โครงการอื่นๆ

ข้าวสารให้น้องมะหมาบ้านป้ามณี

ซื้อข้าวสารกระสอบให้กับน้องหมาที่ถูกทอดทิ้ง จำนวนกว่า 500 ตัว ที่บ้านป้ามณี

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ บ้านป้ามณี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ยอดบริจาคขณะนี้

8,450 บาท

เป้าหมาย

22,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 38%
จำนวนผู้บริจาค 21

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบเงินบริจาคให้บ้านป้ามณี

26 กรกฎาคม 2018

โครงการข้าวสารให้น้องมะหมาบ้านป้ามณี โดยกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ก่อนทำกิจกรรมทางเราได้โทรสอบถามบ้านป้ามณีว่าต้องการข้าวสารจำนวนเท่าไหร่ แต่ทางบ้านป้ามณีเพิ่งทำการสั่งข้าวสารมาเป็นจำนวนมาก ทางป้ามณีจึงมีความประสงค์ที่จะรับเป็นเงินบริจาคแทน เพื่อนำไปซื้อซี่โครงไก่ที่ยังขาดแคลน และดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ ต่อไป


วิดีโอ มอบเงินบริจาคที่บ้านป้ามณีเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท ในรอบแรก

จากนั้นมีเงินสมทบเข้ามาเพิ่มเติม ทางทีมงานเทใจดอทคอม จึงโอนเงินสมทบเงินบริจาคไปยังบัญชีป้ามณี แสงจันทร์ จำนวน 1,620 บาท


รวมเป็นเงินบริจาคมอบให้แก่บ้านป้ามณี จำนวน 7,620 บาท

ความประทับใจจากป้ามณีผู้ดูแลน้องหมา

“ป้าขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนที่เห็นคุณค่าของน้องหมาและช่วยกันนำเงินมาบริจาค จะจำนวนมากหรือน้อยไม่สำคัญ แค่เห็นทุกคนช่วยกันป้าก็ดีใจ”

ความประทับใจจากกลุ่มนักศึกษา

"คณะผู้จัดทำโครงการรู้สึกขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมบริจาคให้กับโครงการของเราเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือน้องหมา และขอบคุณทางเว็บไซต์เทใจดอทคอมที่เป็นสื่อกลางให้กับพวกเรา และทำให้เกิดกิจกรรมดี ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และได้ช่วยเหลือน้องหมา"

นางสาวกัญณิฌา พรจิดาศิล
ตัวแทนกลุ่มนักศึกษา

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

" มะหมาบ้านป้ามณี " อยู่ในซอยวัดประยูร ย่าน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ป้ามณีเป็นคนที่รักสุนัขรักแมวมากเจอหมาถูกทิ้งที่ไหนป้าก็เก็บนำมาเลี้ยงด้วยความสงสาร

ปัจจุบันมีหมาแมวอยู่ในความดูแลของป้าราวๆ 500 กว่าตัว ซึ่งนั้นก็หมายถึงค่าอาหารหมาที่มากขึ้นเช่นกัน บ้านป้ามณียังมีความต้องการข้าวสารอีกจำนวนมาก เพราะข้าวสารหนึ่งกระสอบน้องหมากินได้แค่วันเดียว ด้วยจำนวนน้องหมากว่า 500 ตัว ทำให้ข้าวสารและอาหารสุนัขยังคงไม่เพียงพอกับจำนวนน้องหมา รวมถึงของใช้อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับน้องหมาอีกมาก เช่น ยากันยุง วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และภาชนะใส่อาหารน้องหมา เป็นต้น


พวกเราจึงขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะช่วยบอกต่อให้กับคนที่มีจิตใจเมตตา พอที่จะช่วยป้ามณีและน้องมะหมาไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยไม่สำคัญขอแค่เรามีน้ำใจเอื้อเฝื่อเผื่อแพ่ให้กับสัตว์ร่วมโลกให้เค้าได้มีกินได้มีที่พักอาศัยแค่นี้ก็เพียงพอ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ติดต่อประสานงานกับทางบ้านมะหมาป้ามณี
  2. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  3. นำเงินที่ระดมทุนได้ไปจัดซื้ออาหารสำหรับน้องหมา
  4. นำไปบริจาคยังบ้านมะหมาป้ามณี

ประโยชน์ของโครงการ

  1. เพื่อช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้ง
  2. นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซื้ออาหารและของที่จำเป็นให้กับน้องหมาน้อง
  3. เพื่อช่วยเหลือน้องหมาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  4. เพื่อเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้คนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงตระหนักถึงการดูแลสัตว์ของตัวเองให้ดี และไม่ทอดทิ้งน้องหมาของตัวเอง

สมาชิกภายในทีม

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายสุไลมาณร์ กามะ (Facebook : arsan'z kama )

นายรัชกฤต โพธิ์มาก (Facebook : ratchakrit ce )

นายวรกาญจน์ แก้วสะอาด (Facebook : worakarn keawsa-ard )

นายนันทวัฒน์ แสนบริสุทธิ์ (Facebook : นันทวัฒน์ แสนบริสุทธิ์ )

นางสาวกัญณิฌา พรจิดาศิล (Facebook : Kannicha Ponjidasin )

นางสาวอลิษา ดวงอภินันท์ (Facebook : Alis Duang-Apinan )

นายชนาธิป ดาโสม (Facebook : มะโอม)

ภาคี

บ้านมะหมาบ้านป้ามณี
93/6 ซอยวัดประยูร หมู่ 13 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 
Facebook : https://www.facebook.com/maneesavedog/

มอบเงินบริจาคให้บ้านป้ามณี

26 กรกฎาคม 2018

โครงการข้าวสารให้น้องมะหมาบ้านป้ามณี โดยกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ก่อนทำกิจกรรมทางเราได้โทรสอบถามบ้านป้ามณีว่าต้องการข้าวสารจำนวนเท่าไหร่ แต่ทางบ้านป้ามณีเพิ่งทำการสั่งข้าวสารมาเป็นจำนวนมาก ทางป้ามณีจึงมีความประสงค์ที่จะรับเป็นเงินบริจาคแทน เพื่อนำไปซื้อซี่โครงไก่ที่ยังขาดแคลน และดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ ต่อไป


วิดีโอ มอบเงินบริจาคที่บ้านป้ามณีเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท ในรอบแรก

จากนั้นมีเงินสมทบเข้ามาเพิ่มเติม ทางทีมงานเทใจดอทคอม จึงโอนเงินสมทบเงินบริจาคไปยังบัญชีป้ามณี แสงจันทร์ จำนวน 1,620 บาท


รวมเป็นเงินบริจาคมอบให้แก่บ้านป้ามณี จำนวน 7,620 บาท

ความประทับใจจากป้ามณีผู้ดูแลน้องหมา

“ป้าขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนที่เห็นคุณค่าของน้องหมาและช่วยกันนำเงินมาบริจาค จะจำนวนมากหรือน้อยไม่สำคัญ แค่เห็นทุกคนช่วยกันป้าก็ดีใจ”

ความประทับใจจากกลุ่มนักศึกษา

"คณะผู้จัดทำโครงการรู้สึกขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมบริจาคให้กับโครงการของเราเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือน้องหมา และขอบคุณทางเว็บไซต์เทใจดอทคอมที่เป็นสื่อกลางให้กับพวกเรา และทำให้เกิดกิจกรรมดี ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และได้ช่วยเหลือน้องหมา"

นางสาวกัญณิฌา พรจิดาศิล
ตัวแทนกลุ่มนักศึกษา

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนเงิน (บาท)
1. ข้าวสาร จำนวน 10 กระสอบ กระสอบละ 1,000 บาท 10,000
2. เงินสดเพื่อให้ป้ามณีได้นำไปซื้อของใช้จำเป็นอื่นๆ 10,000
3. ค่าดำเนินการเทใจ 10%2,000
รวมเป็นเงิน22,000