โครงการการศึกษา

โซล่าเซลล์ให้โรงเรียนบนดอย เพื่อแสงสว่างในการเรียน (1)

เมื่อไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง หรือหากมีแผงโซล่าเซลล์ก็เก่าเสียจนใช้ไม่ได้ โซล่าเซลล์ขนาดเล็กจึงเป็นอีกทางเลือกให้ 4 โรงเรียนบนมีแสงสว่างให้เด็กกว่า 800 คนมีได้อ่านหนังสือและใช้ชีวิตประจำวัน เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกันมอบแสงสว่าง

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง, โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ, โรงเรียนบ้านนาดอยและโรงเรียนบ้านแม่หลุย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

104,508 บาท

เป้าหมาย

88,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 119%
จำนวนผู้บริจาค 108

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ขับรถขึ้นดอยเพื่อแสงสว่างจากโซล่าเซลล์ให้น้อง

31 กรกฎาคม 2018

เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ได้ออกเดินทางขนอุปกรณ์โซล่าเซลล์ขึ้นดอยไปยังโรงเรียนต่าง ๆ แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่อยู่ในช่วงฤดูฝน จึงทำให้เส้นทางในการขนส่งได้เปลี่ยนจากดินแดงเป็นดินโคลน พร้อมกับฝนตกร่วมด้วย จึงทำให้การขนส่งเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่เจ้าหน้าที่ก็มีความมุ่งมั่นในการขนส่งไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้น้อง ๆ ไว้ใช้ทบทวนการเรียน และทำกิจกรรมต่าง ๆ 

ภาพการขนส่ง

สภาพถนนหนทางการขึ้นดอยที่ต้องเผชิญ

การขนส่งโดยรถยนต์ เกิดอุปสรรคระหว่างการเดินทาง

ส่วนทางด้านมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเผชิญปัญหาเช่นเดียวกัน

แต่พี่ ๆ ทุกคน ก็สู้ตาย และนำอุปกรณ์ ถึงโรงเรียนแล้ว

และในเดือนกรกฎาคม ในวันที่ฟ้าโปร่ง ก็ได้เวลาติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีแสงสว่างใช้ในยามกลางคืนแล้ว โดยมีคุณครูและนักเรียนคอยช่วยเหลือ

โรงเรียนบ้านนาดอย

เริ่มติดตั้งโซล่าเซลล์กันแล้ว

เดินสายไฟ และทดลองการทำงานของโซล่าเซลล์

น้อง ๆ โรงเรียนบ้านนาดอยมีไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ใช้แล้ว

โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ


นำแผงรับแสงอาทิตย์ติดไว้บนหลังคาเรียน

วงจรการควบคุมการทำงานของโซล่าเลซลล์


น้อง ๆ โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ มีแสงไฟจากโซล่าเซลล์ใช้กันแล้ว

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

               "โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง

               โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ

               โรงเรียนบ้านแม่หลุย

               โรงเรียนบ้านนาดอย"

โรงเรียนเหล่านี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา รอยต่อระหว่างอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับเขตอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

หากจิตนาการความห่างไกลคือ ใช้ระยะเวลาเดินทางขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ พอๆกับเชียงใหม่ไปถึงโรงเรียนเหล่านี้4  โรงเรียนมีเด็กนักเรียนรวมแล้วกว่า 800 คน โดยครึ่งหนึ่งของเด็กทั้งหมด ใช้โรงเรียนเป็นสถานที่หลับนอน เพราะบ้านของเด็กๆอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมาก บางคนต้องใช้เวลาเดินเท้ากว่า 6-8 ชั่วโมงจะถึงโรงเรียน

ปัญหาความห่างไกลของโรงเรียนจึงทำให้เด็กต้องมาพักอาศัยในช่วงวันเรียน หรือบางคนจะมีโอกาสกลับบ้านก็ต่อเมื่อปิดเทอมเท่านั้น

ดังนั้นช่วงเปิดเทอม 24 ชั่วโมงจึงต้องอาศัยอยู่ในโรงเรียน ทั้งกินข้าว อ่านหนังสือ ทำการบ้าน ออกกำลังกาย 

ทว่าหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยเฉพาะในฤดูหนาวและฝนที่มืดค่อนข้างเร็วและสว่างค่อนข้างช้า ทำให้นักเรียนมีอุปสรรคตั้งแต่การเข้าห้องน้ำ ทำการบ้านและอ่านหนังสือ เพราะโรงเรียนทั้ง 4  โรงไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ไฟที่โรงเรียนใช้อยู่ได้มาจากแผงโซล่าเซลล์ที่มี ก็ใช้ได้บ้าง เสียบ้าง ไฟพอบ้าง ไม่พอบ้าง เพราะมีอายุการใช้งานมายาวนาน หลายๆครั้งที่เกิดปัญหาขัดข้อง จนไม่สามารถที่จะใช้งานได้ ต้องรอช่างจากกรุงเทพมาซ่อมแซม ซึ่งต้องใช้เวลานาน

ชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กจึงเป็นตัวช่วยอย่างดีสำหรับเด็กๆนักเรียนบนดอย เนื่องจากมีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย โดยเฉพาะในฤดูฝน ที่ปริมาณแสงแดดมีน้อย ก็จะสามารถเคลื่อนย้ายแผงโซล่าเซลล์ไปตั้งยังจุดที่มีแสงแดดได้ ซึ่งผิดกับแผงโซล่าเซลขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

โครงการจัดหาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กให้กับโรงเรียนบนดอย ให้กับ 4 โรงเรียน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงาจึงได้เกิดขึ้น เพื่อที่จะช่วยให้เด็กๆบนดอยได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกับเด็กๆในพื้นที่อื่นๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข และเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป


กิจกรรมที่จะดำเนินการ

1. ประชุมเพื่อวางแผนการโครงการจัดหาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กให้กับโรงเรียนบนดอย ร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา ของทั้ง 4 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ

2.ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา ของทั้ง 4 โรงเรียน ร่วมด้วยช่วยกันติดตั้งชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก ให้กับทั้ง 4 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ

3.เด็กนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านของทั้ง 4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กของโรงเรียน เพื่อให้สามารถใช้ได้ในระยะยาว


ประโยชน์ของโครงการ

เด็กนักเรียนของ 4 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีไฟฟ้าใช้ในการศึกษาเล่าเรียน

เด็กนักเรียนพักนอนของ 4 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีไฟฟ้าใช้ในการทำการบ้าน และการดำรงชีวิต

ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก


สมาชิกภายในทีม 

1. นายจิรพัส ปันดิษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แพหลวง

2.นายอินทรายุธ เพ็ญจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ

3.นายภูวนาถ ปัญญา ครูโรงเรียนบ้านนาดอย

4.นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หลุย


ภาคี

บริษัทโฟเซร่า จำกัด  โดยทรงธรรม กิติกุล 


จุดที่ติดตั้งโซล่าเซลล์

1.โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ

\


ห้องเรียน1

หอพักสำหรับเด็กพักนอน

ส่งมอบโซล่าเซลล์ขนาดเล็กให้กับโรงเรียนบนดอย

20 มิถุนายน 2018


ถึงแล้วค่ะ  โซล่าเซลล์จากการรวมพลังของผู้บริจาคใจดีถึงมือ 4 โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กได้ถูกส่งขึ้นรถบัสมุ่งตรงไปที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งมอบให้กับให้กับโรงเรียนบนดอย ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) โดยการสนับสนุนของโครงการเทใจดอทคอม และบริษัทโฟเซร่า ประเทศไทย จำกัด ได้ทำการมอบชุดโซล่าเซลให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ประกอบด้วย

โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านนาดอย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านแม่หลุย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เพราะ 4 โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตั้งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา รอยต่อระหว่างอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับเขตอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง ต้องไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องพึ่งพา ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ของโรงเรียนที่มีอายุการใช้งานมานาน หลายครั้งเกิดปัญหาขัดข้อง ทำให้เด็กๆในโรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้ ในการทำการบ้าน อ่านหนังสือ และใช้ในการดำเนินชีวิตในช่วงเวลาตอนกลางคืน

 ชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กจึงเป็นตัวช่วยอย่างดีสำหรับเด็กๆนักเรียนบนดอย เนื่องจากมีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย โดยเฉพาะในฤดูฝน ที่ปริมาณแสงแดดมีน้อย ก็จะสามารถเคลื่อนย้ายแผงโซล่าเซลล์ไปตั้งยังจุดที่มีแสงแดดได้ ซึ่งผิดกับแผงโซล่าเซลขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

โครงการจัดหาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กให้กับโรงเรียนบนดอยจึงเกิดขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกับเด็กๆในพื้นที่อื่นๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข และเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป

เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วเราจะนำภาพมาฝากกันอีกครั้ง ขอขอบคุณผู้บริจาคใจดีทุกท่าน

อย่างไรก็ตามขอนำเสนอภาพการส่งมอบโซล่าเซลล์จากการรวมพลังของผู้บริจาคใจดีถึงมือ 4 โรงเรียน

ผอ.โรงเรียนบ้านแม่หลุย

ผอ.โรงเรียนบ้านนาดอยรับมอบ

ผอ.และครูโรงเรียนอุมโละ

เหนือ

ผอ.โรงเรียนบ้านแม่แพหลวงขับรถขึ้นดอยเพื่อแสงสว่างจากโซล่าเซลล์ให้น้อง

31 กรกฎาคม 2018

เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ได้ออกเดินทางขนอุปกรณ์โซล่าเซลล์ขึ้นดอยไปยังโรงเรียนต่าง ๆ แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่อยู่ในช่วงฤดูฝน จึงทำให้เส้นทางในการขนส่งได้เปลี่ยนจากดินแดงเป็นดินโคลน พร้อมกับฝนตกร่วมด้วย จึงทำให้การขนส่งเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่เจ้าหน้าที่ก็มีความมุ่งมั่นในการขนส่งไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้น้อง ๆ ไว้ใช้ทบทวนการเรียน และทำกิจกรรมต่าง ๆ 

ภาพการขนส่ง

สภาพถนนหนทางการขึ้นดอยที่ต้องเผชิญ

การขนส่งโดยรถยนต์ เกิดอุปสรรคระหว่างการเดินทาง

ส่วนทางด้านมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเผชิญปัญหาเช่นเดียวกัน

แต่พี่ ๆ ทุกคน ก็สู้ตาย และนำอุปกรณ์ ถึงโรงเรียนแล้ว

และในเดือนกรกฎาคม ในวันที่ฟ้าโปร่ง ก็ได้เวลาติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีแสงสว่างใช้ในยามกลางคืนแล้ว โดยมีคุณครูและนักเรียนคอยช่วยเหลือ

โรงเรียนบ้านนาดอย

เริ่มติดตั้งโซล่าเซลล์กันแล้ว

เดินสายไฟ และทดลองการทำงานของโซล่าเซลล์

น้อง ๆ โรงเรียนบ้านนาดอยมีไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ใช้แล้ว

โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ


นำแผงรับแสงอาทิตย์ติดไว้บนหลังคาเรียน

วงจรการควบคุมการทำงานของโซล่าเลซลล์


น้อง ๆ โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ มีแสงไฟจากโซล่าเซลล์ใช้กันแล้ว

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.โซล่าเซลล์ที่โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน20,000
2.โซล่าเซลล์ที่โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน20,000
3.โซล่าเซลล์ที่โรงเรียนบ้านนาดอย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน20,000
4. โซล่าเซลล์ที่โรงเรียนบ้านแม่หลุย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน20,000
5.ค่าดำเนินการเทใจ 10 %8,000
งบประมาณทั้งหมด88,000