โครงการการศึกษา

สนามเด็กเล่นของหนูโรงเรียนบ้านนากับแก้

เด็กๆในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างโรงเรียนบ้านนากับแก้ ไม่มีโอกาสได้เล่นในสนามที่เหมาะสมและปลอดภัย มามอบรอยยิ้มให้พวกเขากันเถอะ แล้วคุณจะเห็น..ยิ้มที่กว้างขึ้น..

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ สกลนคร

ยอดบริจาคขณะนี้

15,619 บาท

เป้าหมาย

14,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 112%
จำนวนผู้บริจาค 19

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านนากับแก้เสร็จแล้ว

20 มีนาคม 2019

กลุ่มฮักแพงแบ่งปัน ได้ดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นให้น้อง โรงเรียนบ้านนากับแก้ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร โดยทางกลุ่มได้ระดมทุนจากหลายช่องทางทั้งการจำหน่ายเสื้อยืด “ ฮักแพงแบ่งปัน-ปันให้น้อง “ และการเปิดระดมทุนผ่านเว็บไชต์เทใจดอทคอม

ทางกลุ่มดำเนินการปรับพื้นที่สนามเด็กเล่นเป็นสัดส่วน และจัดซื้อชุดเครื่องเล่น เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อีกด้วย นอกจากการสร้างสนามเด็กเล่นแล้วเงินบริจาคที่เหลือ ทางกลุ่มได้มอบเงินให้กับโรงเรียนบ้านนากับแก้ทั้งหมด เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

ภาพบรรยากาศ

สนามเด็กเล่นเดิมของเด็กนักเรียน

พี่ๆ กลุ่มฮักแพงแบ่งปัน เริ่มทาสียางรถยนต์รอบๆ สนามก่อน

พื้นที่สนามเด็กเล่นของเด็กนักเรียน

วางโครง เพื่อสร้างราววิ่งเล่น

สนามเด็กล่นของเด็กๆ เสร็จแล้ว

กลุ่มพี่ๆ ฮักแพงแบ่งปัน

พี่ๆ มอบเงินบริจาคที่เหลือให้กับโรงเรียน

ความประทับใจจากผู้ได้รับ


นายทรงเดช อ่อนจงไกร
(พ่อของน้องมีนา)
บอกว่า "มารับ-ส่งลูกที่โรงเรียนทุกวัน ลูกสาวชอบแวะสนามเด็กเล่นก่อนกลับบ้าน"


น้องปันปัน
(นักเรียนชั้นอนุบาล)
"หนูชอบเล่นสไลเดอร์มาก หลังเลิกเรียนจะขอแม่มาเล่นทุกครั้งก่อนกลับบ้าน และวันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะชวนแม่ให้พามาเล่นที่โรงเรียน"

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ทำไมจึงต้องให้เด็กเล่น ?

เพราะการเล่นของเล็กเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนแบบบูรณาการ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ ด้านสังคม ด้านภาษา ด้านการเรียนรู้

การเล่นของเด็ก จึงถือเป็นวาระของชาติ ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน "โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ"

โรงเรียนบ้านนากับแก้ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 61 คน และครู 6 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ประถมศีกษาปีที่ 6 เด็กน้อยเหล่านี้ใช้ของรอบตัวเป็นของเล่นมาตลอด เพราะงบประมาณภาครัฐเข้าไม่ถึงโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้โรงเรียนไม่มีงบประมาณในการสร้างสนามเด็กเล่นที่ดี เหมาะสมได้มาตรฐานและให้ความปลอดภัยสำหรับเด็กได้

พวกเราจึงอยากชวนทุกคนมาหยิบยื่นโอกาสให้น้องมีของเล่นสัก 2-3 ชิ้นเพื่อให้น้องได้ทดลองเล่น ได้สัมผัสของเล่นเหมือนเด็กคนอื่นบ้าง

โครงการ ฮักแพงแบ่งปัน-ปันให้น้อง จึงเกิดขึ้น เพื่อระดมทุนร่วมสร้างสนามเด็กเล่นที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ทักษะพัฒนาครบรอบด้าน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในอนาคตของชาติต่อไป


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรอรับงบสนับสนุน และระดมทุนผ่านเทใจดอทคอม

2.จัดชื้อ ชุดเครื่องเล่น

3.ปรับพื้นที่ เทดิน ปูน และทราย ใช้ยางรถยนต์เก่าทาสีตั้งรอบสนาม

4. ติดตั้งเครื่องเล่น และส่งมอบสนามเด็กเล่นให้ทางโรงเรียน

5. อัพเดทความคืนหน้าของโครงการ ภายใน 1 เดือน

ประโยชน์ของโครงการ

 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านนากับแก้ มีสนามเด็กเล่นที่เหมาะสมและปลอดภัย

2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะของตัวเอง ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม

3. พัฒนาอนาคตของชาติ เพราะการเล่นของเด็ก คือ พื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนาพวกเขาให้เติบโตและประสบผลสำเร็จในอนาคต


                      ***ทุกการสนับสนุน 500 บาท ทางโครงการ ฮักแพงแบ่งปัน ขอมอบเสื้อให้กับผู้บริจาค***

สมาชิกภายในทีม

ฮักแพงแบ่งปัน (ปันให้น้อง) https://www.facebook.com/punfordek

นางสาวทิฆัมพร ลีทนทา

นางกมลาศ สืบพาณิช

ภาคี

โรงเรียนบ้านนากับแก้

ฮักแพงแบ่งปัน https://www.facebook.com/punfordek 

สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านนากับแก้เสร็จแล้ว

20 มีนาคม 2019

กลุ่มฮักแพงแบ่งปัน ได้ดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นให้น้อง โรงเรียนบ้านนากับแก้ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร โดยทางกลุ่มได้ระดมทุนจากหลายช่องทางทั้งการจำหน่ายเสื้อยืด “ ฮักแพงแบ่งปัน-ปันให้น้อง “ และการเปิดระดมทุนผ่านเว็บไชต์เทใจดอทคอม

ทางกลุ่มดำเนินการปรับพื้นที่สนามเด็กเล่นเป็นสัดส่วน และจัดซื้อชุดเครื่องเล่น เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อีกด้วย นอกจากการสร้างสนามเด็กเล่นแล้วเงินบริจาคที่เหลือ ทางกลุ่มได้มอบเงินให้กับโรงเรียนบ้านนากับแก้ทั้งหมด เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

ภาพบรรยากาศ

สนามเด็กเล่นเดิมของเด็กนักเรียน

พี่ๆ กลุ่มฮักแพงแบ่งปัน เริ่มทาสียางรถยนต์รอบๆ สนามก่อน

พื้นที่สนามเด็กเล่นของเด็กนักเรียน

วางโครง เพื่อสร้างราววิ่งเล่น

สนามเด็กล่นของเด็กๆ เสร็จแล้ว

กลุ่มพี่ๆ ฮักแพงแบ่งปัน

พี่ๆ มอบเงินบริจาคที่เหลือให้กับโรงเรียน

ความประทับใจจากผู้ได้รับ


นายทรงเดช อ่อนจงไกร
(พ่อของน้องมีนา)
บอกว่า "มารับ-ส่งลูกที่โรงเรียนทุกวัน ลูกสาวชอบแวะสนามเด็กเล่นก่อนกลับบ้าน"


น้องปันปัน
(นักเรียนชั้นอนุบาล)
"หนูชอบเล่นสไลเดอร์มาก หลังเลิกเรียนจะขอแม่มาเล่นทุกครั้งก่อนกลับบ้าน และวันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะชวนแม่ให้พามาเล่นที่โรงเรียน"

แผนการใช้เงินรายการ
บาท
1.ม้ากระดกพร้อมค่าจัดส่ง14,000