โครงการอื่นๆ

วันพิเศษเพื่อแม่ (เด็กป่วย) สร้างเสริมพลังใจ แม่สู่ลูก

สร้างสรรค์กิจกรรมกำลังใจแด่แม่ของเด็กป่วยเรื้อรังที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลนานหลายปี

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพมหานคร

ยอดบริจาคขณะนี้

4,300 บาท

เป้าหมาย

110,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 4%
เหลืออีก 93 วัน จำนวนผู้บริจาค 8

โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา เป็นโครงการฯที่มีเป้าหมายคือ “เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” สําหรับผู้ป่วยเด็ก ผู้ปกครอง/ญาติผู้ป่วยเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล ผ่านงาน “อาสาสมัคร”

เด็กเจ็บป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์พยาบาลและ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในสถานพยาบาลย่อมมีผลต่อจิตใจของเด็กมากบ้าง น้อยบ้าง เนื่องจากความสับสนวุ่นวาย ต่างๆ ที่ดําเนินไปรอบตัวเด็กป่วยมีความรู้สึกว้าเหว่ บางคนอาจมีอาการเหงาหงอย ไม่สดชื่นเท่าที่ควรเด็กอาจเกิดความเครียดขึ้นได้ ผู้ป่วยเด็กต้องการการดูแลพิเศษจากครอบครัว ดังนั้นผู้ปกครอง/ญาติต้องดูแลตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุดซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่หนักมากและการที่ต้องดูแลเด็กในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย และต้องอยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงพยาบาลอีกทั้งขาดความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายจึงมักจะทำให้ผู้ปกครอง/ญาติเกิดความเครียด ทั้งจากความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความคิด ของผู้ปกครอง/ญาติไปด้วย เนื่องจากภาระงานที่มากขึ้นและจำนวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ลดลงจึงทำให้การดูแลด้านจิตใจผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง/ญาติ ถูกลดความสำคัญลงเพราะต้องให้ความสำคัญกับโรคที่ผู้ป่วยเด็กเป็นมากกว่า

ดังนั้นกิจกรรม “วันพิเศษเพื่อแม่ (เด็กป่วย) สร้างเสริมพลังใจ แม่สู่ลูก” จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนของแม่ ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีถือเป็นวันแม่แห่งชาติ เป็นวันเพื่อให้ลูกได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจและยกย่อง“แม่ของเด็กป่วย”ที่คอยดูแลลูกโดยไม่มีเงื่อนใข สำหรับกิจกรรมนั้นจัดให้เป็นวันพิเศษสำหรับแม่ ให้แม่ได้แต่งชุดสวย รับประทาน ณ ร้านอาหารที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศของความรัก รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกันของแม่และลูก ให้แม่ได้มีช่วงเวลาแสนพิเศษ เต็มไปด้วยความรัก กำลังใจ และคำขอบคุณ จากลูกซึ่งเป็นเด็กป่วยสู่แม่ อีกทั้งมีอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรมสร้างความสุขไปกับกิจกรรมครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้นกิจกรรมยังสร้างการเรียนรู้ ให้แก่เด็กป่วยในการลงมือทำของขวัญเพื่อมอบให้แม่ด้วยมือของตนเอง กิจกรรม “วันพิเศษเพื่อแม่ (เด็กป่วย) สร้างเสริมพลังใจ แม่สู่ลูก” นี้ จึงเป็นกิจกรรมที่จะเข้าไปทำกระบวนการภายในจิตใจของแม่และเด็กป่วย ทําให้มีพลังกาย พลังใจ ในการต่อสู้โรคภัยไปพร้อมกับลูกที่เจ็บป่วยอย่างมีพลังเต็มไปด้วยความสุข

ประโยชน์ของโครงการ :

 1. แม่ผู้ป่วยเด็กมีความสุข มีพลังใจ ในการดูแลเด็กป่วย
 2. เกิดกระบวนการเยียวยา สร้างกําลังใจผู้ปกครอง/ญาติผู้ป่วยเด็ก
 3. เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างคนในสังคม เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้ปกครอง/ญาติผู้ป่วยเด็ก และ อาสาสมัคร
 4. เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการส่งความสุข สร้างกําลังใจให้แก่ผู้ปกครอง/ญาติผู้ป่วยเด็กมากขึ้น

กิจกรรมที่จะดําเนินโครงการ :

 1. กิจกรรมจัดหาชุดสวย สำหรับแม่ผู้ป่วยเด็ก
 2. กิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ร้านอาหารที่ได้จัดเตรียมไว้
 3. กิจกรรมถ่ายภาพร่วมกับอาสาสมัครช่างภาพ
 4. กิจกรรมเด็กป่วยทำของขวัญ เพื่อมอบให้แม่
 5. กิจกรรมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

กลุ่มเป้าหมาย

 1. แม่เด็กป่วยและเด็กป่วย จํานวน 10 ครอบครัว
 2. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จำนวน 3 ท่าน
 3. เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาและเทใจ จำนวน 5 ท่าน
 4. อาสาสมัครช่างภาพและเจ้าหน้าที่digital2home 10-15 คน

สมาชิกภายในทีม :

 1. นางสาวกรวิกา ก้อนแก้ว
 2. นางสาวจามจุรี แซ่ซื้อ

ติดตามกิจกรรมโครงการได้ที่

www.happyhospital.org
www.facebook.com/โครงการโรงพยาบาลมีสุข-มูลนิธิกระจกเงา
โทร. 0-2973-2236–7 ต่อ 103, 085-1966102 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค


รายละเอียดจำนวนเงิน
1.จัดซื้อชุดสวยพร้อมแต่งหน้าทำผมให้แม่ผู้่ป่วยเด็ก 2,000x10 20,000
2.ซุ้มถ่ายรูปครอบครัว ตกแต่งสถานที่และป้ายประชาสัมพันธ์ 25,000
3.กิจกรรมเด็กป่วยทำของขวัญและการ์ด ร่วมกับพี่อาสาสมัคร 10,000
4.กิจกรรมรับประทานอาหาร 400x5020,000
5.เก็บวีดิโอเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครในโรงพยาบาล25,000
6.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10 %10,000
รวมเป็นเงิน110,000 บาท


บริจาคให้
วันพิเศษเพื่อแม่ (เด็กป่วย) สร้างเสริมพลังใจ แม่สู่ลูก

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน