โครงการการศึกษา

เป้ใบใหม่พร้อมพาไปอนาคต

ช่วยกันเติมเต็มอนาคตที่สดใสด้วยการส่งมอบกระเป๋าเป้พร้อมอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นสิ่งนำทางให้ความฝันของน้องๆต่อไป พร้อมงบประมาณมาบางส่วนจะทำการปรับปรุงห้องน้ำ 8 ห้องในโรงเรียนบ้านโนนระเวียง จ.นครราชสีมา

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง จ.นครราชสีมา

ยอดบริจาคขณะนี้

23,920 บาท

เป้าหมาย

33,800 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 71%
3 วัน จำนวนผู้บริจาค 10

”เป้ใบใหม่พร้อมพาไปอนาคต” เป็นโครงการที่พวกเรานักศึกษาวิทยลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตั้งใจจะจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง จ.นครราชศรีมา

เพราะเด็กๆเหล่านี้ล้วนต้องเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ พวกเราจึงเล็งเห็นว่าการจะเติบโตไปมีอนาคตที่ดีได้นั้นก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการได้รับการศึกษาที่ดี

จากการพูดคุยกับทางโสภณ เพชรนอกผู้อำนวยการโรงเรียนเล่าว่า โรงเรียนบ้านโนนระเวียง มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด61คน คุณครู7คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่6 ตั้งอยู่ในอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมาผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ บ้างก็เป็นพ่อค้าแม่ขาย บ้างก็รับจ้าง เพื่อหาได้รายให้กับครอบครัวและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ

เราพบว่า น้องๆส่วนใหญ่ยังไม่มีอุปกรณ์การเรียนที่ครบครัน และห้องน้ำที่ยังชำรุดและไม่เพียงพอในการอำนวยความสะดวก ดังนั้น โครงการของพวกเราจึงแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน

1.ส่งมอบกระเป๋าเป้โดยภายในกระเป๋าประกอบไปด้วย กระเป๋าดินสอ ดินสอ ปากา ยางลบ ไม้บรรทัด กบเหลา สีไม้ และสมุดจด 


2.ส่งมอบค่าซ่อมแซมห้องน้ำให้ทางโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนนำไปซ่อมแซมห้องน้ำที่ชำรุด เช่น จากเดิมที่ก่อปูนเป็นบ่อน้ำในห้องน้ำ ก็จะทุบทิ้งเพื่อการปูกระเบื้องใหม่และใช้ถังน้ำแทน เนื่องจากทำความสะอาดง่ายกว่า และหากงบเหลือจะทำการทาสีใหม่ เป็นต้นขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.คิดและวางแผนภาพรวมโครงการ

2.ติดต่อโรงเรียนบ้านโนนระเวียงและสอบถามสิ่งของที่ขาดเหลือ

3.ประชุมเพื่อประเมินงบการเงิน

4.ระดมทุน

5.จัดซื้ออุปกรณ์ที่จะนำไปส่งมอบ

6.นำอุปกรณ์และเงินในการซ่อมแซมห้องน้ำไปส่งมอบ ณ โรงเรียนโนนระเวียง

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโคงการได้ที่ Facebook:เป้ใบใหม่พร้อมพาไปอนาคต

ประโยชน์ของโครงการ

1.เพื่อให้น้องๆได้นำอุปกรณ์ที่มอบให้ไปใช้ในการเรียนการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.เพื่อสนับสนุนให้เด็กๆรู้จักการแบ่งปันน้ำใจ

3.เพื่อให้น้องๆได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดและปลอดภัยที่สุดรวมถึงคุณครูด้วย

4.เพื่อให้น้องๆได้เติบโตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

สมาชิกภายในทีม

นักศึกษาวิทยลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวนาราภัทร เย็นเสมอ

นางสาวรัยมี มะกะทุง

นางสาวอัซมี่ ทิพย์รุ่งโรจน์

นายวิละไช จันทะลังสี

นายภูรินทร์ รัชตะเจริญกุล

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.เป้และอุปกรณ์การเรียน  กระเป๋าดินสอ ดินสอ ปากา ยางลบ ไม้บรรทัด กบเหลา สีไม้ และสมุดจด ชุดละ 300 นาท6118,300
2.สนับสนุนค่าซ่อมห้องน้ำ
15,500
รวม
33,800


บริจาคให้
เป้ใบใหม่พร้อมพาไปอนาคต

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน