project สุขภาพ เด็กและเยาวชน

ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย 2564

มอบของขวัญให้เด็กป่วยใน 9 โรงพยาบาล ด้วยของขวัญ 500 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับเด็กๆ และบุคลากรในโรงพยาบาล ต้อนรับปีใหม่ 2564

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพมหานคร

ยอดบริจาคขณะนี้

66,568 บาท

เป้าหมาย

55,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 121%
จำนวนผู้บริจาค 142

สำเร็จแล้ว

กิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 14 จัดให้แก่เด็กป่วย ญาติเด็กป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งความสุข ความปรารถนาดี และกำลังใจ ถึงเด็กป่วยให้มีพลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงให้ได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขไปพร้อมๆ กับทุกคนในการเปิดรับสิ่งดีๆ ต้อนรับปีใหม่ 2564

โดยกิจกรรมนี้ได้ทำงานผ่านความร่วมมือของอาสาสมัคร ในโรงพยาบาล โดยอาสาสมัครจะเข้าไปจัดกิจกรรมนันทนาการ มอบของขวัญ และสร้างความสุข สนุกสนานในรูปแบบต่างๆ ทำให้มีแรงกระตุ้นของความสุขจากคนนอกเข้า เพื่อที่จะส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นขึ้น ยังจะทำให้โรงพยาบาลเชื่อมโยงกับสังคมในมิติอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นแค่สถานที่ให้บริการทางการแพทย์เท่านั้น สามารถเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีบทบาทสนับสนุนในนามอาสาสมัคร

กิจรรมครั้งนี้เป็นการส่งมอบกำลังใจความสุขแก่เด็กป่วย ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ในโรงพยาบาลเครือข่าย 9โรงพยาบาลด้วยกัน จำนวนของขวัญที่ต้องการการสนับสนุนคือ 500 ชิ้น ของขวัญ เช่น ตุ๊กตา ของเล่นเสริมพัฒนาการ ข้าวของเครื่องใช้ อาหารและเครื่องดื่ม

ประโยชน์ของโครงการ :

 1. ผู้ป่วยเด็กมีความสุข และได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
 2. ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีความสุข และได้มีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอกในการสร้างความสุขให้กับเด็กป่วยซึ่งเป็นมิติที่นอกเหนือจากการรักษาทางกาย
 3. อาสาสมัครได้มีประสบการณ์ในการทำงานอาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล กับกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วย
 4. คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการส่งความสุข ส่งกำลังใจให้แก่เด็กป่วย
 5. เกิดการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผ่านงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

 1. กิจกรรมนันทนาการ เช่น การเล่นดนตรี, การบิดลูกโป่ง, เล่นเกมส์ตอบคำถาม เป็นต้น
 2. ทำการ์ดอวยพรปีใหม่
 3. ส่งมอบของขวัญแก่เด็กป่วย 9 โรงพยาบาล จำนวน 500 ชิ้น

โรงพยาบาลที่จัดกิจกรรม

 1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 3. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 4. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 6. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 7. โรงพยาบาลราชวิถี
 8. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 9. โรงพยาบาลตำรวจ

งบประมาณ : ของขวัญจำนวน 500 ชิ้นๆ ละ 100 บาท = 50,000 บาทถ้วน

สมาชิกภายในทีม :

โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา

 • นางสาวจามจุรี แซ่ซื้อ
 • นางสาวธีร์จุฑา หาญณรงค์

www.happyhospital.org

https://www.facebook.com/happyhospitalMR/

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนเงิน (บาท)
1. ของขวัญให้เด็กป่วย 500 ชิ้น ชิ้นละ 100 บาท50,000
2. ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
5,000
รวม55,000 บาท