โครงการเด็กและเยาวชน

น้อง(มอง)ชัดพี่ชอบ(ใจ)

เรามุ่งที่มอบแว่นสายตาเพื่อน้องๆ ที่ขาดทุนทรัพย์เพราะสายตา คือ หน้าต่างของหัวใจ นอกจากนี้แล้วพวกเรามีความตั้งใจที่จะมอบอุปกรณ์กีฬาและสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้ให้กับน้องๆ

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ จ.สุพรรณบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

13,100 บาท

เป้าหมาย

12,723 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 103%
จำนวนผู้บริจาค 8

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบแว่นตาและอุปกรณ์กีฬาให้น้อง รร.วัดหน่อสุวรรรณ

10 เมษายน 2019

ทางกลุ่มได้ดำเนินการระดมทุนการวัดสายตาประกอบแว่น และจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาคทั้งหมดจากทุกท่านทั้งผ่านการระดมทุนจากทางเว็บไซต์เทใจ และเงินบริจาคส่วนหนึ่งที่ทางกลุ่มได้จากการออกไประดมทุนตามสถานที่ต่างๆ ตามสถานีรถไฟฟ้าสีลม และสาธร

ตลอดโครงการสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,490 บาท โดยทางกลุ่มได้นำเงินบริจาคทั้งหมดเปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายในการตัดแว่น จำนวน10 อัน เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท ซื้ออุปกรณ์กีฬา ลูกวอลเลย์ 2 ลูก, ตะกร้อ 2 ลูก, ไม้แบต 2 ชุด, ลูกแบต 1 หลอด และลูกฟุตบอล 3 ลูก รวมเป็นเงิน 3,296 บาท ค่าฮูปราฮูป 550 บาท รวมทั้งยังสามารถนำเงินบริจาคส่วนหนึ่งไปจัดซื้อพิซซ่ามื้อพิเศษเป็นอาหารกลางวันให้น้องๆ จำนวน 70 คน ทางกลุ่มทราบมาว่าน้องๆ ยังไม่เคยได้มีโอกาสในการรับประทานพิซซ่าเห็นเพียงโฆษณาในทีวีเท่านั้น ซึ่งพิซซ่าเป็นอาหารที่พวกเราสามารถหาซื้อได้โดยง่าย แต่ทำให้น้องๆ มีความตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้ทานพิซซ่า ค่าใช้จ่ายในการซื้อพิซซ่าเป็นเงิน 3,143 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าน้ำมัน 730 บาท ค่าทางด่วน 60 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดโครงการรวมทั้งสิ้น 15,779 บาท และส่งมอบให้แก่น้องๆ ในวันที่ 14 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม

มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ

ช่างตัดแว่นสายตากาลังวัดสายตาให้กับน้องๆ

ช่างกำลังวัดค่าสายตาให้กับน้อง

อุปกรณ์ในการตัดแว่น

มอบแว่นสายตาให้กับน้องๆ

รอยยิ้มแห่งความสุข เลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับน้องๆ พิซซ่า

ความประทับใจ


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

“แว่นสายตานับว่าเป็นหน้าต่างแห่งการเรียนรู้”

สำหรับน้องๆ ที่สายตาสั้นส่งผลให้มีปัญหากับการเรียนรู้ มองกระดานไม่เห็น มองตัวหนังสือไม่เห็น นับว่าเป็นปัญหาของการเรียนรู้เป็นอย่างมากและยังมีน้องๆหลายคนขาดทุนทรัพย์ในการตัดแว่นสายตา ไม่สามารถเข้าถึงแว่นสายตาและบริการที่มีคุณภาพได้หลายคนเฝ้ารอหน้าต่างที่สดใสมองออกไปเห็นอนาคตที่งดงาม

นอกจากนี้น้องๆ ในโรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ยังขาดอุปกรณ์กีฬาอีกมากมาย อาทิเช่น ฟุตบอล ตะกร้อ สิ่งที่เสริมการเรียนรู้ให้กับน้องๆอีกมากมาย


นักเรียนที่นี่ขาดทุนทรัพย์ในการซื้อปัจจัย 4 ทั้งเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ ผู้ปกครองมีรายได้ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ แว่นตานับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับน้องๆ ที่สายตาสั้น และเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันและอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ต่างๆ ทางโรงเรียนก็ไม่มีงบในการจัดหา เช่น อุปกรณ์กีฬา โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสามหน่อเป็นพื้นที่ต่างจังหวัด ห่างไกลความเจริญ และเป็นโรงเรียนที่ไม่ค่อยมีโครงการเข้าไปบริจาค

ยิ่งไปกว่าการส่งมอบการมองเห็นที่ดี คือการส่งมอบอนาคต ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับน้องๆ

พวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆ “มือผู้ให้...ย่อมสูงกว่ามือผู้รับ” 


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ติดต่อโรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ เพื่อสอบถามปัญหาของเด็กนักเรียน
 2. ประชุม จัดทำโครงการ
 3. ติดต่อร้านแว่นตาในพื้นที่
 4. ระดุมทุน
 5. เข้าไปวัดสายตาประกอบแว่น และจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ
 6. นำแว่นสายตาและอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับน้องๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ช่องทาง Facebook โครงการ น้องชัดพี่ชอบ


ประโยชน์ของโครงการ

 1. เพื่อให้น้องๆ ที่มีปัญหาด้านสายตาได้กลับมามองเห็นได้ชัด
 2. ช่วยให้ปัญหาการเรียนการมองไม่เห็นกระดานลดลง
 3. สร้างชีวิตใหม่ให้กับน้องๆ ทำให้น้องๆ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น
 4. น้องมีสุขภาพและความสุขมากขึ้นจากการเล่นกีฬาและมีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นจากการเล่นกีฬา

สมาชิกภายในทีม

นักศึกษาทุนผู้ประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 1. นายพุฒิพงษ์ ศิรประภาพงศ์ (Puttipong Sirapraphaphong) E-mail: Putipong3@gmail.com 
 2. นางสาวคุณัญญา บุญปถัมภ์ (Kununya Boonpatham) E-mail: Kununya0987@gmail.com
 3. นางสาววศมนต์ พุฒิเดชไพบูลย์ (Vasamon Puttidechpaiboon) Fackbook: Vasamon S. Puttidechpaiboon
 4. นายศาศวัต แก้วชล E-mail: kaewcholsasawat@gmail.com

มอบแว่นตาและอุปกรณ์กีฬาให้น้อง รร.วัดหน่อสุวรรรณ

10 เมษายน 2019

ทางกลุ่มได้ดำเนินการระดมทุนการวัดสายตาประกอบแว่น และจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาคทั้งหมดจากทุกท่านทั้งผ่านการระดมทุนจากทางเว็บไซต์เทใจ และเงินบริจาคส่วนหนึ่งที่ทางกลุ่มได้จากการออกไประดมทุนตามสถานที่ต่างๆ ตามสถานีรถไฟฟ้าสีลม และสาธร

ตลอดโครงการสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,490 บาท โดยทางกลุ่มได้นำเงินบริจาคทั้งหมดเปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายในการตัดแว่น จำนวน10 อัน เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท ซื้ออุปกรณ์กีฬา ลูกวอลเลย์ 2 ลูก, ตะกร้อ 2 ลูก, ไม้แบต 2 ชุด, ลูกแบต 1 หลอด และลูกฟุตบอล 3 ลูก รวมเป็นเงิน 3,296 บาท ค่าฮูปราฮูป 550 บาท รวมทั้งยังสามารถนำเงินบริจาคส่วนหนึ่งไปจัดซื้อพิซซ่ามื้อพิเศษเป็นอาหารกลางวันให้น้องๆ จำนวน 70 คน ทางกลุ่มทราบมาว่าน้องๆ ยังไม่เคยได้มีโอกาสในการรับประทานพิซซ่าเห็นเพียงโฆษณาในทีวีเท่านั้น ซึ่งพิซซ่าเป็นอาหารที่พวกเราสามารถหาซื้อได้โดยง่าย แต่ทำให้น้องๆ มีความตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้ทานพิซซ่า ค่าใช้จ่ายในการซื้อพิซซ่าเป็นเงิน 3,143 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าน้ำมัน 730 บาท ค่าทางด่วน 60 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดโครงการรวมทั้งสิ้น 15,779 บาท และส่งมอบให้แก่น้องๆ ในวันที่ 14 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม

มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ

ช่างตัดแว่นสายตากาลังวัดสายตาให้กับน้องๆ

ช่างกำลังวัดค่าสายตาให้กับน้อง

อุปกรณ์ในการตัดแว่น

มอบแว่นสายตาให้กับน้องๆ

รอยยิ้มแห่งความสุข เลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับน้องๆ พิซซ่า

ความประทับใจ


แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
ค่าประกอบแว่น86400
ค่าบริการออกไปตัดนอกสถานที่11500
ลูกฟุตบอลอย่างดีลูกละ 700  บาท32100
ตะกร้อลูกละ 150 บาท3450
ค่าใช้จ่ายอื่นๆของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้า
1000
 ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจ 
1272.3
รวม
12723