โครงการการศึกษา

ส่งน้อง(ด.ญ.ริน ม.3)เรียน สร้างเด็กดี หนูอยากเป็นครู

ถ้าหนูได้ทุนการศึกษาจะเอามาซื้อข้าว อาหาร และใช้เรื่องการเรียน

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ บึงกาฬ

ยอดบริจาคขณะนี้

8,488 บาท

เป้าหมาย

35,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 24%
จำนวนผู้บริจาค 16

สำเร็จแล้ว

เรื่องเล่าจาก...น้องริน

หนูชื่อ ริน อยู่จ.บึงกาฬ ในบ้านมีสมาชิกทั้งหมด 7 คน หนูอาศัยอยู่กับตาและยาย ส่วนพ่อกับแม่และพี่ย้ายไปทำงานที่ จ.ชุมพร เพื่อไปรับจ้างทำสวน ตาและยายไม่มีรายได้อะไร ต้องอาศัยรายได้ที่พ่อกับแม่ส่งมาให้ประมาณเดือนละ 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เวลาอยู่ที่บ้านช่วยทำงานบ้านทุกอย่าง ในบางครั้งก็คิดถึงพ่อกับแม่มาก แต่ก็ต้องอดทนและตั้งใจเรียน และเป็นเด็กดีของพ่อกับแม่ จะไม่ทำให้ท่านเสียใจ ผิดหวังในตัวหนู หนูสัญญากับตัวเองว่าจะตั้งใจเรียน และทำงานเลี้ยงดูพ่อกับแม่ ตาและยาย เมื่อเรียนจบและมีงานทำ
 
“หากได้ทุนการศึกษาก็จะใช้ซื้อข้าวของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน และหนูใฝ่ฝันว่าอยากเป็นครู"
 
หนูขอขอบพระคุณทุกคนที่ทำให้หนูมีทุนการศึกษาค่ะ
 
**หมายเหตุ เด็กคนนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้ทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในชั้น ม.2 จากคนใจดีในเทใจกันแล้ว  แต่จะดีไหมที่เราจะทำให้เด็กเหล่านี้มีทุนเรียนต่อจนจบมัธยมปลาย หรือ สายอาชีพ เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ได้มีสินทรัพย์อันล้ำค่าในการดูแลตัวเอง ครอบครัว และสังคมไทยต่อไป**

ประโยชน์ของโครงการ :

เงิน 600 บาท มีค่าแค่ไหนสำหรับคุณ?
สำหรับชีวิตของเด็กที่ขาดแคลน เงินจำนวนนี้ช่วยส่งให้เขาเรียนไปโรงเรียนต่อได้อีก 1 เดือน
ร่วมลงขันเพื่อมอบอนาคตให้กับพวกเขา ผ่านโครงการ "ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี" วันนี้
เพื่อที่เยาวชนไทยของเราจะได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ควรจะเป็น
เพื่อที่เยาวชนไทยของเราจะเติบโตอย่างมีความรู้ควบคู่คุณธรรม 
เพื่อที่เยาวชนไทยของเราจะเป็นอนาคตของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

การมีส่วนร่วมด้วยการบริจาคเงินของท่านจะทำให้มูลนิธิฯ สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนที่ขาดโอกาสได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยมูลนิธิฯ จะคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมจากทั่วประเทศเพื่อให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องและดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ โดยจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อจนจบมัธยม 6 ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา ปีละ 7,000 บาท ต่อเนื่องทุกปีจนเรียนจบ โดย 6 ปีใช้งบประมาณทั้งหมด 42,000 บาท
การคัดเลือกนักเรียนทุนในแต่ละปี มูลนิธิฯ จะดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมูลนิธิฯ จะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนทุนในรอบสุดท้าย ทั้งนี้ จะพิจารณาจากสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวและเรื่องราวชีวิตของนักเรียน 
ตลอดระยะเวลาของการเป็นนักเรียนทุนของมูลนิธิยุวพัฒน์ นักเรียนทุนจะได้รับการดูแลและปลูกฝังคุณธรรมจากมูลนิธิฯ ผ่านการเขียนจดหมายโต้ตอบ พูดคุยโทรศัพท์ เยี่ยมเยียนนักเรียนทุน และยุวพัฒน์สาส์น – วารสารราย 3 เดือนที่เปี่ยมด้วยเนื้อหาและคุณค่าสำหรับการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีความรู้รอบตัวและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาคี :

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล