำให้นักเรียนมีอุปสรรคตั้งแต่การเข้าห้องน้ำ ทำการบ้านและอ่านหนังสือ เพราะโรงเรียนทั้ง 4  โรงไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ไฟที่โรงเรียนใช้อยู่ได้มาจากแผงโซล่าเซลล์ที่มี ก็ใช้ได้บ้าง เสียบ้าง ไฟพอบ้าง ไม่พอบ้าง เพราะมีอายุการใช้งานมายาวนาน หลายๆครั้งที่เกิดปัญหาขัดข้อง จนไม่สามารถที่จะใช้งานได้ ต้องรอช่างจากกรุงเทพมาซ่อมแซม ซึ่งต้องใช้เวลานาน

ชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กจึงเป็นตัวช่วยอย่างดีสำหรับเด็กๆนักเรียนบนดอย เนื่องจากมีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย โดยเฉพาะในฤดูฝน ที่ปริมาณแสงแดดมีน้อย ก็จะสามารถเคลื่อนย้ายแผงโซล่าเซลล์ไปตั้งยังจุดที่มีแสงแดดได้ ซึ่งผิดกับแผงโซล่าเซลขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

โครงการจัดหาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กให้กับโรงเรียนบนดอย ให้กับ 4 โรงเรียน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงาจึงได้เกิดขึ้น เพื่อที่จะช่วยให้เด็กๆบนดอยได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกับเด็กๆในพื้นที่อื่นๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข และเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป


กิจกรรมที่จะดำเนินการ

1. ประชุมเพื่อวางแผนการโครงการจัดหาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กให้กับโรงเรียนบนดอย ร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา ของทั้ง 4 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ

2.ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา ของทั้ง 4 โรงเรียน ร่วมด้วยช่วยกันติดตั้งชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก ให้กับทั้ง 4 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ

3.เด็กนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านของทั้ง 4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กของโรงเรียน เพื่อให้สามารถใช้ได้ในระยะยาว


ประโยชน์ของโครงการ

เด็กนักเรียนของ 4 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีไฟฟ้าใช้ในการศึกษาเล่าเรียน

เด็กนักเรียนพักนอนของ 4 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีไฟฟ้าใช้ในการทำการบ้าน และการดำรงชีวิต

ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก


สมาชิกภายในทีม 

1. นายจิรพัส ปันดิษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แพหลวง

2.นายอินทรายุธ เพ็ญจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ

3.นายภูวนาถ ปัญญา ครูโรงเรียนบ้านนาดอย

4.นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หลุย


ภาคี

บริษัทโฟเซร่า จำกัด  โดยทรงธรรม กิติกุล 


จุดที่ติดตั้งโซล่าเซลล์

1.โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ

\


ห้องเรียน1

หอพักสำหรับเด็กพักนอน

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.โซล่าเซลล์ที่โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน20,000
2.โซล่าเซลล์ที่โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน20,000
3.โซล่าเซลล์ที่โรงเรียนบ้านนาดอย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน20,000
4. โซล่าเซลล์ที่โรงเรียนบ้านแม่หลุย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน20,000
5.ค่าดำเนินการเทใจ 10 %8,000
งบประมาณทั้งหมด88,000