โครงการการศึกษา

ขอห้องเรียนให้น้องอนุบาล

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนอ่างทองพัฒนาใช้พื้นห้องเขียนหนังสือ เราจึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกันสนับสนุน โต๊ะ เก้าอี้ ของน้องอนุบาล ตู้เก็บที่นอน ตู้เก็บเอกสาร และอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก

ระยะเวลาโครงการ พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ที่ตั้ง ม.5 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77130

ยอดบริจาคขณะนี้

41,400 บาท

เป้าหมาย

38,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 109%
จำนวนผู้บริจาค 64

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

น้องๆ อนุบาลโรงเรียนอ่างทองพัฒนา ได้ห้องเรียนใหม่

15 กันยายน 2017

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคุณครูสุภาพรรณ จูสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลให้เด็กนักเรียน เราได้ประมวลภาพกิจกรรมมาฝากกันค่ะ

ภาพกิจกรรม

อุปกรณ์การเรียน มาถึงโรงเรียนแล้ว

คุณครูนำอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดซื้อ มาตกแต่ง และจัดให้เป็นระเบียบภายในห้องเรียนน้องอนุบาล


เด็กๆ ได้ที่นอนใหม่

หนู พร้อมเรียนแล้วค่ะ

ความประทับใจจากเด็กๆ 


เด็กชายธนากร 
"สวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายธนากร เมื่อก่อนผมไม่มีโต๊ะเรียน ตอนนี้ผมมีโต๊ะเรียน ผมจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีครับ" 


"สวัสดีค่ะ หนูดีใจที่หนูได้โต๊ะใหม่ หนูจะตั้งใจเรียน และหนูจะมาโรงเรียนทุกวันค่ะ"


เด็กหญิงวรัญญา
"สวัสดีค่ะ หนูชื่อเนม เด็กหญิงวรัญญา ยะหอม เมื่อก่อนหนูไม่มีโต๊ะเรียน ตอนนี้ได้โต๊ะเรียนมาแล้ว หนูจะตั้งใจเรียน จะเรียนหนังสือให้เก่งๆ และหนูจะเป็นเด็กดีค่ะ"

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

โรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนที่ห่างไกล จะมีนักเรียนไม่มากนัก และการของบประมาณทางรัฐก็ค่อยข้างยาก อย่างเช่นโรงเรียนอ่างทองพัฒนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ประถมการศึกษาปีที่ 6

ปีที่แล้ว (2559) โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 29 คน ปี แต่เปิดเทอมปีนี้ (2560) โรงเรียนมีจำนวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นมาเป็น 50 คน จึงทำให้โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเรียน ที่มีไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง

โดยก่อนหน้านี้จำนวนนักเรียนเด็กในชั้นอนุบาล 1 และ 2 มีเพียง 4 คน จึงพอใช้ห้องครัวเก่ามาเป็นห้องเรียนได้ แต่พอปีนี้มีเด็กนักเรียนเพิ่มจำนวนเป็น 15 คน ทำให้ครูสุภาพรรณ จูสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนาได้พยายามรวบรวมเงินมาปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่าพร้อมกั้นห้องเรียนเพื่อให้เด็ก ๆ 15 คนสามารถใช้งานได้

ทว่าเด็กมากกว่าครึ่งยังต้องเขียนหนังสือกับพื้น เพราะไม่มีโต๊ะ เก้าอี้ใช้


เราจึงอยากชวนคนใจดีร่วมสนับสนุนน้องอนุบาลได้มีโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยเพื่อใช้ในการเรียนต่อไป

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น ให้เป็น 1 ใน 19 โรงเรียนดีเด่นจากทั้งหมด 145 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับโล่เกียรติยศ และมีนักเรียนได้รับทุนรางวัลสุดยอดเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจดีเด่น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับรางวัล ดูได้จากเว็บไซต์ https://www.sila5.com/home/news/news/var/94u2f4

 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. วางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 2. ติดต่อหาช่างมาดำเนินการ
 3. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของช่าง
 4. จัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่
  • โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 15 ชุด
  • ชั้นวางจัดเก็บที่นอน จำนวน 3 ชุด
  • ตู้เอกสาร จำนวน 2 ใบ
  • อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ปฐมวัย
 5. จัดวาง ตบแต่ง ห้องเรียนให้ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์

ประโยชน์ของโครงการ

 1. ทำให้เด็กในชุมชนกว่า 50 คน ได้มีห้องเรียนที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ตามวัย สร้างความสุขและบรรยากาศในการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 2. ห้องเรียนที่ดีสามารถสอนทักษะชีวิต ฝึกพัฒนานิสัยที่ดีด้านวินัย เคารพ อดทน
 3. นักเรียนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น สังคมสงบสุข

สมาชิกภายในทีม

 1. นางสาวชุติพร ชื่นตา เจ้าหน้าที่ชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น
  โทร. 0949533193 Email: chutiporn.chuenta.thailand1986@gmail.com
 2. นางธรวรรณ นาแหลม กรรมการและครูที่ปรึกษา ชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น
  โทร. 0617505732 Email: Tarawan.dang@gmail.com
 3. นางสุภาพรรณ จูสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอยู่ในภาวะต้องถูกยุบ ครูสุภาพรรณ จูสวย (ครูโอ๋) เขียนใบย้ายเป็นคนสุดท้ายของโรงเรียน แต่เมื่อเห็นภาพนักเรียนยืนหน้าประตูห้องเรียนถามว่า “ครูไปแล้ว แล้วหนูจะอยู่กับใคร” ครูโอ๋จึงเป็นครูคนเดียวที่อยู่สอนนักเรียนที่นี่ทุกระดับชั้นตลอดปี ทำทุกอย่างในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนหนังสือ และในปี2558โรงเรียนไม่ถูกยุบไม่ร้างด้วยโครงการศีล5
  โทร. 0847454612 Email: supa1000@windowslive.com

ภาคี


ชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น แห่งประเทศไทย
Website : www.lighthomeclub.com
Facebook : www.facebook.com/lighthomeproject

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการขอห้องเรียนให้น้องอนุบาล

14 กันยายน 2017

โครงการ “ขอห้องเรียนให้น้องอนุบาล” ร.ร.อ่างทองพัฒนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ: ชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น แห่งประเทศไทย โดยนางสุภาพรรณ จูสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ดำเนินการต่อในการจัดซื้อตามงบประมาณที่ได้รับ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. วางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 2. ติดต่อหาช่างมาดำเนินการ
 3. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของช่าง
 4. จัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ
 5. จัดวาง ตบแต่ง ห้องเรียนให้ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์

  งบประมาณที่ได้จากการสนับสนุน สามารถเนรมิตห้องเรียนให้น้องอนุบาล ได้ทั้งหมด 15 ชุด และอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ ภายในห้องเรียน

  รายการจำนวนราคาต่อหน่วย (บาท)รวมเป็นเงิน (บาท)
  โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็กปฐมวัย15 ชุด1,50022,500
  ชั้นวางหนังสือ1 ชุด1,5001,500
  ชั้นวาง 3 ช่อง1 ชุด1,5001,500
  ชั้นโล่ง3 ชุด4001,200
  ตู้ใส่ที่นอน2 ชุด1,7003,400
  ที่นอน15 ผืน2003,000
  ตะกร้า แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว15 ชุด60 900
  อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ปฐมวัย
  3,5003,500
  รวมเป็นเงิน  
  (โต๊ะเก้าอี้ ราคาจาก 1,600 บาท ลดเหลือ 1,500 บาท ได้รับส่วนลด ทั้งสิ้น 1,500 บาท)  37,500

  ความประทับใจ

  "ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ช่วยสมทบทุนในการจัดหาสื่อ วัสดุ โต๊ะ เก้าอี้ให้นักเรียนอนุบาล สิ่งของที่เด็กๆ ได้รับมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากเพราะพวกเขามีความสุข มีรอยยิ้ม อยากมาโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครองหมดห่วงและทำมาหากินได้อย่างเต็มที่ จากน้ำใจของท่านสามารถสร้างอนาคตของเด็กชนบท ได้มีของดีๆ ใช้และเห็นคุณค่าของการแบ่งปัน
  เราจะเนรมิตห้องเรียนของเด็กๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ใช่ภาพห้องเรียนที่ดูจากคู่มือ เพราะมีท่านคอยให้การสนับสนุนจากทีมงานทางเว็บไซต์เทใจ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ช่วยสร้างสร้างสรรค์สังคม และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ขอบคุณจากใจพวกเราเด็กๆ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา" 

  นางสุภาพรรณ จูสวย
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา  

  น้องๆ อนุบาลโรงเรียนอ่างทองพัฒนา ได้ห้องเรียนใหม่

  15 กันยายน 2017

  เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคุณครูสุภาพรรณ จูสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลให้เด็กนักเรียน เราได้ประมวลภาพกิจกรรมมาฝากกันค่ะ

  ภาพกิจกรรม

  อุปกรณ์การเรียน มาถึงโรงเรียนแล้ว

  คุณครูนำอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดซื้อ มาตกแต่ง และจัดให้เป็นระเบียบภายในห้องเรียนน้องอนุบาล


  เด็กๆ ได้ที่นอนใหม่

  หนู พร้อมเรียนแล้วค่ะ

  ความประทับใจจากเด็กๆ 


  เด็กชายธนากร 
  "สวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายธนากร เมื่อก่อนผมไม่มีโต๊ะเรียน ตอนนี้ผมมีโต๊ะเรียน ผมจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีครับ" 


  "สวัสดีค่ะ หนูดีใจที่หนูได้โต๊ะใหม่ หนูจะตั้งใจเรียน และหนูจะมาโรงเรียนทุกวันค่ะ"


  เด็กหญิงวรัญญา
  "สวัสดีค่ะ หนูชื่อเนม เด็กหญิงวรัญญา ยะหอม เมื่อก่อนหนูไม่มีโต๊ะเรียน ตอนนี้ได้โต๊ะเรียนมาแล้ว หนูจะตั้งใจเรียน จะเรียนหนังสือให้เก่งๆ และหนูจะเป็นเด็กดีค่ะ"

  แผนการใช้เงิน


  รายการ จำนวน ราคา (บาท)
  1.โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็กปฐมวัย15 ชุด27,000
  2.ชั้นวางจัดเก็บที่นอน3 ชุด4,500
  3.ตู้เอกสาร2 ใบ3,000
  4.อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ปฐมวัย
  3,500
  รวม
  38,000