project ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง ภัยพิบัติ

ปันน้ำใจช่วยเหลือสิ่งของ/เวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี สู้ภัยโควิด-19

ให้ความช่วยเหลือผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี จำนวน 250 ครัวเรือน ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนเเออัด จำนวน 50 เขต ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเเละปริมณฑล ที่ประสบปัญหาทับซ้อนด้วยภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง ยากไร้ เเละได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค, เวชภัณฑ์ยาสามัญ, อุปกรณ์ป้องกันโควิด 19, และการช่วยเหลือสงเคราะห์บางรายที่เร่งด่วน กรณีเดินทางไปพบแพทย์ตามนัด , ค่าน้ำ-ค่าไฟ, ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ

ระยะเวลาโครงการ 30 มิ.ย. 2564 ถึง 30 ก.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: พื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต เเละปริมณฑล (ชุมชนเเออัด)

ยอดบริจาคขณะนี้

15,796 บาท

เป้าหมาย

528,550 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 3%
17 วัน จำนวนผู้บริจาค 36

ให้ความช่วยเหลือผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี จำนวน 250 ครัวเรือน ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนเเออัด จำนวน 50 เขต ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเเละปริมณฑล ที่ประสบปัญหาทับซ้อนด้วยภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง ยากไร้ เเละได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค, เวชภัณฑ์ยาสามัญ, อุปกรณ์ป้องกันโควิด 19, และการช่วยเหลือสงเคราะห์บางรายที่เร่งด่วน กรณีเดินทางไปพบแพทย์ตามนัด , ค่าน้ำ-ค่าไฟ, ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา


       สถานการณ์การเเพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ที่ประสบปัญหาทับซ้อนด้วยภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง และยากไร้ในชุมชนแออัด จากข้อจำกัดในการใช้ชีวิต การทำงาน การขาดรายได้ หลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคม การว่างงาน การถูกเลิกจ้างงาน ฯลฯ  

       มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล จึงได้จัดทำโครงการ “ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี สู้ภัยโควิด19” ในการระดมทุนเพื่อขอสนับสนุนเงินช่วยเหลือ นำไปจัดซื้อของอุปโภค-บริโภค, เวชภัณฑ์ยาสามัญ, อุปกรณ์ป้องกันโควิด 19, และการช่วยเหลือสงเคราะห์เร่งด่วนบางราย กรณีเดินทางไปพบแพทย์ตามนัด, ค่าน้ำ-ค่าไฟ, ค่าเช่าบ้าน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอช ไอ วี ที่ยากไร้ ในชุมชนแออัด ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จำนวน กว่า 250 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขตเเละปริมณฑล เช่น จ.นนทบุรี จำนวน 6 ครัวเรือน, จ.ปทุมธานี จำนวน 3 ครัวเรือน, จ.สมุทรปราการ จำนวน 8 ครัวเรือน, จ.สมุทรสาคร จำนวน 7 ครัวเรือน, จ.นครปฐม จำนวน 3 ครัวเรือน  

  

ชีวิตของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอช ไอ วี ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด-19


   เคสที่ 1 เคสครอบครัว พ่ออายุ 47 ปี แม่อายุ 35 ปี ทั้งคู่พิการซ้ำซ้อนทางสายตาการมองเห็น เเละอยู่ร่วมกับเชื้อเอช ไอ วี มีลูกสาวอายุ 6 ขวบ ลูกชายอายุ 4 ขวบ ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 พ่อและแม่ มีอาชีพนวดแผนไทยตามบ้าน รายได้พอจุนเจือครอบครัววันต่อวัน พักอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดคลองเตย หลังจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับงานที่ทำ ไม่มีรายได้เข้ามาในครอบครัว ทั้งมีภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากินอยู่ประจำวัน, ค่าน้ำ-ค่าไฟ,ค่าเดินทางไปพบหมอตามนัด ฯลฯ ประกอบกับพ่อ แม่ และลูกชายตรวจพบว่าติดโควิด ชึ่งในช่วงกักตัวอยู่ที่บ้านระหว่างรอการส่งต่อ มูลนิธิฯได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมให้การช่วยเหลือของอุปโภค-บริโภค พร้อมชุดอุปกรณ์ป้องกันเเละให้คำเเนะนำในการดูเเลตนเองเบื้องต้นขณะรอประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ขณะนี้ได้แยกตัวไปรักษาตามระบบแล้ว เหลือลูกสาว ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด ทางมูลนิธิฯให้การช่วยเหลือเรื่องสถานที่พักปลอดภัยชั่วคราวและรอผลการตรวจซ้ำ ส่วนแผนช่วยเหลือหลังจากพ่อ แม่ และลูกชาย รักษาหายจากการป่วยโควิดแล้ว มูลนิธิฯจะให้การช่วยเหลือครอบครัวนี้ ตามโครงการ ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอช ไอ วี / เอดส์ สู้ภัยโควิด-19 ต่อไป


ครอบครัวเคสที่ 1


  


    เคสที่ 2  เคสหญิง อายุ 61 ปี อยู่ร่วมกับเชื้อเอช ไอ วีและมีภาวะป่วยไตเรื้อรัง เป็นหม้าย มีลูกชาย 1 คน อายุ 22 ปี ทำงานรับจ้างรายวัน พักอาศัยในพื้นที่ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน มีฐานะความเป็นอยู่ยากไร้ รายได้ไม่แน่นอน หลังจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่ออาชีพที่ทำ ขาดรายได้ ทั้งแม่และลูกชาย โดยมีภาระค่ากินอยู่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพความเจ็บป่วยของตนเอง ทั้งในการเดินทางไปพบหมอตามนัดและค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดล้างไตด้วยตนเองที่บ้าน

     มูลนิธิฯให้การช่วยเหลือสิ่งของอุปโภค-บริโภค, เวชภัณฑ์ยาสามัญ, อุปกรณ์การแพทย์เครื่องชั่งน้ำยาล้างไตด้วยตนเองที่บ้าน, ชุดทำเเผล รวมถึงมีการติดตาม พาผู้ป่วยไปพบแพทย์ตามนัด


เคสที่ 2 ภาวะป่วยไตเรื้อรัง

เคสที่ 3 ชายไร้บ้านที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอช ไอ วี อายุ 49 ปี หลังพ้นโทษออกจากเรือนจำ ไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่ง อาศัยหลับนอนตามป้ายรถเมล์ ใต้ทางด่วน ทางมูลนิธิฯได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านสิทธิ์บัตรประชาชน หลังจากนั้นได้ดำเนินการติดตามช่วยเหลือเรื่องสิทธิ์การรักษาด้วยยาต้านไวรัส พร้อมช่วยเหลือพาเคสไปสมัครงาน ให้มีงานทำ แต่ด้วยสถานการณ์โควิด ส่งผลกระทบการถูกเลิกจ้างงาน ขาดรายได้เลี้ยงดูตนเอง และเกิดการเจ็บป่วยเนื่องจากไม่ได้ทานยาต่อเนื่อง ล่าสุดทีมได้ให้คำปรึกษา พร้อมนำส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาอีกครั้ง รวมถึงติดตามการกินยาอย่างต่อเนื่อง และมอบของอุปโภค-บริโภค ตามความจำเป็นในช่วงสถานการณ์โควิด-19


 เคสที่ 3 เคสไร้บ้านแผนการช่วยเหลือเคสต่างๆ กว่า 250 ครัวเรือน ในชุมชนแออัด จำนวน 50 เขต คลอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ตามโครงการ “ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอช ไอ วี / เอดส์ สู้ภัยโควิด-19” ดังนี้

 1.ช่วยเหลือด้านของอุปโภค บริโภค

 2.เวชภัณฑ์ยาสามัญ

 3.อุปกรณ์ป้องกันโควิด-1

 4.การช่วยเหลือสงเคราะห์เร่งด่วน เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทางไปพบหมอตามนัด, ค่าน้ำ-ค่าไฟ, ค่าเช่าบ้านฯลฯขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.จัดตั้งทีมทำงาน

