โครงการการศึกษา

ขอห้องเรียนให้น้องอนุบาล

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนอ่างทองพัฒนาใช้พื้นห้องเขียนหนังสือ เราจึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกันสนับสนุน โต๊ะ เก้าอี้ ของน้องอนุบาล ตู้เก็บที่นอน ตู้เก็บเอกสาร และอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก

ระยะเวลาโครงการ พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ที่ตั้ง ม.5 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77130

ยอดบริจาคขณะนี้

29,846 บาท

เป้าหมาย

38,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 79%
เหลืออีก 39 วัน จำนวนผู้บริจาค 46

โรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนที่ห่างไกล จะมีนักเรียนไม่มากนัก และการของบประมาณทางรัฐก็ค่อยข้างยาก อย่างเช่นโรงเรียนอ่างทองพัฒนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ประถมการศึกษาปีที่ 6

ปีที่แล้ว (2559) โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 29 คน ปี แต่เปิดเทอมปีนี้ (2560) โรงเรียนมีจำนวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นมาเป็น 50 คน จึงทำให้โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเรียน ที่มีไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง

โดยก่อนหน้านี้จำนวนนักเรียนเด็กในชั้นอนุบาล 1 และ 2 มีเพียง 4 คน จึงพอใช้ห้องครัวเก่ามาเป็นห้องเรียนได้ แต่พอปีนี้มีเด็กนักเรียนเพิ่มจำนวนเป็น 15 คน ทำให้ครูสุภาพรรณ จูสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนาได้พยายามรวบรวมเงินมาปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่าพร้อมกั้นห้องเรียนเพื่อให้เด็ก ๆ 15 คนสามารถใช้งานได้

ทว่าเด็กมากกว่าครึ่งยังต้องเขียนหนังสือกับพื้น เพราะไม่มีโต๊ะ เก้าอี้ใช้


เราจึงอยากชวนคนใจดีร่วมสนับสนุนน้องอนุบาลได้มีโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยเพื่อใช้ในการเรียนต่อไป

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น ให้เป็น 1 ใน 19 โรงเรียนดีเด่นจากทั้งหมด 145 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับโล่เกียรติยศ และมีนักเรียนได้รับทุนรางวัลสุดยอดเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจดีเด่น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับรางวัล ดูได้จากเว็บไซต์ https://www.sila5.com/home/news/news/var/94u2f4

 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. วางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 2. ติดต่อหาช่างมาดำเนินการ
 3. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของช่าง
 4. จัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่
  • โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 15 ชุด
  • ชั้นวางจัดเก็บที่นอน จำนวน 3 ชุด
  • ตู้เอกสาร จำนวน 2 ใบ
  • อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ปฐมวัย
 5. จัดวาง ตบแต่ง ห้องเรียนให้ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์

ประโยชน์ของโครงการ

 1. ทำให้เด็กในชุมชนกว่า 50 คน ได้มีห้องเรียนที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ตามวัย สร้างความสุขและบรรยากาศในการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 2. ห้องเรียนที่ดีสามารถสอนทักษะชีวิต ฝึกพัฒนานิสัยที่ดีด้านวินัย เคารพ อดทน
 3. นักเรียนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น สังคมสงบสุข

สมาชิกภายในทีม

 1. นางสาวชุติพร ชื่นตา เจ้าหน้าที่ชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น
  โทร. 0949533193 Email: chutiporn.chuenta.thailand1986@gmail.com
 2. นางธรวรรณ นาแหลม กรรมการและครูที่ปรึกษา ชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น
  โทร. 0617505732 Email: Tarawan.dang@gmail.com
 3. นางสุภาพรรณ จูสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอยู่ในภาวะต้องถูกยุบ ครูสุภาพรรณ จูสวย (ครูโอ๋) เขียนใบย้ายเป็นคนสุดท้ายของโรงเรียน แต่เมื่อเห็นภาพนักเรียนยืนหน้าประตูห้องเรียนถามว่า “ครูไปแล้ว แล้วหนูจะอยู่กับใคร” ครูโอ๋จึงเป็นครูคนเดียวที่อยู่สอนนักเรียนที่นี่ทุกระดับชั้นตลอดปี ทำทุกอย่างในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนหนังสือ และในปี2558โรงเรียนไม่ถูกยุบไม่ร้างด้วยโครงการศีล5
  โทร. 0847454612 Email: supa1000@windowslive.com

ภาคี


ชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น แห่งประเทศไทย
Website : www.lighthomeclub.com
Facebook : www.facebook.com/lighthomeproject

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค


รายการ จำนวน ราคา (บาท)
1.โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็กปฐมวัย15 ชุด27,000
2.ชั้นวางจัดเก็บที่นอน3 ชุด4,500
3.ตู้เอกสาร2 ใบ3,000
4.อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ปฐมวัย
3,500
รวม
38,000


บริจาคให้
ขอห้องเรียนให้น้องอนุบาล

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน