project เด็กและเยาวชน อื่นๆ

บ้านพิงใจสำหรับแม่และลูกที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง

แรงงานหญิงข้ามชาติที่อยู่ใน อ.แม่สอด ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวไม่แตกต่างจากผู้หญิงชาติอื่นๆ ทั่วโลก แต่การเข้าถึงบริการต่างๆ จากภาครัฐยังเป็นสิ่งที่ท้าทาย โครงการนี้จึงขอสนับสนุนค่าเช่าบ้านพักชั่วคราวสำหรับแรงงานหญิงข้ามชาติและเด็ก 8 ครอบครัวที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงนี้เป็นเวลา 1 ปี เพื่อเป็นที่พักที่ปลอดภัย เยียวยาอารมณ์ จิตใจและความมั่นคงทางการเงิน จนผู้หญิงและเด็กสามารถกลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างปลอดภัย

ระยะเวลาโครงการ 01 เม.ย. 2567 ถึง 31 มี.ค. 2568 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ยอดบริจาคขณะนี้

80,078 บาท

เป้าหมาย

171,600 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 47%
135 วัน จำนวนผู้บริจาค 189

แรงงานหญิงข้ามชาติที่อยู่ใน อ.แม่สอด ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวไม่แตกต่างจากผู้หญิงชาติอื่นๆ ทั่วโลก แต่การเข้าถึงบริการต่างๆ จากภาครัฐยังเป็นสิ่งที่ท้าทาย โครงการนี้จึงขอสนับสนุนค่าเช่าบ้านพักชั่วคราวสำหรับแรงงานหญิงข้ามชาติและเด็ก 8 ครอบครัวที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงนี้เป็นเวลา 1 ปี เพื่อเป็นที่พักที่ปลอดภัย เยียวยาอารมณ์ จิตใจและความมั่นคงทางการเงิน จนผู้หญิงและเด็กสามารถกลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างปลอดภัย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มะเอ แต่งงานกับสามีตั้งแต่ปี 2014 ช่วงแรกๆ สามีก็ดีกับเธอ แต่หลังจากนั้นไม่นาน สามีก็เริ่มใช้วาจาที่รุนแรงและทำร้ายร่างกายเธอ ตอนนั้นเธอคิดว่าความรุนแรงในครอบครัวแบบเธอเป็นเรื่องปกติ และเมื่อมีลูก เธอก็เลยต้องทนอยู่กับสามีเรื่อยๆ มาเพราะไม่อยากให้ลูกขาดพ่อ มะแอไม่มีญาติพี่น้องในแม่สอดที่คอยช่วยเหลือ ถึงแม้มีเพื่อน และไม่สามารถไปขออาศัยอยู่กับเพื่อน เพราะสามีไปรังควานและสร้างปัญหาให้กับเพื่อนเสมอ 

“หลายครั้งต้องแอบไปนอนใต้ถุนบ้านของคนรู้จักตอนกลางคืน และย้ายที่นอนไปเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้สามีตามเธอและลูกเจอ จะไปแจ้งความกับตำรวจมะเอก็ไม่รู้จะต้องทำอย่างไง หลายครั้งที่เคยคิดอยากจบชีวิตตัวเองและลูกให้พ้นจากความทุกข์นี้”

ปี 2021 มีเพื่อนในชุมชนเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับบริการและความช่วยเหลือที่  Freedom Restoration Project (FRP) มี มะเอจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือที่พักที่ปลอดภัย มะแอได้มาเจอกับผู้หญิงคนอื่นๆ ที่เคยอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงครอบครัวเหมือนเธอ ทำให้เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยว มะแอและเด็กๆ มีอิสรภาพมีอำนาจในการตัดสินใจทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเองและ FRP ได้ตั้งกลุ่ม peer support group เพื่อให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เข้าอบรมการเลี้ยงลูกแบบวินัยเชิงบวก ฝึกเลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ด เป็นต้น ลูกที่อยู่ในวัยเรียนก็ได้เข้าเรียนตามปกติ และเริ่มมีงาน มีรายได้ประจำและออกมาเช่าบ้านอยู่กับลูกๆ ทั้งสามของเธอจนถึงวันนี้ ก็เกือบสองปีแล้ว (เดือนกุมภาพันธ์ 2567) มะเอเชื่อว่ายังมีผู้หญิงอีกมากมายที่ตกอยู่ในความรุนแรงในครอบครัวเหมือนเธอ และหลายคนอาจจะไม่มีที่พึ่งใดๆ เลย หรือมีข้อจำกัดหรือข้อท้าทายอื่นๆ ที่ทำให้ต้องจำทนอยู่ในภาวะความรุนแรงต่อไปอย่างสิ้นหวังเหมือนอย่างที่เธอและลูกเคยเป็น

การบริจาคจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้หญิงและเด็กอีกหลายคนได้มีที่ที่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้รับการเสริมพลัง ได้รับเยียวยา ได้รับความช่วยเหลือจนเขาสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนมะเอและลูกทั้งสามคนของเธอได้รับ มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยกัน

วิธีแก้ปัญหา

1.ทาง FRP ใช้วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวและเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงโดยยึดหลักผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง (Survivor-Centered Approach)

2.เราเช่าบ้านโดยให้ความช่วยเหลือด้านที่พักที่ปลอดภัย รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค และค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้หญิง 5-9 คน และเด็กตั้งแต่ 15-24 คน ต่อเดือน ปัจจุบันทาง FRP มีบ้านพักสำหรับเคสจำนวน 8 หลัง แม่หนึ่งคนและลูกๆ 1-4 คน อาศัยอยู่บ้านหนึ่งหลัง 

3.ผู้หญิงและเด็กจะได้รับการเยียวยาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ได้รับการเสริมพลังใจ และฝึกทักษะอาชีพต่างๆ เพื่อให้แม่และลูกๆ สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง  


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1 เมษายน 2567  

  • เตรียมหนังสือสัญญาเช่าบ้าน และจ่ายค่าเช่ารายปี

เมษายน 2567 - มีนาคม 2568 

  • ดำเนินการเช่าบ้านพักชั่วคราวให้แก่ผู้หญิงและเด็ก ระยะเวลา 1 ปี 

เมษายน 2567 - มีนาคม 2568 

  • จัดเก็บใบเสร็จการจ่ายค่าเช่าบ้านและทำสรุปรายจ่าย และรายงานผลลัพท์การดำเนินการ


ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาววัชราภรณ์ กู่แก้วเกษม นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการของ Freedom Restoration Project 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเช่าบ้านพักสำหรับแม่และเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 1625 บาท : เดือน : ครอบครัว ระยะเวลา 12 เดือน 8 156,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
156,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
15,600.00

ยอดระดมทุน
171,600.00

บริจาคให้
บ้านพิงใจสำหรับแม่และลูกที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน