โครงการอื่นๆ

ข้าวสารให้น้องมะหมาบ้านป้ามณี

ซื้อข้าวสารกระสอบให้กับน้องหมาที่ถูกทอดทิ้ง จำนวนกว่า 500 ตัว ที่บ้านป้ามณี

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ บ้านป้ามณี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ยอดบริจาคขณะนี้

4,350 บาท

เป้าหมาย

22,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 20%
4 วัน จำนวนผู้บริจาค 9

" มะหมาบ้านป้ามณี " อยู่ในซอยวัดประยูร ย่าน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ป้ามณีเป็นคนที่รักสุนัขรักแมวมากเจอหมาถูกทิ้งที่ไหนป้าก็เก็บนำมาเลี้ยงด้วยความสงสาร

ปัจจุบันมีหมาแมวอยู่ในความดูแลของป้าราวๆ 500 กว่าตัว ซึ่งนั้นก็หมายถึงค่าอาหารหมาที่มากขึ้นเช่นกัน บ้านป้ามณียังมีความต้องการข้าวสารอีกจำนวนมาก เพราะข้าวสารหนึ่งกระสอบน้องหมากินได้แค่วันเดียว ด้วยจำนวนน้องหมากว่า 500 ตัว ทำให้ข้าวสารและอาหารสุนัขยังคงไม่เพียงพอกับจำนวนน้องหมา รวมถึงของใช้อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับน้องหมาอีกมาก เช่น ยากันยุง วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และภาชนะใส่อาหารน้องหมา เป็นต้น


พวกเราจึงขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะช่วยบอกต่อให้กับคนที่มีจิตใจเมตตา พอที่จะช่วยป้ามณีและน้องมะหมาไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยไม่สำคัญขอแค่เรามีน้ำใจเอื้อเฝื่อเผื่อแพ่ให้กับสัตว์ร่วมโลกให้เค้าได้มีกินได้มีที่พักอาศัยแค่นี้ก็เพียงพอ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ติดต่อประสานงานกับทางบ้านมะหมาป้ามณี
  2. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  3. นำเงินที่ระดมทุนได้ไปจัดซื้ออาหารสำหรับน้องหมา
  4. นำไปบริจาคยังบ้านมะหมาป้ามณี

ประโยชน์ของโครงการ

  1. เพื่อช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้ง
  2. นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซื้ออาหารและของที่จำเป็นให้กับน้องหมาน้อง
  3. เพื่อช่วยเหลือน้องหมาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  4. เพื่อเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้คนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงตระหนักถึงการดูแลสัตว์ของตัวเองให้ดี และไม่ทอดทิ้งน้องหมาของตัวเอง

สมาชิกภายในทีม

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายสุไลมาณร์ กามะ (Facebook : arsan'z kama )

นายรัชกฤต โพธิ์มาก (Facebook : ratchakrit ce )

นายวรกาญจน์ แก้วสะอาด (Facebook : worakarn keawsa-ard )

นายนันทวัฒน์ แสนบริสุทธิ์ (Facebook : นันทวัฒน์ แสนบริสุทธิ์ )

นางสาวกัญณิฌา พรจิดาศิล (Facebook : Kannicha Ponjidasin )

นางสาวอลิษา ดวงอภินันท์ (Facebook : Alis Duang-Apinan )

นายชนาธิป ดาโสม (Facebook : มะโอม)

ภาคี

บ้านมะหมาบ้านป้ามณี
93/6 ซอยวัดประยูร หมู่ 13 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 
Facebook : https://www.facebook.com/maneesavedog/

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนเงิน (บาท)
1. ข้าวสาร จำนวน 10 กระสอบ กระสอบละ 1,000 บาท 10,000
2. เงินสดเพื่อให้ป้ามณีได้นำไปซื้อของใช้จำเป็นอื่นๆ 10,000
3. ค่าดำเนินการเทใจ 10%2,000
รวมเป็นเงิน22,000


บริจาคให้
ข้าวสารให้น้องมะหมาบ้านป้ามณี

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน