โครงการอื่นๆ

Rhythm of hope ให้ดนตรีช่วยแก้ปัญหายาเสพติด

เปิดเวทีให้เยาวชนใช้ดนตรีต่อต้านยาเสพติด เพื่อปลูกฝังทัศนคติให้ห่างไกลจากยาเสพติด และรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดใน 3 โรงเรียน จ.เชียงราย

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย

ยอดบริจาคขณะนี้

27,600 บาท

เป้าหมาย

27,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 6

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

เพลง "โอกาสสุดท้าย" กำลังใจเพื่อผู้ติดยา

28 มิถุนายน 2019

ผลงานเพลง "โอกาสสุดท้าย"  

ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ที่ใช้ชีวิตผิดพลาด ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด จนเกือบต้องจบชีวิต แต่ก็ยังมีหวังที่จะเอาชนะมันได้หากได้รับความรัก กำลังใจ และความเข้าใจจากครอบครัวหรือคนใกล้ตัว

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

เยาวชนส่วนใหญ่ชอบดนตรี
เยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงเรื่องยาเสพติด


ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยาการณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ วันที่ 15-22 มิถุนายน 2561ในหัวข้อ “สถานการณ์ยาเสพติดภัยร้ายแรงในสังคมไทย” พบว่า

 • กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดและสารเสพติดมากที่สุด ร้อยละ 58.7
 • รองลงมาคือ กลุ่มผู้ว่างงาน ร้อยละ 47.56
 • กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 47.07
 • กลุ่มศิลปิน, ดารา, นักร้อง ร้อยละ 40.33
 • กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 13.18

สำหรับแนวทางที่คนส่วนใหญ่คิดว่าจะสามารถยุติ/เฝ้าระวัง/ปราบปราม เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนั้น ร้อยละ 83.79 คือ การไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการยาเสพติด รองลงมา คือ การสอนบุตรหลานให้ความรู้ห่างไกลยาเสพติด ร้อยละ 71.09 และเป็นหู เป็นตา เฝ้าระวังให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการสอดส่องดูแลภายในชุมชน ร้อยละ 44.53

มูลนิธิแฮปปี้เนสยูแคนกิ้ฟทำงานร่วมกับหน่วยงานคุมประพฤติจึงอยากทำโครงการเพื่อใช้ดนตรีเป็นสะพานให้เยาวชนก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ไปได้ด้วยการ

1.ผลิดเพลงขึ้นมาเพื่อสื่อสารกันวัยรุ่น  อาทิ เพลงที่พูดถึง ความหวัง Rhythm of hope ดนตรีสร้างแรงบันดาลใจที่จะให้โอกาสคนที่เคยทำผิดพลาด และเพลงที่บอกเล่าโอกาสสุดท้าย My last chance ดนตรีที่พูดถึงโอกาสสุดท้ายในชีวิตก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

บรรยายภาพ : จิตอาสาจากค่าย 609records ร่วมผลิตเพลง มูลนิธิได้รับความร่วมมือจาก "คุณเก่ง ธชย ประทุมวรรณ" มาร้องเพลงโอกาสสุดท้าย - My last chance” feat. Keng Tachaya

2.จัดกิจกรรมดนตรีต่อต้านยาเสพติดที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อเผยแพร่เพลงและพูดคุยกันถึงปัญหายาเสพติดกับวัยรุ่น

โดยแต่ละโรงเรียนเราจะจัดให้มีการประกวดคัฟเวอร์เพลงเพื่อชิงรางวัลถ้วยเกียรติคุณประจำโรงเรียน สถานที่จัดกิจกรรมดังนี้

 • โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อ.แม่จัน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 269 คน
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 อ.เมือง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 347 คน
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อ.เมือง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,415 คน

เราเชื่อว่าเพลงจะกระตุกพวกเค้าให้กลับมาในทางที่ดี กลับตัวกลับใจได้ จากกิจกรรมเพิ่มคือการประกวดคัฟเวอร์เพลงก็จะสร้างบรรยากาศการมีส่วนรวม และปลูกฝังทัศนคติได้ในวงกว้างขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ผลิตเพลงและเผยแพร่ ใช้เวลา 30 วัน
 2. ตระเวนทำกิจกรรม 3 โรงเรียน ใช้เวลา 60 วัน
  - พูดคุยสร้างแรงบันดาลใจ ความเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด โทษของยาเสพติด โดยทีมเยาวชนผู้เคยกระทำความผิด เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ
  - แจ้งการประกวดคัฟเวอร์เพื่อให้คัดทีมที่ชนะของโรงเรียน (ให้ทางเด็กนักเรียนทำกระบวนการแข่ง คัด กันภายในโรงเรียนเองโดยมีทีมครูที่ปรึกษาคอยดูแล) เพื่อนำไปแข่งขันกันใน 3 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
  - จัดการประกวด ตัดสิน ใช้เวลา 30 วัน (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานคุมประพฤติเชียงราย สำนักงานพัฒนาและคุ้มครองมนุษย์เชียงราย สถานพินิจเยาวชนเชียงราย ชมรมดนตรีเชียงราย)

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่

 • เพจมูลนิธิ Happiness u can give
 • ยูทูปชาแนล Sixonine records และเพจ Six O Nine records
 • เพจของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 • เพจและเว็บไซต์ของคุมประพฤติเชียงราย
 • เพจและเว็บไซต์ของสนง.พัฒนาและคุ้มครองมนุษย์เชียงราย
 • เพจและเว็บไซต์ของสถานพินิจเชียงราย
 • เพจของชมรมดนตรีเชียงราย

ประโยชน์ของโครงการ

 1. ป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่
 2. กระตุ้นจิตสำนึกของกลุ่มเสี่ยง ผู้กระทำความผิด
 3. เป็นเครื่องมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูและปราบปรามยาเสพติดนำไปใช้
 4. สร้างพื้นที่ให้วัยรุ่นใช้ความสามารถในทางที่ดีต่อตนเองและสังคม

สมาชิกภายในทีม

นางสาวอุ้ม วิรัตน์เกษม ประธานกรรมการมูลนิธิ

ภาคี

Sixonine records (Youtube chanel)

อัด MV เพลง "โอกาสสุดท้าย" พร้อมปล่อยในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

18 มิถุนายน 2019

วันที่ 17 มิถุนายน 62 โครงการได้เริ่มทำการอัด Music Video ประกอบเพลง "โอกาสสุดท้าย" ขับร้องโดยจิตอาสาจากค่าย 609records และคุณเก่ง ธชย ประทุมวรรณ เพลงที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เคยทำผิดพลาด และจะปล่อยเผยแพร่ให้ชมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นี้ ทาง Youtube Channel: Sixonine records

ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการจัดทำมิวสิควิดีโอ

นักแสดงนำ บทบาทของผู้ที่เคยพลาดกับสิ่งเสพติด


ทีมงานช่วยกันดูแล และตรวจสอบ

ทีมงาน


เพลง "โอกาสสุดท้าย" กำลังใจเพื่อผู้ติดยา

28 มิถุนายน 2019

ผลงานเพลง "โอกาสสุดท้าย"  

ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ที่ใช้ชีวิตผิดพลาด ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด จนเกือบต้องจบชีวิต แต่ก็ยังมีหวังที่จะเอาชนะมันได้หากได้รับความรัก กำลังใจ และความเข้าใจจากครอบครัวหรือคนใกล้ตัว

แผนการใช้เงิน

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)

1. ค่าใช้จ่ายในการทำเพลง10,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประกวดใน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และการถ่ายวิดีโอเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อใน social media  โดยมีการลงพื้นที่โรงเรียนละ 2 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 2,500 บาท15,000
3. ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจโดยประมาณ2,500
รวมเป็นเงิน27,500