โครงการอื่นๆ

ขอข้าวให้มะหมา ที่เกาะสุนัข

สมทบทุนซื้อข้าวสารเพื่อประทังชีวิตแก่สุนัข 400 ตัว ภายใต้การดูแลของคุณลุงที่มีใจอาสาช่วยเหลือและดูแลสุนัขที่ถูกทอดทิ้งในพุทธมณฑล โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่ม Delight มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ระยะเวลาโครงการ 41 วัน เริ่มนับจากวันที่ 24 มีนาคม – 23 เมษายน 2561 พื้นที่ดำเนินโครงการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ยอดบริจาคขณะนี้

58,065 บาท

เป้าหมาย

49,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 117%
จำนวนผู้บริจาค 83

สำเร็จแล้ว

หลายคนที่เลี้ยงสุนัขแล้วดูแลต่อไปไม่ไหวหลายคนไปทิ้งหมาของตัวเองที่เกาะสุนัข อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม

จากเดิมที่มีสุนัข 100 กว่าตัว ขณะนี้มียอดสุนัขมีมากถึง 400 – 500 ตัว “เกาะสุนัข” เป็นพื้นที่จัดสรรสำหรับสุนัขจรจัดโดยเฉพาะ ในเขตอุทยานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีลุงป้าที่ดูแลเพียงไม่กี่ท่าน เกาะสุนัขไม่ใช่รูปแบบของมูลนิธิ แต่บุคคลทั่วไปที่สละเวลามาดูแลสุนัขเหล่านี้ และไม่มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์เป็นของตัวเอง ทุกวันนี้มีลุงๆ ป้าๆ ที่มีใจอาสาดูแลสุนัขเหล่านั้น  ตั้งแต่ให้อาหาร การทำหมันและฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคและคุมกำเนิด

อย่างไรก็ตามสุนัขที่ถูกทอดทิ้งเพิ่มจำนวนมากขึ้น ลุงป้าที่ดูแลก็ต้องเหนื่อยมากขึ้น ดังนั้นแล้วพวกเรากลุ่มดีไลท์ จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจึงอยากยื่นเข้าไปช่วยเหลือด้านข้าวสารหรือสิ่งที่น้องหมาเหล่ากินเพื่ออยู่รอดกัน


จำนวนของสุนัขมีมากถึง 400 – 500 ตัว ต้องการกินข้าวแต่ละมื้อประมาณ 100 กิโลต่อวัน ยังไม่รวมอาหารเม็ดหรือตูดไก่ที่ผสมให้น้องหมากินอีก พวกเรานักศึกษาจึงอยากให้ความช่วยเหลือลุงป้าที่สละเวลาและมีใจจิตอาสา ช่วยเหลือด้วยการระดมทุนซื้อข้าวสารให้น้องหมาเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไป


ตัวแทนนักศึกษาเยี่ยมชมเกาะสุนัข และพูดคุยกับคุณลุงจ๊อดผู้ดูแลสุนัขทั้งหมด

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ “ขอข้าวให้มะหมา” บน Facebook : https://www.facebook.com/ricefordogs/ และตัวละครน้องหมาชื่อ มะขาม มะม่วง และมะยม
 2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ “เกาะสุนัข” ให้บุคคลทั่วไปรู้จัก ว่าเกาะสุนัขคืออะไร
 3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ “ทำไมต้องเป็นข้าวสาร” ที่เกาะสุนัขต้องการ
 4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับระดมทุนและสถานที่เดินสายบูธประชาสัมพันธ์
 5. รับบริจาคข้าวสารและระดมทุนเพื่อนำไปซื้อข้าวสารแก่สุนัขจรจัดในเกาะสุนัข (รายได้จากการะดมทุนจะนำไปซื้อข้าวสารให้สุนัขจรจัดในเกาะสุนัข)
 6. เดินสายจัดบูธ, ประชาสัมพันธ์โครงการและรับบริจาคข้าวสาร ตามสถานที่ต่างๆ เช่น K village สาขาสุขุมวิท , Siam Square One และ Centralfestival Eastville
 7. ผู้ที่สนใจสามารถช่วยเหลือโครงการได้จากการซื้อสินค้าจากทางโครงการเช่น เสื้อและถุงผ้า ได้เช่นกัน

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เพื่อรับบริจาคข้าวสารเพื่อสุนัขจรจัดบนเกาะสุนัข
 2. เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้และฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะของกลุ่มนักศึกษา
 3. เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้คนมีจิตอาสา ช่วยเหลือสุนัขจรจัดบนเกาะสุนัข
 4. เพื่อสานต่อชีวิตให้กับสุนัขจรจัด
 5. เพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับสุนัขจรจัด
 6. เป็นกระบอกเสียงให้คนตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของสุนัขจรจัดในเกาะสุนัขมากขึ้น
 7. เพื่อร่วมรณรงค์ให้คนที่เลี้ยงสุนัขเอาใจใส่ และไม่ทอดทิ้งสุนัขของตนเอง

สมาชิกภายในทีม

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ไพสิฐ ไวไธสง ประธานโครงการ

สุรีย์พร วงศ์เจริญ รองประธานโครงการ

กรทิพย์ ตันติพิวัฒนสกุล เหรัญญิก

ปทิตตา ลิ่มดำรงกุล หัวหน้าฝ่ายสปอนเซอร์

พิชานันท์ บรรณารักษ์หิรัญ ฝ่ายสปอนเซอร์

สาธิดา หาญพินิจพงศ์ หัวหน้าฝ่ายประสานงานสถานที่

ณัฐพล พลเดช หัวหน้าฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์

กีรติ วงศ์วิญญูชน ฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์

นันทิชา นิลรัตน์ ฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์

สุมนา เพ็ชรรัตนาภรณ์ ฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์

ศิโรรัตน์ ดาวัน หัวหน้าฝ่ายจัดอีเว้น

ณิชกานต์ จินาพงษ์ภิชาติ ฝ่ายจัดอีเว้น

จุฑามาศ ใจดี ฝ่ายจัดอีเว้น

วรายุส บุณยธนวัฒน์ ฝ่ายจัดอีเว้น

น้ำว้า แพศย์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายประสานงานสื่อต่างๆ

Dongyu Wang ฝ่ายประสานงานสื่อๆ

ภาคี


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนเงิน (บาท)
1. ข้าวสาร 3,000 กิโลกรัม (15 บาทต่อ 1 กิโลกรัม)45,000
2. ค่าบริการเทใจ 10%4,500

รวมเป็นเงิน

49,500

*รายได้ทั้งหมดจากการระดมทุนจะนำไปซื้อข้าวสารให้สุนัขจรจัดในเกาะสุนัข