project สุขภาพ เด็กและเยาวชน

ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย 2564

มอบของขวัญให้เด็กป่วยใน 9 โรงพยาบาล ด้วยของขวัญ 500 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับเด็กๆ และบุคลากรในโรงพยาบาล ต้อนรับปีใหม่ 2564

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพมหานคร

ยอดบริจาคขณะนี้

66,568 บาท

เป้าหมาย

55,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 121%
จำนวนผู้บริจาค 142

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ ให้น้อง 5 พื้นที่

15 กุมภาพันธ์ 2021

การดำเนินงาน

 1. ประสานงานเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลเพื่อนัดหมายวันทำกิจกรรม และทำหนังสือขอนุญาตเข้าทำกิจกรรมและถ่ายรูปในโรงพยาบาล
 2. ประกาศรับสมัครอาสาสมัครช่วยแพ็คและห่อของขวัญ จำนวนวันละ 5 คน
 3. จัดหาซื้อของขวัญปีใหม่ ประเภท ตุ๊กตา, ของเล่นเด็ก ชาย- หญิง, ของเล่นเสริมพัฒนาการ
 4. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการแพ็คของขวัญ เช่น ฉลากจับของขวัญ, กระดาษห่อของขวัญ, โบว์ของขวัญ, เทปใส, กาวสองหน้า เป็นต้น และดำเนินการแพ็คของขวัญปีใหม่ จำนวน 1,500 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 7– 11ธันวาคม พ.ศ.2563
 5. ประกาศรับอาสาสมัครช่วยจัดกิจกรรม “ ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 14 ” จำนวนทั้งหมดประมาณ 15 คน
 6. ดำเนินกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วยปีที่ 14” ตามกำหนดการที่ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลไว้ ดังนี้
ชื่อกิจกรรมวัน/เดือน/ปีเวลาสถานที่
วันปีใหม่วันที่ 16-17 ธ.ค. 6308.30 -12.00โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 25 ธ.ค. 6313.30 – 15.30สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วันที่ 28 ธ.ค. 6308.30 -12.00ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 ธ.ค. 6309.00 -12.00ศูนย์ส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมเด็กพิเศษ รพ.สต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

วันที่ 5 ม.ค. 6413.00 -15.00โรงเรียนบ้านเจียรดับ

กลุ่มเป้าหมาย เด็กป่วยจำนวน 1,500 คน ใน 9 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, โรงพยาบาลภูมิอดุลยเดช, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลรามาธิบดี , โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร, ศูนย์ส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมเด็กพิเศษ รพ.สต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์, ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นนทบุรี

ความประทับใจของผู้รับได้โอกาส

แม่น้องแตงไทย (น้องแตงไทย 1 ขวบ 4 เดือน)
ขอบคุณที่นำตุ๊กตา นม และขนมมาให้น้องนะคะ

น้องปันปัน อายุ 5 ขวบ
หนูได้ตุ๊กตาคิตตี้ หนูชอบมากๆ เลยค่ะ

น้องโมจิ อายุ 6 ขวบ
วันนี้ได้ระบายสีการ์ด จับฉลากของขวัญ สนุกมากค่ะ

น้องแก้ม อายุ 8 ขวบ
วันนี้มาโรงพยาบาล ได้ของขวัญปีใหม่พอดี ดีใจค่ะ

น้องบอล อายุ 7 ขวบ
ผมชอบหุ่นยนต์ ผมจับฉลากได้หุ่นยนต์ ขอบคุณพี่ๆ ครับ

ภาพกิจกรรม


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

กิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 14 จัดให้แก่เด็กป่วย ญาติเด็กป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งความสุข ความปรารถนาดี และกำลังใจ ถึงเด็กป่วยให้มีพลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงให้ได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขไปพร้อมๆ กับทุกคนในการเปิดรับสิ่งดีๆ ต้อนรับปีใหม่ 2564

โดยกิจกรรมนี้ได้ทำงานผ่านความร่วมมือของอาสาสมัคร ในโรงพยาบาล โดยอาสาสมัครจะเข้าไปจัดกิจกรรมนันทนาการ มอบของขวัญ และสร้างความสุข สนุกสนานในรูปแบบต่างๆ ทำให้มีแรงกระตุ้นของความสุขจากคนนอกเข้า เพื่อที่จะส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นขึ้น ยังจะทำให้โรงพยาบาลเชื่อมโยงกับสังคมในมิติอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นแค่สถานที่ให้บริการทางการแพทย์เท่านั้น สามารถเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีบทบาทสนับสนุนในนามอาสาสมัคร

กิจรรมครั้งนี้เป็นการส่งมอบกำลังใจความสุขแก่เด็กป่วย ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ในโรงพยาบาลเครือข่าย 9โรงพยาบาลด้วยกัน จำนวนของขวัญที่ต้องการการสนับสนุนคือ 500 ชิ้น ของขวัญ เช่น ตุ๊กตา ของเล่นเสริมพัฒนาการ ข้าวของเครื่องใช้ อาหารและเครื่องดื่ม

ประโยชน์ของโครงการ :

 1. ผู้ป่วยเด็กมีความสุข และได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
 2. ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีความสุข และได้มีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอกในการสร้างความสุขให้กับเด็กป่วยซึ่งเป็นมิติที่นอกเหนือจากการรักษาทางกาย
 3. อาสาสมัครได้มีประสบการณ์ในการทำงานอาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล กับกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วย
 4. คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการส่งความสุข ส่งกำลังใจให้แก่เด็กป่วย
 5. เกิดการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผ่านงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

 1. กิจกรรมนันทนาการ เช่น การเล่นดนตรี, การบิดลูกโป่ง, เล่นเกมส์ตอบคำถาม เป็นต้น
 2. ทำการ์ดอวยพรปีใหม่
 3. ส่งมอบของขวัญแก่เด็กป่วย 9 โรงพยาบาล จำนวน 500 ชิ้น

โรงพยาบาลที่จัดกิจกรรม

 1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 3. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 4. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 6. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 7. โรงพยาบาลราชวิถี
 8. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 9. โรงพยาบาลตำรวจ

งบประมาณ : ของขวัญจำนวน 500 ชิ้นๆ ละ 100 บาท = 50,000 บาทถ้วน

สมาชิกภายในทีม :

โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา

 • นางสาวจามจุรี แซ่ซื้อ
 • นางสาวธีร์จุฑา หาญณรงค์

www.happyhospital.org

https://www.facebook.com/happyhospitalMR/

จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ ให้น้อง 5 พื้นที่

15 กุมภาพันธ์ 2021

การดำเนินงาน

 1. ประสานงานเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลเพื่อนัดหมายวันทำกิจกรรม และทำหนังสือขอนุญาตเข้าทำกิจกรรมและถ่ายรูปในโรงพยาบาล
 2. ประกาศรับสมัครอาสาสมัครช่วยแพ็คและห่อของขวัญ จำนวนวันละ 5 คน
 3. จัดหาซื้อของขวัญปีใหม่ ประเภท ตุ๊กตา, ของเล่นเด็ก ชาย- หญิง, ของเล่นเสริมพัฒนาการ
 4. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการแพ็คของขวัญ เช่น ฉลากจับของขวัญ, กระดาษห่อของขวัญ, โบว์ของขวัญ, เทปใส, กาวสองหน้า เป็นต้น และดำเนินการแพ็คของขวัญปีใหม่ จำนวน 1,500 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 7– 11ธันวาคม พ.ศ.2563
 5. ประกาศรับอาสาสมัครช่วยจัดกิจกรรม “ ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 14 ” จำนวนทั้งหมดประมาณ 15 คน
 6. ดำเนินกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วยปีที่ 14” ตามกำหนดการที่ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลไว้ ดังนี้
ชื่อกิจกรรมวัน/เดือน/ปีเวลาสถานที่
วันปีใหม่วันที่ 16-17 ธ.ค. 6308.30 -12.00โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 25 ธ.ค. 6313.30 – 15.30สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วันที่ 28 ธ.ค. 6308.30 -12.00ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 ธ.ค. 6309.00 -12.00ศูนย์ส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมเด็กพิเศษ รพ.สต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

วันที่ 5 ม.ค. 6413.00 -15.00โรงเรียนบ้านเจียรดับ

กลุ่มเป้าหมาย เด็กป่วยจำนวน 1,500 คน ใน 9 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, โรงพยาบาลภูมิอดุลยเดช, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลรามาธิบดี , โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร, ศูนย์ส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมเด็กพิเศษ รพ.สต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์, ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นนทบุรี

ความประทับใจของผู้รับได้โอกาส

แม่น้องแตงไทย (น้องแตงไทย 1 ขวบ 4 เดือน)
ขอบคุณที่นำตุ๊กตา นม และขนมมาให้น้องนะคะ

น้องปันปัน อายุ 5 ขวบ
หนูได้ตุ๊กตาคิตตี้ หนูชอบมากๆ เลยค่ะ

น้องโมจิ อายุ 6 ขวบ
วันนี้ได้ระบายสีการ์ด จับฉลากของขวัญ สนุกมากค่ะ

น้องแก้ม อายุ 8 ขวบ
วันนี้มาโรงพยาบาล ได้ของขวัญปีใหม่พอดี ดีใจค่ะ

น้องบอล อายุ 7 ขวบ
ผมชอบหุ่นยนต์ ผมจับฉลากได้หุ่นยนต์ ขอบคุณพี่ๆ ครับ

ภาพกิจกรรม


แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนเงิน (บาท)
1. ของขวัญให้เด็กป่วย 500 ชิ้น ชิ้นละ 100 บาท50,000
2. ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
5,000
รวม55,000 บาท