สนามเด็กเล่นของหนูโรงเรียนบ้านนากับแก้

เด็กๆในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างโรงเรียนบ้านนากับแก้ ไม่มีโอกาสได้เล่นในสนามที่เหมาะสมและปลอดภัย มามอบรอยยิ้มให้พวกเขากันเถอะ แล้วคุณจะเห็น..ยิ้มที่กว้างขึ้น..

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ สกลนคร

ยอดบริจาคขณะนี้

15,619 บาท

เป้าหมาย

14,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 112%
จำนวนผู้บริจาค 19

สำเร็จแล้ว

ทำไมจึงต้องให้เด็กเล่น ?

เพราะการเล่นของเล็กเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนแบบบูรณาการ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ ด้านสังคม ด้านภาษา ด้านการเรียนรู้

การเล่นของเด็ก จึงถือเป็นวาระของชาติ ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน "โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ"

โรงเรียนบ้านนากับแก้ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 61 คน และครู 6 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ประถมศีกษาปีที่ 6 เด็กน้อยเหล่านี้ใช้ของรอบตัวเป็นของเล่นมาตลอด เพราะงบประมาณภาครัฐเข้าไม่ถึงโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้โรงเรียนไม่มีงบประมาณในการสร้างสนามเด็กเล่นที่ดี เหมาะสมได้มาตรฐานและให้ความปลอดภัยสำหรับเด็กได้

พวกเราจึงอยากชวนทุกคนมาหยิบยื่นโอกาสให้น้องมีของเล่นสัก 2-3 ชิ้นเพื่อให้น้องได้ทดลองเล่น ได้สัมผัสของเล่นเหมือนเด็กคนอื่นบ้าง

โครงการ ฮักแพงแบ่งปัน-ปันให้น้อง จึงเกิดขึ้น เพื่อระดมทุนร่วมสร้างสนามเด็กเล่นที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ทักษะพัฒนาครบรอบด้าน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในอนาคตของชาติต่อไป


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรอรับงบสนับสนุน และระดมทุนผ่านเทใจดอทคอม

2.จัดชื้อ ชุดเครื่องเล่น

3.ปรับพื้นที่ เทดิน ปูน และทราย ใช้ยางรถยนต์เก่าทาสีตั้งรอบสนาม

4. ติดตั้งเครื่องเล่น และส่งมอบสนามเด็กเล่นให้ทางโรงเรียน

5. อัพเดทความคืนหน้าของโครงการ ภายใน 1 เดือน

ประโยชน์ของโครงการ

 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านนากับแก้ มีสนามเด็กเล่นที่เหมาะสมและปลอดภัย

2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะของตัวเอง ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม

3. พัฒนาอนาคตของชาติ เพราะการเล่นของเด็ก คือ พื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนาพวกเขาให้เติบโตและประสบผลสำเร็จในอนาคต


                      ***ทุกการสนับสนุน 500 บาท ทางโครงการ ฮักแพงแบ่งปัน ขอมอบเสื้อให้กับผู้บริจาค***

สมาชิกภายในทีม

ฮักแพงแบ่งปัน (ปันให้น้อง) https://www.facebook.com/punfordek

นางสาวทิฆัมพร ลีทนทา

นางกมลาศ สืบพาณิช

ภาคี

โรงเรียนบ้านนากับแก้

ฮักแพงแบ่งปัน https://www.facebook.com/punfordek 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินรายการ
บาท
1.ม้ากระดกพร้อมค่าจัดส่ง14,000