     - ทีมจัดซื้อ-จัดหา  จำนวน 4 คน สำหรับบรรจุของอุปโภค-บริโภค, เวชภัณฑ์ยาสามัญ, อุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 เพื่อการลงเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี 250 ครัวเรือน คลอบคลุมพื้นที่ชุมชนเเออัดกรุงเทพมหานคร 50 เขตเเละปริมณฑล

     - ทีมประสานงานและลงเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี จำนวน 4 คน

     - ทีมด้านการจัดการ 2 คน

     - ทีมเก็บข้อมูลและรายงาน 2 คน

2. แผนการลงเยี่ยม (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 เดือน) : (เริ่มระดมทุน 26 พ.ค.2564 ถึง 30 มิ.ย.2564 ) 

      - ลงเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค, เวชภัณฑ์ยาสามัญ, อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ฯลฯ ให้กลุ่มเป้าหมาย 1 เดือน/250 ครัวเรือน ระยะเวลา 3 เดือน ประกอบด้วย 

 • เขตคลองเตย จำนวน 52 ครัวเรือน
 • เขตดุสิต จำนวน 5 ครัวเรือน
 • เขตหนองจอก จำนวน 5 ครัวเรือน
 • เขตบางรัก จำนวน 1 ครัวเรือน
 • เขตบางเขน จำนวน 3 ครัวเรือน
 • เขตบางกะปิ จำนวน 2 ครัวเรือน
 • เขตปทุมวัน จำนวน 4 ครัวเรือน  
 • เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 4 ครัวเรือน
 • เขตพระโขนง จำนวน 1 ครัวเรือน
 • เขตมีนบุรี จำนวน 4 ครัวเรือน
 • เขตลาดกระบัง จำนวน 3 ครัวเรือน
 • เขตยานนาวา จำนวน 5 ครัวเรือน
 • เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 1 ครัวเรือน
 • เขตพญาไท จำนวน 4 ครัวเรือน
 • เขตธนบุรี จำนวน 4 ครัวเรือน
 • เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 8 ครัวเรือน
 • เขตห้วยขวาง จำนวน 5 ครัวเรือน
 • เขตคลองสาน จำนวน 7 ครัวเรือน
 • เขตตลิ่งชัน จำนวน 6 ครัวเรือน
 • เขตบางกอกน้อย จำนวน 2 ครัวเรือน
 • เขตบางขุนเทียน จำนวน 6 ครัวเรือน
 • เขตภาษีเจริญ จำนวน 1 ครัวเรือน
 • เขตหนองแขม จำนวน 4 ครัวเรือน
 • เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 5 ครัวเรือน
 • เขตบางพลัด จำนวน 4 ครัวเรือน
 • เขตดินแดง จำนวน 1 ครัวเรือน
 • เขตบึงกุ่ม จำนวน 1 ครัวเรือน
 • เขตสาทร จำนวน 1 ครัวเรือน
 • เขตบางซื่อ จำนวน 3 ครัวเรือน
 • เขตจตุจักร จำนวน 2 ครัวเรือน
 • เขตบางคอแหลม จำนวน 1 ครัวเรือน
 • เขตประเวศ จำนวน 5 ครัวเรือน
 • เขตพระนคร จำนวน 1 ครัวเรือน
 • เขตสวนหลวง จำนวน 5 ครัวเรือน
 • เขตจอมทอง จำนวน 5 ครัวเรือน
 • เขตดอนเมือง จำนวน 5 ครัวเรือน
 • เขตราชเทวี จำนวน 2 ครัวเรือน
 • เขตลาดพร้าว จำนวน 1 ครัวเรือน
 • เขตวัฒนา จำนวน 2 ครัวเรือน
 • เขตบางแค จำนวน 7 ครัวเรือน
 • เขตหลักสี่ จำนวน 2 ครัวเรือน
 • เขตสายไหม จำนวน 5 ครัวเรือน
 • เขตคันนายาว จำนวน 3 ครัวเรือน
 • เขตสะพานสูง จำนวน 3 ครัวเรือน
 • เขตวังทองหลาง จำนวน 3 ครัวเรือน
 • เขตคลองสามวา จำนวน 4 ครัวเรือน
 • เขตบางนา จำนวน 5 ครัวเรือน   
 • เขตทวีวัฒนา จำนวน 5 ครัวเรือน
 • เขตทุ่งครุ จำนวน 6 ครัวเรือน
 • เขตบางบอน จำนวน 2 ครัวเรือน
 • จ.นนทบุรี จำนวน 6 ครัวเรือน
 • จ.ปทุมธานี จำนวน 3 ครัวเรือน
 • จ.สมุทรปราการ จำนวน 8 ครัวเรือน
 • จ.สมุทรสาคร จำนวน 7 ครัวเรือน
 • จ.นครปฐม จำนวน 3 ครัวเรือน  


3. รายงานความคืบหน้าการลงเยี่ยมช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย หน้าเพจเทใจ เดือนละ 2 ครั้ง

4. สรุปโครงการ รายงานการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เเนวทางเเก้ไขที่ทีมได้ดำเนินการหลังสิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดยมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์โดยมิได้แสวงหาผลกำไร ดำเนินงานมากว่า 49 ปี มีโครงการและกิจกรรมให้การช่วยเหลือผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอช ไอ วี / ผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอช ไอ วี / เอดส์ ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยมีภาคีดังนี้ 

 1. มูลนิธิเครือข่ายเยาวชนลิตเติ้ลเบิร์ด
 2. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคกลาง
 3. ชมรมเพื่อนวันพุธ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าของอุปโภค-บริโภคสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ข้าวสาร น้ำมัน ปลากระป๋อง ซอลปรุงรส นม มาม่า น้ำปลา ไข่ไก่ น้ำยาล้างจาน เฮลซ์บลูบอย คนอร์คัพโจ๊ก สบู่ ผ้าอ้อม(ผู้ใหญ่) สำหรับผู้ป่วยติดเตียง , ผ้าอ้อมเด็ก ฯลฯ มูลค่า 1,162 บาท ระยะเวลา 1 เดือน 250 ครัวเรือน 290,500.00
2 ค่าเวชภัณฑ์ยาสามัญและอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 เช่น พาราเซตามอล, ชุดทำแผล, วิตามินซี, โลชั่นทากันยุง, หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, เดทตอลทำความสะอาด, Face Shiled , ถุงมือ ฯลฯ มูลค่า 226 บาท ระยะเวลา 1 เดือน 250 ครัวเรือน 56,500.00
3 การช่วยเหลือสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น ค่าเดินทางไปพบแพทย์ตามนัด, ค่าน้ำ-ค่าไฟ, ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ มูลค่า 2,300 บาท ระยะเวลา 1 เดือน 30 ครัวเรือน 69,000.00
4 ค่าโทรศัพท์ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย เดือนละ 2,000 บาท 1 เดือน 2,000.00
5 ค่าผู้ประสานงานและจัดเก็บข้อมูลการช่วยเหลือ 500 บาท x 25 วัน/เดือน 1 เดือน 12,500.00
6 ค่ารถสำหรับทีมลงพื้นที่มอบของอุปโภค-บริโภค, เวชภัณฑ์ยาสามัญและอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้กลุ่มเป้าหมาย 250 ครัวเรือน 1,000 บาท x 25วัน/เดือน 1 เดือน 25,000.00
7 ค่าอาหารทีมทำงานที่ลงเยี่ยมมอบของอุปโภค-บริโภค, เวชภัณฑ์ยาสามัญและอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้กลุ่มเป้าหมาย (4 คน x 250 บาท x 25 วัน/เดือน) 1 เดือน 25,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
480,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
48,050.00

ยอดระดมทุน
528,550.00

บริจาคให้
ปันน้ำใจช่วยเหลือสิ่งของ/เวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี สู้ภัยโควิด-19

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน