project เด็กและเยาวชน

โครงการพาน้องหาหมอ

ในกลุ่มเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง พบว่าเด็กจำนวนไม่น้อยจากทั่วทุกภาคถูกส่งตัวมารักษาโรคเฉพาะทางกับโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญในกรุงเทพฯ ทำให้ค่าใช้จ่ายของครอบครัวนั้นเพิ่มขึ้นจนต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่าย โครงการพาน้องหาหมอ เป็นโครงการดูเเลเรื่องค่าเดินทางของเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง เพื่อให้ครอบครัวเด็กป่วยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เพื่อไปพบคุณหมอแต่ละครั้งตามกำหนดการนัดหมาย

ระยะเวลาโครงการ 12 ต.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลเครือของโครงการโรงพยาบาลมีสุข ทั้ง 8 แห่ง)

ยอดบริจาคขณะนี้

448,254 บาท

เป้าหมาย

220,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 204%
จำนวนผู้บริจาค 578

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

พาน้องเด็กป่วย 10 ครอบครัว ไปหาหมอเพื่อรักษาอย่าต่อเนื่อง

24 มีนาคม 2023

เป้าหมายของโครงการพาน้องหาหมอ คือ การช่วยเหลือค่าเดินทางพาเด็กป่วยไปหาหมอจำนวน 10 ครอบครัว เพื่อให้เด็กป่วยจำนวน 10 คนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

โดยการคัดกรองเคสมาจากคุณครูและพยาบาลในโรงพยาบาลที่ได้ใกล้ชิดกับครอบครัวเด็กป่วย และทยอยจ่ายค่าเดินทางตามใบนัดพบหมอจนครบวงเงินที่กำหนดไว้ครอบครัวละ 20,000 บาท นอกจากนี้ทางโครงการพาน้องหาหมอได้ช่วยเหลือข้าวสารอาหารแห้ง นมผง ผ้าอ้อมเด็ก ตามที่แต่ละครอบครัวต้องการ

สำหรับแผนในอนาคตจะทยอยช่วยเหลือครอบครัวเด็กป่วยจนครบจำนวน 10 ครอบครัวตามเป้าหมาย และจะสนับสนุนด้านการส่งเสริมอาชีพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเด็กป่วย เช่น การสร้างซ่อมบ้าน การศึกษาให้เด็กป่วย ฯลฯ

 1. เคสน้องกระต่าย วันที่15 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้เข้าไปพูดคุยแจกแจงรายละเอียดและขั้นตอนการรับทุนกับครอบครัวเด็กป่วย โดยทยอยโอนเงินตามใบนัดของโรงพยาบาล จนปัจจุบัน (14 มี.ค.66) ได้โอนเงินไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง เพื่อให้เด็กป่วยไปหาหมอ
 2. เคสน้องพอใจ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้เข้าไปพูดคุยและเยี่ยมบ้านเคส ที่จ.ปทุมธานี เพื่อชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการรับเงินทุนกับครอบครัวเด็กป่วย จนปัจจุบัน (14 มี.ค.66) ได้โอนเงินไปแล้วจำนวน 5 ครั้ง เพื่อให้เด็กป่วยไปหาหมอ
 3. เคสน้องกันย์ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ได้เข้าไปพูดคุยแจกแจงรายละเอียดและขั้นตอนการรับทุนกับครอบครัวเด็กป่วยที่โรงพยาบาล จนปัจจุบัน (14 มี.ค.66) ได้โอนเงินไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง เพื่อให้เด็กป่วยไปหาหมอ
 4. เคสน้องโดนัท วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 ได้เข้าไปพูดคุยแจกแจงรายละเอียดและขั้นตอนการรับทุนกับครอบครัวเด็กป่วยที่บ้าน จ.สระบุรี และจะทยอยจ่ายตามใบนัดของโรงพยาบาล โดยจะเริ่มจ่ายเงินครั้งแรก วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2566 ก่อนหน้านี้ทางโครงการได้จ่ายค่าผ่าตัดที่ครอบครัวน้องโดนัทได้คงค้างกับโรงพยาบาลไว้
 5. เคสน้องเต๋า วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 ได้เข้าไปพูดคุยแจกแจงรายละเอียดและขั้นตอนการรับทุนกับครอบครัวเด็กป่วยที่โรงพยาบาล และจะทยอยจ่ายตามใบนัดของโรงพยาบาลหลังจากวันที่ได้รับเคสเข้ามาดูแล
ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
 • คุณแม่น้องโดนัท เด็กป่วยโรคหัวใจรั่ว, ความดันสูง " โครงการนี้มีประโยชน์มากสำหรับแม่ ช่วยซัพพอร์ตค่าเดินทางน้องมาหาหมอได้ 4,000-5,000 บาท นอกจากนี้โครงการนี้ยังส่งผ้าอ้อม นมกล่อง มาให้น้องอยู่บ่อยครั้ง การที่น้องป่วยทำให้แม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบมาเพื่อใช้จ่ายพาน้องมาหาหมอตามน้อง "
 • คุณแม่น้องพอใจ เด็กป่วยโรคปอดเรื้อรัง " โครงการนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่าเดินทางได้เยอะ ส่วนต่างที่เหลือเอาไปซื้อนมผง ผ้าอ้อมให้น้องได้อีก เนื่องจากตอนนี้น้องต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจน 24 ชม แม่ต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลน้องที่ตอนนี้อายุ 8 เดือน รายได้ทางเดียวมาจากพ่อเท่านั้น "

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนเด็กป่วยในโรงพยาบาล4เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องไปหาหมอตามนัดที่โรงพยาบาลได้รับการการรักษาอย่างต่อเนื่อง ลดความกังวลใจของผู้ปกครองเด็กป่วยเรื่องค่าเดินทางไปหาหมอในแต่ละครั้ง 
รูปภาพกิจกรรม

  
ภาพ : ติดตามความคืบหน้าพาน้องหาหมอ ครั้งที่ 5 ของน้องกระต่าย

 
ภาพ : ติดตามความคืบหน้าพาน้องหาหมอ ครั้งที่ 3 ของน้องพอใจ

 
ภาพ : เข้าไปตรวจสอบเคสและคุยเงื่อนไขการเบิกเงินค่าเดินทางสำหรับเด็กป่วย

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ในกลุ่มเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง พบว่าเด็กจำนวนไม่น้อยจากทั่วทุกภาคถูกส่งตัวมารักษาโรคเฉพาะทางกับโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญในกรุงเทพฯ ทำให้ค่าใช้จ่ายของครอบครัวนั้นเพิ่มขึ้นจนต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่าย โครงการพาน้องหาหมอ เป็นโครงการดูเเลเรื่องค่าเดินทางของเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง เพื่อให้ครอบครัวเด็กป่วยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เพื่อไปพบคุณหมอแต่ละครั้งตามกำหนดการนัดหมาย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

แม้ว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตร 30 บาท รักษาทุกโรค) จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อให้คนไทยเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไปโรงพยาบาลเกิดขึ้นจากการไปหาหมอในโรงพยาบา เช่น ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร และค่าที่พัก ในแต่ละครั้งเป็นจำนวนเงินไม่น้อย บ่อยครั้งที่พบว่า คุณหมอ พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาลต้องรวบรวมเงิน เป็นค่าใช้จ่ายให้เด็กป่วยได้เดินทางมาหาหมอตามกำหนดการการรักษา

ในกลุ่มเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง พบว่า เด็กจำนวนไม่น้อยจากทั่วทุกภาคถูกส่งตัวมารักษาโรคเฉพาะทางกับโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญในกรุงเทพฯ ทำให้ค่าใช้จ่ายของครอบครัวนั้นเพิ่มมากขึ้น 

หลายคนครอบครัวที่มีคนป่วย 1 คน  ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลเด็กป่วย ดังนั้นครอบครัวเด็กป่วยจึงมีรายได้มาจาก 1 คน แต่หาเลี้ยงคนในครอบครัวอีกอย่างน้อย 3 คน ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของคนป่วย อาทิ แพมเพิส อาหารเสริม และ อื่น ๆ ทำให้ความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัวค่อนข้างขัดสนจนติดหนี้นอกระบบที่หาหยิบยืมมาใช้จ่ายภายในบ้าน  บางครอบครัวเลือกที่จะไม่ไปพบหมอและรักษาตัวตามโรงพยาบาลใกล้บ้านมากกว่าจะเข้ามารักษาตัวโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกว่า

วันนี้โรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา ที่มีความคุ้นเคยกับครอบครัวเด็กป่วย เริ่มแล้ว กับเคสแรก

น้อยอายผู้ป่วยโรคมะเร็ง

"น้องอายเดิมทีรักษาตัวโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา  แต่หมอคิดว่าควรส่งตัวเข้ามารักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ เพราะมีหมอเฉพาะทางและเครื่องมือครบกว่า โอกาสทางการรักษาของน้องที่เพิ่มขึ้น  ครอบครัวต้องแบกภาระค่าเดินทางครั้งละ 2,000 บาท เมื่อโครงการเข้าไปสนับสนุนค่าเดินทาง  ทำให้น้องอายสามารถเดินทางมาให้เคมีบำบัดจนครบกระบวนการการรักษา"

ดังนั้นหากเด็กป่วยและครอบครัวสามารถมาโรงพยาบาลได้ตามนัดหมาย และไม่ต้องกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในแต่ละครั้งได้ จะทำให้เด็กป่วยได้เข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาพกายและที่แข็งแรง มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคที่ตนเองเผชิญอยู่ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่บุคลากรโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง ที่เป็นโรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อให้บุคลลากรในโรงพยาบาลซึ่งมีความใกล้ชิดและคลุกคลีกับเด็กป่วยและครอบครัว ส่งข้อมูลให้ทางโครงการโรงพยาบาลมีสุขพิจารณา

2. ทีมงานโครงการโรงพยาบาลมีสุขเข้าไปพูดคุยและสัมภาษณ์เคสเด็กป่วยและครอบครัว

3. ทีมงานประสานงานและโอนเงินค่าเดินทางให้ครอบครัวเด็กป่วย ตามใบนัดพบแพทย์ และทยอยจ่ายจนครบวงเงิน

4. ติดตามความช่วยเหลืออื่นๆ ของครอบครัวเด็ก เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ, ความช่วยเหลือด้านสินค้าอุปโภคและบริโภค ฯลฯ


ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการโรงพยาบาลมีสุข

1. นางสาวจามจุรี แซ่ซื้อ

2. นางสาวธีร์จุฑา  หาญณรงค์ 

พาน้องเด็กป่วย 10 ครอบครัว ไปหาหมอเพื่อรักษาอย่าต่อเนื่อง

24 มีนาคม 2023

เป้าหมายของโครงการพาน้องหาหมอ คือ การช่วยเหลือค่าเดินทางพาเด็กป่วยไปหาหมอจำนวน 10 ครอบครัว เพื่อให้เด็กป่วยจำนวน 10 คนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

โดยการคัดกรองเคสมาจากคุณครูและพยาบาลในโรงพยาบาลที่ได้ใกล้ชิดกับครอบครัวเด็กป่วย และทยอยจ่ายค่าเดินทางตามใบนัดพบหมอจนครบวงเงินที่กำหนดไว้ครอบครัวละ 20,000 บาท นอกจากนี้ทางโครงการพาน้องหาหมอได้ช่วยเหลือข้าวสารอาหารแห้ง นมผง ผ้าอ้อมเด็ก ตามที่แต่ละครอบครัวต้องการ

สำหรับแผนในอนาคตจะทยอยช่วยเหลือครอบครัวเด็กป่วยจนครบจำนวน 10 ครอบครัวตามเป้าหมาย และจะสนับสนุนด้านการส่งเสริมอาชีพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเด็กป่วย เช่น การสร้างซ่อมบ้าน การศึกษาให้เด็กป่วย ฯลฯ

 1. เคสน้องกระต่าย วันที่15 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้เข้าไปพูดคุยแจกแจงรายละเอียดและขั้นตอนการรับทุนกับครอบครัวเด็กป่วย โดยทยอยโอนเงินตามใบนัดของโรงพยาบาล จนปัจจุบัน (14 มี.ค.66) ได้โอนเงินไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง เพื่อให้เด็กป่วยไปหาหมอ
 2. เคสน้องพอใจ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้เข้าไปพูดคุยและเยี่ยมบ้านเคส ที่จ.ปทุมธานี เพื่อชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการรับเงินทุนกับครอบครัวเด็กป่วย จนปัจจุบัน (14 มี.ค.66) ได้โอนเงินไปแล้วจำนวน 5 ครั้ง เพื่อให้เด็กป่วยไปหาหมอ
 3. เคสน้องกันย์ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ได้เข้าไปพูดคุยแจกแจงรายละเอียดและขั้นตอนการรับทุนกับครอบครัวเด็กป่วยที่โรงพยาบาล จนปัจจุบัน (14 มี.ค.66) ได้โอนเงินไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง เพื่อให้เด็กป่วยไปหาหมอ
 4. เคสน้องโดนัท วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 ได้เข้าไปพูดคุยแจกแจงรายละเอียดและขั้นตอนการรับทุนกับครอบครัวเด็กป่วยที่บ้าน จ.สระบุรี และจะทยอยจ่ายตามใบนัดของโรงพยาบาล โดยจะเริ่มจ่ายเงินครั้งแรก วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2566 ก่อนหน้านี้ทางโครงการได้จ่ายค่าผ่าตัดที่ครอบครัวน้องโดนัทได้คงค้างกับโรงพยาบาลไว้
 5. เคสน้องเต๋า วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 ได้เข้าไปพูดคุยแจกแจงรายละเอียดและขั้นตอนการรับทุนกับครอบครัวเด็กป่วยที่โรงพยาบาล และจะทยอยจ่ายตามใบนัดของโรงพยาบาลหลังจากวันที่ได้รับเคสเข้ามาดูแล
ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
 • คุณแม่น้องโดนัท เด็กป่วยโรคหัวใจรั่ว, ความดันสูง " โครงการนี้มีประโยชน์มากสำหรับแม่ ช่วยซัพพอร์ตค่าเดินทางน้องมาหาหมอได้ 4,000-5,000 บาท นอกจากนี้โครงการนี้ยังส่งผ้าอ้อม นมกล่อง มาให้น้องอยู่บ่อยครั้ง การที่น้องป่วยทำให้แม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบมาเพื่อใช้จ่ายพาน้องมาหาหมอตามน้อง "
 • คุณแม่น้องพอใจ เด็กป่วยโรคปอดเรื้อรัง " โครงการนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่าเดินทางได้เยอะ ส่วนต่างที่เหลือเอาไปซื้อนมผง ผ้าอ้อมให้น้องได้อีก เนื่องจากตอนนี้น้องต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจน 24 ชม แม่ต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลน้องที่ตอนนี้อายุ 8 เดือน รายได้ทางเดียวมาจากพ่อเท่านั้น "

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนเด็กป่วยในโรงพยาบาล4เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องไปหาหมอตามนัดที่โรงพยาบาลได้รับการการรักษาอย่างต่อเนื่อง ลดความกังวลใจของผู้ปกครองเด็กป่วยเรื่องค่าเดินทางไปหาหมอในแต่ละครั้ง 
รูปภาพกิจกรรม

  
ภาพ : ติดตามความคืบหน้าพาน้องหาหมอ ครั้งที่ 5 ของน้องกระต่าย

 
ภาพ : ติดตามความคืบหน้าพาน้องหาหมอ ครั้งที่ 3 ของน้องพอใจ

 
ภาพ : เข้าไปตรวจสอบเคสและคุยเงื่อนไขการเบิกเงินค่าเดินทางสำหรับเด็กป่วย

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเดินทางเด็กป่วยครอบครัวละ 20,000 บาท 10 200,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
200,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
20,000.00

ยอดระดมทุน
220,000.00