โครงการอื่นๆ

rhythm of hope ให้ดนตรีช่วยแก้ปัญหายาเสพติด

เปิดเวทีให้เยาวชนใช้ดนตรีต่อต้านยาเสพติด เพื่อปลูกฝังทัศนคติให้ห่างไกลจากยาเสพติด และรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดใน 3 โรงเรียน จ.เชียงราย

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย

ยอดบริจาคขณะนี้

6,100 บาท

เป้าหมาย

27,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 22%
23 วัน จำนวนผู้บริจาค 4

เยาวชนส่วนใหญ่ชอบดนตรี
เยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงเรื่องยาเสพติด


ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยาการณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ วันที่ 15-22 มิถุนายน 2561ในหัวข้อ “สถานการณ์ยาเสพติดภัยร้ายแรงในสังคมไทย” พบว่า

 • กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดและสารเสพติดมากที่สุด ร้อยละ 58.7
 • รองลงมาคือ กลุ่มผู้ว่างงาน ร้อยละ 47.56
 • กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 47.07
 • กลุ่มศิลปิน, ดารา, นักร้อง ร้อยละ 40.33
 • กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 13.18

สำหรับแนวทางที่คนส่วนใหญ่คิดว่าจะสามารถยุติ/เฝ้าระวัง/ปราบปราม เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนั้น ร้อยละ 83.79 คือ การไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการยาเสพติด รองลงมา คือ การสอนบุตรหลานให้ความรู้ห่างไกลยาเสพติด ร้อยละ 71.09 และเป็นหู เป็นตา เฝ้าระวังให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการสอดส่องดูแลภายในชุมชน ร้อยละ 44.53

มูลนิธิแฮปปี้เนสยูแคนกิ้ฟทำงานร่วมกับหน่วยงานคุมประพฤติจึงอยากทำโครงการเพื่อใช้ดนตรีเป็นสะพานให้เยาวชนก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ไปได้ด้วยการ

1.ผลิดเพลงขึ้นมาเพื่อสื่อสารกันวัยรุ่น  อาทิ เพลงที่พูดถึง ความหวัง Rhythm of hope ดนตรีสร้างแรงบันดาลใจที่จะให้โอกาสคนที่เคยทำผิดพลาด และเพลงที่บอกเล่าโอกาสสุดท้าย My last chance ดนตรีที่พูดถึงโอกาสสุดท้ายในชีวิตก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

บรรยายภาพ : จิตอาสาจากค่าย 609records ร่วมผลิตเพลง มูลนิธิได้รับความร่วมมือจาก "คุณเก่ง ธชย ประทุมวรรณ" มาร้องเพลงโอกาสสุดท้าย - My last chance” feat. Keng Tachaya

2.จัดกิจกรรมดนตรีต่อต้านยาเสพติดที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อเผยแพร่เพลงและพูดคุยกันถึงปัญหายาเสพติดกับวัยรุ่น

โดยแต่ละโรงเรียนเราจะจัดให้มีการประกวดคัฟเวอร์เพลงเพื่อชิงรางวัลถ้วยเกียรติคุณประจำโรงเรียน สถานที่จัดกิจกรรมดังนี้

 • โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อ.แม่จัน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 269 คน
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 อ.เมือง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 347 คน
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อ.เมือง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,415 คน

เราเชื่อว่าเพลงจะกระตุกพวกเค้าให้กลับมาในทางที่ดี กลับตัวกลับใจได้ จากกิจกรรมเพิ่มคือการประกวดคัฟเวอร์เพลงก็จะสร้างบรรยากาศการมีส่วนรวม และปลูกฝังทัศนคติได้ในวงกว้างขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ผลิตเพลงและเผยแพร่ ใช้เวลา 30 วัน
 2. ตระเวนทำกิจกรรม 3 โรงเรียน ใช้เวลา 60 วัน
  - พูดคุยสร้างแรงบันดาลใจ ความเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด โทษของยาเสพติด โดยทีมเยาวชนผู้เคยกระทำความผิด เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ
  - แจ้งการประกวดคัฟเวอร์เพื่อให้คัดทีมที่ชนะของโรงเรียน (ให้ทางเด็กนักเรียนทำกระบวนการแข่ง คัด กันภายในโรงเรียนเองโดยมีทีมครูที่ปรึกษาคอยดูแล) เพื่อนำไปแข่งขันกันใน 3 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
  - จัดการประกวด ตัดสิน ใช้เวลา 30 วัน (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานคุมประพฤติเชียงราย สำนักงานพัฒนาและคุ้มครองมนุษย์เชียงราย สถานพินิจเยาวชนเชียงราย ชมรมดนตรีเชียงราย)

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่

 • เพจมูลนิธิ Happiness u can give
 • ยูทูปชาแนล Sixonine records และเพจ Six O Nine records
 • เพจของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 • เพจและเว็บไซต์ของคุมประพฤติเชียงราย
 • เพจและเว็บไซต์ของสนง.พัฒนาและคุ้มครองมนุษย์เชียงราย
 • เพจและเว็บไซต์ของสถานพินิจเชียงราย
 • เพจของชมรมดนตรีเชียงราย

ประโยชน์ของโครงการ

 1. ป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่
 2. กระตุ้นจิตสำนึกของกลุ่มเสี่ยง ผู้กระทำความผิด
 3. เป็นเครื่องมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูและปราบปรามยาเสพติดนำไปใช้
 4. สร้างพื้นที่ให้วัยรุ่นใช้ความสามารถในทางที่ดีต่อตนเองและสังคม

สมาชิกภายในทีม

นางสาวอุ้ม วิรัตน์เกษม ประธานกรรมการมูลนิธิ

ภาคี

Sixonine records (Youtube chanel)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)

1. ค่าใช้จ่ายในการทำเพลง10,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประกวดใน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และการถ่ายวิดีโอเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อใน social media  โดยมีการลงพื้นที่โรงเรียนละ 2 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 2,500 บาท15,000
3. ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจโดยประมาณ2,500
รวมเป็นเงิน27,500


บริจาคให้
rhythm of hope ให้ดนตรีช่วยแก้ปัญหายาเสพติด

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน