โครงการอื่นๆ

ระดมทุนช่วยผู้หนีภัยสู้รบในศูนย์พักพิงอิตุท่า

พี่น้องกะเหรี่ยงในค่ายผู้ลี้ภัยค่ายอิตุท่ากับค่ายอูแวโกลซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาละวิน ตรงกันข้ามกับอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน กำลังถูกตัดความช่วยเหลือและไม่มีแม้แต่ข้าวสาร เครือข่ายกะเหรี่ยง คณะทำงานกลุ่มเยาวชนกะเหรี่ยงชายแดน (BKYWG) เตรียมร่วมจัดงานระดมทุน “ซับน้ำตา อิตุท่า”

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

13,970 บาท

เป้าหมาย

20,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 70%
จำนวนผู้บริจาค 21

สำเร็จแล้ว

"แม้จะเส้นพรมแดนหรือเส้นแบ่งรัฐชาติ มีสถานการณ์การเมืองที่แตกต่าง แต่ในฐานะเผ่าพันธุ์เดียวกัน มีวิถีวัฒนธรรมร่วมกัน เมื่อมองย้อนว่าหากเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันจะเป็นอย่างไร การช่วยเราก็ไม่ได้ไปหยิบอาวุธมาสู้ หรือเข้าไปฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่เป็นการช่วยด้านปัจจัย 4 โดยเฉพาะอาหารที่เป็นสิ่งจำเป็น ช่วยเหลือด้วยความรักต่อพี่น้องกะเหรี่ยงกว่า 4 พันชีวิตในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน"

คำกล่าวของนายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ศิลปินชาวปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) และอาจารย์ประมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ เขาและเพื่อนกลุ่มเล็กๆร่วมกันริเริ่มโครงการช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงที่ได้รับผลจากความไม่สงบ หลังจากได้รับทราบข่าวว่า พี่น้องในค่ายอูแวโกลซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาละวิน ตรงกันข้ามกับอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องอน กำลังถูกตัดความช่วยเหลือและไม่มีแม้แต่ข้าวสาร พวกเขาเหล่านี้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก เครือข่ายกะเหรี่ยงในฝั่งไทยจึงได้รวมตัวในนามคณะทำงานกลุ่มเยาวชนกะเหรี่ยงชายแดน (BKYW จัดงานระดมทุน “ซับน้ำตา อิตุท่า” ขึ้น เพื่อหาทุนในการจัดซื้ออาหารให้แก่พี่น้องเหล่านี้ข้อมูลของสำนักข่าวกะเหรี่ยง (Karen News) ระบุว่า ในช่วง 20 ปี ของการสู้รบภายในรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า ส่งผลให้ประชาชนในภาคตะวันออกของประเทศกว่า 600,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในรัฐ และในช่วงปี 2017 ยังมีผู้พลัดถิ่นภายในรัฐมากกว่า 400,000 คน ตกอยู่ในสถานการณ์การสู้รบ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้อยู่ในช่วงการหยุดยิงเพื่อพัฒนาแนวทางสันติภาพภายในประเทศ ขณะที่มีผู้หนีภัยการสู้รบมากกว่า 1 แสนคน หนีภัยอยู่ในค่ายผู้หนีภัยการสู้รบในประเทศไทย และมีชาวบ้านอีกจำนวนมากที่ยังคงซ่อนตัวอาศัยอยู่ในป่าเขตรัฐกะเหรี่ยง


สำหรับเงินบริจาคดังกล่าวจะนำไปจัดซื้อ

1. ข้าวสาร

2.อาหารแห้ง

3. ผัก และอาหารสด เครื่องปรุงรสต่างๆ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

พี่น้องกะเหรี่ยงกว่า 4 พันชีวิตได้รับความช่วยเหลือในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
จัดซื้ออาหาร50,000