โครงการการศึกษา

อ่านสร้างชาติ : มอบนิทานท้องถิ่นให้เด็ก

จากนิทานเรื่องเล่าประจำท้องถิ่นสู่หนังสือสำหรับเด็กวัยประถม เรื่อง "เมืองต้นไม้" มอบให้เด็กๆ ในพื้นที่ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ นครราชสีมา

ยอดบริจาคขณะนี้

18,595 บาท

เป้าหมาย

14,295 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 130%
จำนวนผู้บริจาค 42

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

หนังสือ "เมืองต้นไม้" ส่งเสริมการอ่านของเด็กๆ

18 ตุลาคม 2017

รับผิดชอบโดย : โครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา

โครงการอ่านสร้างชาติ ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง "เมืองต้นไม้" จำนวน 3,000 เล่ม ซึ่งเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่า จากผู้เฒ่า ผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หนังสือ "เมืองต้นไม้"

ภาพ และการเล่าเรื่อง ที่ชวนให้เด็กๆ อยากอ่านหนังสือ

โครงการอ่านสร้างชาติ ได้ดำเนินการส่งหนังสือไปยังพื้นที่เจ้าของเรื่อง จำนวน 500 เล่ม ผ่านเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแจกจ่ายหนังสือผ่าน กิจกรรมเล่านิทาน และทะยอยแบ่งปันหนังสือ "เมืองต้นไม้" ไปยังกลุ่มเป้าหมายโรงเรียน ชุมชน ที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านอีกด้วย

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ที่มา/ความสำคัญโครงการ

หนังสือภาพสำหรับเด็ก ‘นิทานท้องถิ่น’ เป็นภารกิจยกระดับการส่งเสริมการอ่านในชุมชนโดยเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่าของชุมชนตัวเอง  ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เฒ่า ผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน โดยเปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการเขียนเรื่องและวาดภาพ ดำเนินงานโดยโครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา

จากงานวิจัยพบว่า เด็กวัยแรกเกิดถึงหกขวบนั้นเป็นช่วงเวลาที่สมองจะพัฒนาสูงสุดในทุกๆ ด้าน หากได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นการอ่านหนังสือภาพชั้นดีให้เด็กฟังอย่างสม่ำเสมอ จะส่งผลดีเยี่ยมต่อการพัฒนาการในเด็กของเราและยิ่งหากเป็นเรื่องราวที่ดีมีคุณค่าของชุมชนตัวเอง จะช่วยเพิ่มการกระตุ้นความคิดเชิงมิติสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี อย่างมีพลัง

โครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา ได้ดำเนินการนำเรื่องเล่าประจำท้องถิ่นจากผู้เฒ่า ผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน 7 พื้นที่นำร่องได้ต้นฉบับนิทานภาพท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 7 เรื่อง พื้นที่ละเรื่อง คือ

 1. เรื่อง “เมืองต้นไม้” พื้นที่ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 2. เรื่อง “หมาจอกไม่ชอบอาบน้ำ” พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
 3. เรื่อง “เขียดกับเสือ”พื้นที่ ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 4. เรื่อง “หนานอินผู้กล้าหาญ” พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
 5. เรื่อง “เมืองไม่โกหก” พื้นที่เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 6. เรื่อง “แม่น้ำกับลูกน้ำ” พื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 7. เรื่อง “ภูมิปัญญาหน้าไม้” พื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่ผ่านมาโครงการได้ดำเนินการระดมทุนจัดพิมพ์เพื่อส่งกลับให้พื้นที่และเจ้าของเรื่องเล่ากระจายแบ่งปันกันอ่านให้พื้นภาคอื่นๆ ไปแล้ว 2 เรื่อง คือ เรื่อง หมาจอกไม่ชอบอาบน้ำและเขียดกับเสือ เรื่องละจำนวน 3,000 เล่ม

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เด็กเข้าถึงหนังสือนิทานภาพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน
 2. เด็กได้รับการส่งเสริมการอ่าน ผ่านเรื่องเล่านิทานจากชุมชนของตนเอง
 3. เกิดเครือข่ายส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก โดยส่งต่อหนังสือนิทานไป ชุมชนต่าง ๆ
 4. ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ เกี่ยวกับหนังสือนิทานที่เป็นเรื่องเล่าของชุมชน
 5. เกิดการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน ชุมชน ครอบครัว และเด็ก

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ

เรื่องต่อไปที่โครงการจะดำเนินการจัดพิมพ์เพื่อ ส่งเสริมการอ่านในชุมชนโดยเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่าของชุมชนตัวเอง คือ เรื่อง “เมืองต้นไม้” พื้นที่ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก

พื้นที่เป้าหมาย

 1. ชุมชน
 2. โรงเรียน
 3. องค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็ก

ลักษณะหนังสือ

 • ขนาด กว้าง  21 x สูง 29 cm.(8หน้ายกพิเศษ)
 • ปก พิมพ์ 4/0 สี กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม เคลือบพีวีซีด้าน
 • เนื้อใน พิมพ์ 4/4 สี กระดาษอาร์ตด้าน  160 แกรม จำนวน 32 หน้า (ไม่รวมปก) เข้าเล่ม เย็บลวด

งบประมาณ

จัดทำหนังสือภาพจำนวน 3,000 เล่ม เล่มละ 25 บาท 76,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 5,355 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 81,855 บาท 

สมาชิกภายในทีม

เจ้าหน้าที่โครงการ

 1. จรัญ มาลัยกุล
 2. พัฒ ทัพธานี
 3. จรัสทิพย์ เกตุภูงา

ติดตามกิจกรรมโครงการได้ที่
https://www.facebook.com/read4thai

โทร. 0-2973-2236–7 ต่อ 111, 081-0183004

หนังสือ "เมืองต้นไม้" ส่งเสริมการอ่านของเด็กๆ

18 ตุลาคม 2017

รับผิดชอบโดย : โครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา

โครงการอ่านสร้างชาติ ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง "เมืองต้นไม้" จำนวน 3,000 เล่ม ซึ่งเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่า จากผู้เฒ่า ผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หนังสือ "เมืองต้นไม้"

ภาพ และการเล่าเรื่อง ที่ชวนให้เด็กๆ อยากอ่านหนังสือ

โครงการอ่านสร้างชาติ ได้ดำเนินการส่งหนังสือไปยังพื้นที่เจ้าของเรื่อง จำนวน 500 เล่ม ผ่านเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแจกจ่ายหนังสือผ่าน กิจกรรมเล่านิทาน และทะยอยแบ่งปันหนังสือ "เมืองต้นไม้" ไปยังกลุ่มเป้าหมายโรงเรียน ชุมชน ที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านอีกด้วย

ไม่มีข้อมูล