โครงการเด็กและเยาวชน

ของขวัญปีใหม่ให้เด็กป่วย 7 โรงพยาบาล

ป่วยปีนี้ต้องใช้ชีวิตในโรงพยาบาล เราจึงอยากชวนทุกคนสร้างกำลังใจให้เด็กป่วยด้วยการจัดกิจกรรมและมอบของขวัญ 1,200 ชิ้นเพื่อสร้างรอยยิ้มแก่เด็กและผู้ปกครอง

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ 7โรงพยาบาลในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล

ยอดบริจาคขณะนี้

15,869 บาท

เป้าหมาย

10,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 159%
จำนวนผู้บริจาค 33

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

สรุปการดำเนินกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจถึงเด็กป่วย

15 มกราคม 2018

จากการดำเนินกิจกรรมส่งมอบของขวัญเพื่อแทนความรัก ความห่วงใย ให้แก่เด็กป่วยในโรงพยาบาลในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2561 นี้

โครงการโรงพยาบาลมีสุขได้ส่งมอบของขวัญจำนวน  1,200 ชิ้น ไปยัง 7 โรงพยาบาล ได้แก่

 1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 3. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 4. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
 5. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 6. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 7. โรงพยาบาลราชวิถี

ทั้งนี้นอกจากของขวัญที่เด็กป่วยจะได้รับยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็กป่วยได้มีส่วนร่วมเช่น ระบายสี ต่อเลโก้ ถ่ายรูปจากกล้องโพลาลอยด์ มีอาสาสมัครแต่งตัวเป็นซานตาครอสส่งมอบของขวัญ


ช่วงเวลาทำกิจกรรมเด็กป่วยสนุกสนาน มีเสียงหัวเราะ ความสุข และลุ้นว่าของขวัญที่ตนเองจะได้รับนั้นคืออะไร รวมถึงผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2561 เป็นอีกหนึ่งปีที่เด็กป่วยมีความสุข ได้รับของขวัญและคำอวยพรจากพี่ ๆ และประชาชนทั่วไปที่ส่งผ่านของขวัญและร่วมบริจาคในกิจกรรมครั้งนี้ อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

กิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 11 จัดให้แก่เด็กป่วย ญาติเด็กป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งความสุข ความปรารถนาดี กำลังใจ และคำอวยพรถึงเด็กป่วยให้มีพลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงให้ได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขไปพร้อม ๆ กับทุกคนในการเปิดรับสิ่งดี ๆ ของปี 2561


โดยกิจกรรมนี้ได้ทำงานผ่านความร่วมมือของอาสาสมัคร ในโรงพยาบาล โดยอาสาสมัครจะเข้าไปจัดกิจกรรมนันทนาการ มอบของขวัญ และสร้างความสุข สนุกสนานในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้มีแรงกระตุ้นของความสุขจากคนนอกเข้า เพื่อที่จะส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นขึ้น และทำให้โรงพยาบาลเชื่อมโยงกับสังคมในมิติอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ให้บริการทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีบทบาทสนับสนุนในนามอาสาสมัคร


กิจรรมครั้งนี้เป็นการส่งมอบกำลังใจความสุขแก่เด็กป่วย ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ในโรงพยาบาลเครือข่าย 8โรงพยาบาลด้วยกัน จำนวนของขวัญที่ต้องการการสนับสนุนคือ 1,000 ชิ้น ของขวัญ เช่น ตุ๊กตา ของเล่นเสริมพัฒนาการ ข้าวของเครื่องใช้ อาหารและเครื่องดื่ม   

ประโยชน์ของโครงการ

 1. ผู้ป่วยเด็กมีความสุข และได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
 2. ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีความสุข และได้มีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอกในการสร้างความสุขให้กับเด็กป่วยซึ่งเป็นมิติที่นอกเหนือจากการรักษาทางกาย
 3. อาสาสมัครได้มีประสบการณ์ในการทำงานอาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล กับกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วย
 4. คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการส่งความสุข ส่งกำลังใจให้แก่เด็กป่วย
 5. เกิดการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผ่านงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ

 1. กิจกรรมนันทนาการ เช่น การเล่นดนตรี, การบิดลูกโป่ง, เล่นเกมส์ตอบคำถาม เป็นต้น
 2. ทำการ์ดอวยพรปีใหม่
 3. ส่งมอบของขวัญแก่เด็กป่วย 7 โรงพยาบาล


โรงพยาบาลที่จัดกิจกรรม

 1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 3. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 4. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 6. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 7. โรงพยาบาลราชวิถี

สนใจร่วมกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/happyhospitalMR

โทร. 0-2973-2236–7 ต่อ 103, 085-1966102


วัน/เดือนปี

 เวลา

 สถานที่

อาสาสมัครทั่วไป

อาสาสมัครทั่วไป

19 ธ.ค. 6010.00-12.00รพ.ภูมิพล13
19 ธ.ค. 6013.30-15.30รพ.ชลประทาน12
20 ธ.ค. 60 9.30-12.00รพ.ราชวิถี22
20 ธ.ค. 60 13.00-15.00รพ.รามาธิบดี-2
21 ธ.ค. 60 13.00-15.30รพ.เด็ก24
22 ธ.ค. 60 9.00-12.00รพ.พระมงกุฎเกล้า23
12  ม.ค.618.00-12.00

รพ.ชลประทาน 

(กิจกรรมวันเด็ก)

24
16  ม.ค.6113.00-15.30รพ.ธรรมศาสตร์14


สมาชิกภายในทีม

นางสาวกรวิกา ก้อนแก้ว

นางสาวจามจุรี แซ่ซื้อ

ติดตามกิจกรรมโครงการได้ที่

www.happyhospital.org

www.facebook.com/happyhospitalMR

โทร. 0-2973-2236–7 ต่อ 103, 085-1966102

สรุปการดำเนินกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจถึงเด็กป่วย

15 มกราคม 2018

จากการดำเนินกิจกรรมส่งมอบของขวัญเพื่อแทนความรัก ความห่วงใย ให้แก่เด็กป่วยในโรงพยาบาลในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2561 นี้

โครงการโรงพยาบาลมีสุขได้ส่งมอบของขวัญจำนวน  1,200 ชิ้น ไปยัง 7 โรงพยาบาล ได้แก่

 1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 3. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 4. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
 5. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 6. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 7. โรงพยาบาลราชวิถี

ทั้งนี้นอกจากของขวัญที่เด็กป่วยจะได้รับยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็กป่วยได้มีส่วนร่วมเช่น ระบายสี ต่อเลโก้ ถ่ายรูปจากกล้องโพลาลอยด์ มีอาสาสมัครแต่งตัวเป็นซานตาครอสส่งมอบของขวัญ


ช่วงเวลาทำกิจกรรมเด็กป่วยสนุกสนาน มีเสียงหัวเราะ ความสุข และลุ้นว่าของขวัญที่ตนเองจะได้รับนั้นคืออะไร รวมถึงผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2561 เป็นอีกหนึ่งปีที่เด็กป่วยมีความสุข ได้รับของขวัญและคำอวยพรจากพี่ ๆ และประชาชนทั่วไปที่ส่งผ่านของขวัญและร่วมบริจาคในกิจกรรมครั้งนี้ แผนการใช้เงิน


รายการบาท
ของขวัญ 1,200 ชิ้น 50,000

ระดมทุนผ่านเทใจ 30,000 บาท