โครงการการศึกษา

ส่งน้อง(ใหม่ ม.3)เรียน สร้างเด็กดี หนูอยากเป็นตำรวจ

ทุนการศึกษาระดับมัธยมของด.ญ.ใหม่ "หนูอยากเป็นตำรวจ ครู และทหาร"

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ประจวบคีรีขันธ์

ยอดบริจาคขณะนี้

35,000 บาท

เป้าหมาย

35,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 33

สำเร็จแล้ว

เรื่องเล่าจาก...น้องใหม่

หนูชื่อใหม่ อายุ 14 ปี พ่อของหนูเสียชีวิตไปแล้ว หนูอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงที่มีลูกด้วยกัน 1 คน ไม่นานพ่อเลี้ยงและแม่ก็แยกทางกัน แม่เลี้ยงหนูกับน้องโดยมีอาชีพกรีดยาง มีรายได้วันละ 200 บาท โดย 1 เดือนจะมีน้ำยางให้กรีดได้ 20 วัน ถ้าเดือนไหนฝนตกชุก สภาพอากาศไม่ดี รายได้ส่วนนี้ก็จะลดตามจำนวนวัน

ส่วนหนูมีกิจวัตรดังนี้

05.00 น.ตื่นนอนช่วยแม่เก็บน้ำยาง
06.30 น.กลับบ้านอาบน้ำ เตรียมไปโรงเรียนกับน้อง
07.30 น.แม่กลับมาจากเก็บน้ำยางไปส่งโรงเรียน
16.00 น.แม่มารับกลับบ้าน และหนูจะช่วยแม่หุงข้าว ทำกับข้าว ล้างจาน
18.00 น. อาบน้ำ ทางอาหาร และทำการบ้าน และสอนการบ้านน้อง
20.30 น. เข้านอน

ถ้าเสาร์-อาทิตย์ก็จะต้องซักผ้า กวาดถูบ้าน ดูแลน้อง หนูอยากได้ทุนเพื่อให้หนูได้เรียนในระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย หนูสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน และวันหนึ่งหนูอยากเป็น ตำรวจ ทหาร หรือครูค่ะ 

หนูขอขอบพระคุณทุกคนที่ทำให้หนูให้ทุกการศึกษาค่ะ**หมายเหตุ เด็กคนนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้ทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในชั้น ม.2 จากคนใจดีในเทใจกันแล้ว แต่จะดีไหมที่เราจะทำให้เด็กเหล่านี้มีทุนเรียนต่อจนจบมัธยมปลาย หรือ สายอาชีพ เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ได้มีสินทรัพย์อันล้ำค่าในการดูแลตัวเอง ครอบครัว และสังคมไทยต่อไป**

ประโยชน์ของโครงการ

เงิน 600 บาท มีค่าแค่ไหนสำหรับคุณ?
สำหรับชีวิตของเด็กที่ขาดแคลน เงินจำนวนนี้ช่วยส่งให้เขาเรียนไปโรงเรียนต่อได้อีก 1 เดือน
ร่วมลงขันเพื่อมอบอนาคตให้กับพวกเขา ผ่านโครงการ "ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี" วันนี้

  • เพื่อที่เยาวชนไทยของเราจะได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ควรจะเป็น
  • เพื่อที่เยาวชนไทยของเราจะเติบโตอย่างมีความรู้ควบคู่คุณธรรม 
  • เพื่อที่เยาวชนไทยของเราจะเป็นอนาคตของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ

การมีส่วนร่วมด้วยการบริจาคเงินของท่านจะทำให้มูลนิธิฯ สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนที่ขาดโอกาสได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยมูลนิธิฯ จะคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมจากทั่วประเทศเพื่อให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องและดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ โดยจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อจนจบมัธยม 6 ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา ปีละ 7,000 บาท โดย 6 ปีใช้งบประมาณทั้งหมด 42,000 บาท

การคัดเลือกนักเรียนทุนในแต่ละปี มูลนิธิฯ จะดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมูลนิธิฯ จะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนทุนในรอบสุดท้าย ทั้งนี้ จะพิจารณาจากสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวและเรื่องราวชีวิตของนักเรียน 

ตลอดระยะเวลาของการเป็นนักเรียนทุนของมูลนิธิยุวพัฒน์ นักเรียนทุนจะได้รับการดูแลและปลูกฝังคุณธรรมจากมูลนิธิฯ ผ่านการเขียนจดหมายโต้ตอบ พูดคุยโทรศัพท์ เยี่ยมเยียนนักเรียนทุน และยุวพัฒน์สาส์น – วารสารราย 3 เดือนที่เปี่ยมด้วยเนื้อหาและคุณค่าสำหรับการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีความรู้รอบตัวและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาคี

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล