โครงการอื่นๆ

รถเมล์ตามเด็กหายกลับบ้าน

เปลี่ยนพื้นที่ข้างรถประจำทางที่วิ่งผ่านสายตาผู้คนใจกลางเมืองนับล้านคู่ต่อวัน ให้มาเป็นรถเมล์ตามเด็กหายกลับบ้าน

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ภาคกลาง

ยอดบริจาคขณะนี้

105,500 บาท

เป้าหมาย

100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 106%
จำนวนผู้บริจาค 102

สำเร็จแล้ว

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :

เปลี่ยนพื้นที่ข้างรถประจำทางที่วิ่งผ่านสายตาผู้คนใจกลางเมืองนับล้านคู่ต่อวัน ให้หันมาดูภาพประกาศ   เด็กหาย  เพราะประวัติศาสตร์ในการพบตัวเด็กหาย คือการได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีในสังคมที่พบเห็น และ นอกจากการแบ่งปันประกาศติดตามเด็กหายที่ข้างรถประจำทางผ่านสายตาพลเมืองเพื่อเบาะแสสำคัญแล้ว ยังสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานให้ระมัดระวังเด็กหายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ปัญหาเด็กหายเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัว  ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาสาธารณะที่ควรให้ความสำคัญ ไม่น้อยไปกว่าปัญหาสังคมอื่น  ในทุกๆ 24 ชั่วโมง จะมีเด็กไม่น้อยกว่า 2 คนหายออกจากบ้าน  , ใน 1 เดือนจึงมีเด็กมากกว่า 50 คนที่ครอบครัวกำลังติดตามหา  

การหายตัวไปของเด็กในปัจจุบัน โดยเฉพาะการถูกลักพาตัว คนร้ายมักนำเด็กไปเพื่อกระทำทางเพศ  การนำไปแสวงหาประโยชน์ทั้งทางเพศและแรงงาน ตลอดจนในระยะหลังคนร้ายมีแนวโน้มในการฆาตกรรมเด็กหลังจากกระทำทางเพศแล้วเพื่อฆ่าปิดปาก ดังนั้น เด็กที่ถูกลักพาตัว จึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายการติดตามเด็กหายกลับคืนสู่ครอบครัว จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้เด็กหายปลอดภัยจากอันตรายที่อยู่รายรอบหลังพ้นจากประตูบ้าน  

ประวัติศาสตร์ในการติดตามเด็กหายกลับคืนสู่ครอบครัว นอกจากกระบวนการติดตามหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชาสัมพันธ์ของสื่อมวลชนแล้ว พลเมืองในสังคมเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเป็นหูเป็นตา และแจ้งเบาะแส อันนำไปสู่การพบตัวและช่วยเหลือเด็กหายกลับคืนสู่ครอบครัวได้ในที่สุดพลเมือง ส่วนใหญ่ได้รับข่าวจากสื่อในชีวิตประจำวัน แต่ด้วยโลกในยุคปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารมีจำนวนมหาศาล ภาพประกาศเด็กหาย อาจไม่มีพื้นที่เพียงพอให้คนจดจำได้  และข้อมูลใดๆ ก็ตามหากต้องการการจดจำจากสังคม ต้องถูกนำเสนอซ้ำๆ หลายครั้ง ซึ่งแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ประกาศเด็กหายจะถูกฉายซ้ำในสื่อกระแสหลัก

แนวคิดในการทำประกาศตามหาเด็กหายที่ถาวร จึงเกิดขึ้น เพื่อหวังให้เด็กที่หายตัวไปนานแล้ว และไม่มีพื้นที่ในสื่อกระแสหลัก ได้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลนี้แก่สังคม โดยจะนำประกาศเด็กหายที่หายไปนานและยังไม่พบตัวประมาณ 10 ราย จัดทำเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ติดอยู่ที่รถประจำทาง ซึ่งแล่นผ่านใจกลางเมืองที่มีสายตานับล้านคู่ในแต่วันที่จะได้เห็นประกาศเด็กหายนี้ ในชื่อโครงการ “เมล์ด่วน ชวนหาน้อง” และทุกสายตาที่มองเห็นประกาศเด็กหายนี้ นอกจากการมีส่วนร่วมเพื่อแจ้งข้อมูลแล้ว  ประกาศข้างรถเมล์นี้ยังจะสร้างความตระหนักแก่ผู้พบเห็นในการป้องกันภัยเด็กหายสำหรับลูกหลานของตนเองอีกด้วย 

ประโยชน์ของโครงการ :

เด็กหายไม่ใช่แค่ลูกคนอื่น  แต่เป็นเด็กของสังคมที่ต้องช่วยกันติดตามหา  โฆษณาข้างรถเมล์ จะสร้างพื้นที่ให้คนในสังคมได้ช่วยกันติดตามหาเด็กที่หายออกจากบ้านไปนาน และไม่มีที่ยืนในสื่อสาธารณะ  ทำให้ข้อมูลเรื่องเด็กหาย อยู่ในชีวิตประจำวันของคนในสังคมทั้งการช่วยเฝ้ามองหา และการสร้างความตระหนักต่อปัญหาเด็กหาย 

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

จัดทำ บิลบอร์ดถาวรเป็นประกาศติดตามหาเด็กหายรอบรถประจำทาง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านซ้าย ด้านขวา และส่วนของท้ายรถประจำทาง ในสายที่แล่นผ่านใจกลางเมืองหลวง นำร่อง จำนวน 1 คัน  

โดยงบประมาณจะเป็นค่าออกแบบ จัดทำป้าย และเช่าพื้นที่แบบขอความอนุเคราะห์ราคาพิเศษ กับบริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน)  ด้วยงบประมาณเพียง 100,000 บาท 

สมาชิกภายในทีม :

ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา www.facebook.com/thaimissing

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ค่าใช้จ่ายบาท
ค่าออกแบบและผลิตสติกเกอร์
ค่าติดตั้ง และ Maintenance
100,000