project ภัยพิบัติ

ฝ่าวิกฤตขาดแคลนเตียง ด้วยเตียงกระดาษลูกฟูกจำนวน 2,000 เตียง เพื่อโรงพยาบาลสนาม 14 แห่งทั่วประเทศ

มอบเตียงกระดาษลูกฟูก เพื่อโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ 14 แห่งโดยเร่งด่วน คุณมอบ 1เตียง สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยพร้อมสบทบเพิ่มให้อีก 1 เตียงทันที

ระยะเวลาโครงการ 11 ก.ค. 2564 ถึง 31 ก.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

994,115 บาท

เป้าหมาย

990,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 819

สำเร็จแล้ว

มอบเตียงกระดาษลูกฟูก เพื่อโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ 14 แห่งโดยเร่งด่วน คุณมอบ 1เตียง สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยพร้อมสบทบเพิ่มให้อีก 1 เตียงทันที

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาล และหน่วยงานหลายแห่งต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย เตียงกระดาษลูกฟูกสนาม ซึ่งมีความแข็งแรงคงทน รับน้ำหนักได้มากกว่า 150 กิโลกรัม จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่โรงพยาบาลสนามหลายแห่งทั่วประเทศได้ใช้งานจากการบริจาคของสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย โดยสมาคมฯ ได้บริจาคเตียงกระดาษลูกฟูกสนามให้กับหน่วยงานและโรงพยาลต่างๆตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ในเดือนธันวาคม 2563 แต่การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงขยายวงกว้าง ดังนั้น โครงการนี้จึงถูกริเริ่มขึ้น เพื่อขอรับการสนับสนุนการผลิตและบริจาคเตียงกระดาษลูกฟูก  (ขนาด 90*200*45 ซม. รองรับน้ำหนักได้มากกว่า 150 กิโลกรัม ประกอบง่าย น้ำหนักเบา ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง) ที่ราคาเตียงละ 800 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการประกอบ โดยทางสมาคมฯ จะมีคู่มือการประกอบให้กับทางโรงพยาบาล


ยอดระดมทุนบริจาคเตียง 1,000 เตียง จะได้รับการสมทบจากสมาคมฯ เพิ่มอีก 1,000 เตียง รวมทั้งสิ้น 2,000 เตียง 


เตียงกระดาษลูกฟูกสนาม 2,000 เตียง จะจัดส่งไปยังโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ 14 แห่ง ดังนี้

1. รพ. สนามมหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย จ.อุบลราชธานี 500 เตียง

2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดม จ.อุบลฯ 10 เตียง

3. รพ. จัตุรัส ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 50 เตียง

4. รพ. เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 50 เตียง

5. รพ. ภูเขียว ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 500 เตียง

6. รพ. หนองบัวแดง ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 300 เตียง

7. รพ. บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 30 เตียง

8. รพ. สนาม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 50 เตียง

9. รพ. แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 50 เตียง

10. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ 200 เตียง

11. รพ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 40 เตียง

12. รพ. สนามอำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร 50 เตียง

13. รพ. หลวงพ่อเปิ่น จ.นครปฐม 70 เตียง

14. รพ. ​ยโสธร จ.ยโสธร 100 เตียง

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. สำรวจความต้องการเตียงของโรงพยาบาลสนาม

2. ระดมทุนผ่านเทใจดอทคอม ตามงบประมาณที่ได้ประเมินไว้

3. ผลิตและจัดส่งเตียงกระดาษลูกฟูก ตามที่ได้รับการร้องขอ และส่งมอบโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันกับสถานการณ์

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์ดำเนินโครงการโดยบริษัท โทอิทสึ แพคเกจ จำกัด เป็นผู้ผลิตกล่องลูกฟูก และเป็นสมาชิกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ที่ตั้งใจจะช่วยเหลือสถานการณ์โควิดโดยการผลิตเตียงบริจาคอย่างเต็มที่ แต่หลังจากทำมาหลายพันเตียง หลายๆ บริษัทผู้สนับสนุนก็เริ่มจะไม่ไหว เลยอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ช่วยระดมทุนเพื่อส่งเตียงให้หน่วยงานเหล่านั้นค่ะ

ยอดระดมทุนบริจาคเตียง 1,000 เตียง จะได้รับการสมทบจากสมาคมฯ เพิ่มอีก 1,000 เตียง รวมทั้งสิ้น 2,000 เตียง 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เตียงกระดาษลูกฟูก ขนาด 90*200*45 ซม. รองรับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม มูลค่า 800 บาท 1000 800,000.00
2 ค่าจัดส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม 14 แห่ง และค่าบริหารจัดการอื่นๆ 1 100,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
900,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
90,000.00

ยอดระดมทุน
990,000.00