โครงการอื่นๆ

ปลุกแม่ตื่น เปลี่ยนไร่ฝิ่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ร่วมพัฒนาบ้านแม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างความเข้าใจเรื่องคนอยู่กับป่าและสร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

20,000 บาท

เป้าหมาย

20,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 33

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

แม่ตื่น อ.อมก๋อย สร้างห้องน้ำเสร็จแล้ว 2 จุด เพื่อรองรับนั่งท่องเที่ยว

4 มกราคม 2019

แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแล้ว

เราจะพานักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวแบบไม่ทำร้ายชุมชม และเราจะให้ชาวบ้านมีอาชีพเลี้ยงปากท้องโดยไม่ปลูกฝิ่น

สิ่งที่พวกเราหลายภาคส่วนพยายามทำคือการพัฒนา หมู่บ้านเล็ก ๆ ในแม่ตื่น อ.อมก๋อย พร้อมรับนักท่องเที่ยว เช่นการสร้างห้องน้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสะดวก สะอาด ปัจจุบันทีมงาน ได้สร้างห้องน้ำเสร็จแล้ว 2 จุด เราขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่มาร่วมพัฒนาพื้นที่กับเรา ทางโครงการจึงขอนำภาพการทำงานมาฝาก

บรรยายภาพ : วางบ่อเกรอะเพื่อรองรับสิงปฏิกูล


บรรยายภาพ : เทปูน วางโถส้วม และสร้างผนังเพิ่มความมิดชิด

บรรยายภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากที่ต่างๆ

นอกจากนี้ทางโครงการเรากำลังสร้างห้องน้ำอีกจุด โดยมีเงินทุนจากการจัดทริปท่องเที่ยวในเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคมปีที่ผ่านมาร่วมสนับสนุน

สำหรับใครที่อยากท่องเที่ยวชุมชนแบบนี้ ไปกับเราได้ที่

https://www.facebook.com/maetuean/อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ตำบลแม่ตื่น ตั้งอยู่ในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เทือกเขาสูง ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพียงแค่บางจุด ถนนหนทางที่ยังเป็นดิน ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านทั้งหมดแทบจะถูกตัดขาดเพราะสภาพถนนที่เปลี่ยนเป็นดินโคลนที่บางจุดลึกเกือบ 1-2 เมตร ชาวบ้านที่อาศัยอยู่แต่ก่อนนิยมปลูกฝิ่น เพื่อบรรเทาอาการปวด เช่น ปวดท้อง ปวดหัว เป็นต้น แต่เนื่องจาก "ฝิ่น" เป็นสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นรัฐบาลจึงเข้ามาช่วยเหลือ โดยเปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่นให้เป็นพื้นที่ปลูกไร่กาแฟแทนที่จะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้ชาวบ้านได้ แต่การพัฒนาวิธีนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะได้ผลผลิต


          บรรยายภาพ : บรรยากาศตอนเช้าที่แม่ตื่น

เพราะความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหลายหมู่บ้าน ประกอบกับผู้คนมีวิถีชีวิตดั้งเดิม เรียบง่าย มีความสุข จึงทำให้วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวแม่ตื่นจึงเล็งเห็นและอยากพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยคาดหวังรายได้ครอบครัวละ 6,000 บาทต่อเดือน ใน 5 หมู่บ้าน จากการเป็นไกด์ท้องถิ่น กิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ โฮมสเตย์ และอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว


   บรรยายภาพ : กิจกรรมการท่องเที่ยวปราชญ์ฝิ่นของชุมชนบ้านยะลิกุย

ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวแม่ตื่น จึงขอระดมทุนเพื่อสร้างห้องน้ำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะขอระดมทุนในส่วนของอุปกรณ์ก่อสร้างเท่านั้น โดยทางชุมชนจะร่วมมือกันสร้างห้องน้ำเอง

    บรรยายภาพ : ป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์

    บรรยายภาพ : กิจกรรมการท่องเที่ยวทำอาหารด้วยไม้ไผ่ของชุมชนบ้านแม่แตะแหละกุย

     บรรยายภาพ : กิจกรรมการท่องเที่ยวทำภาชนะไม่ไผ่ของชุมชนบ้านแม่แตะแหละกุย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างและขนส่งโดยใช้รถกระบะ 4WD เข้าพื้นที่ และดำเนินการก่อสร้างโดยคนในชุมชน
  2. ก่อสร้างห้องน้ำบนพื้นที่สูงเพราะใช้ระบบน้ำประปาภูเขา
  3. ห้องน้ำมอบให้ส่วนกลางเพื่อจัดสร้างเป็นห้องน้ำส่วนกลาง ที่ร่วมมือกันสร้าง และร่วมกันดูแลรักษา
  4. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ website: http://www.maetuen.info/

ประโยชน์ของโครงการ

  1. สร้างห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และเป็นสมบัติส่วนกลางของหมู่บ้าน
  2. เป็นต้นแบบห้องนำที่ถูกสุขลักษณะให้พื้นที่ สร้างสุขภาวะที่ดีให้ชุมชน
  3. เส้นทางการท่องเที่ยวที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
  4. สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อขจัดปัญหาการปลูก และเสพฝิ่นในพื้นที่


                 บรรยายภาพ : กิจกรรมการจับกุ้งมาทำอาหารกิน

สมาชิกภายในทีม

อาคเนย์ เชื้อขำ
Project manager และ Producer โครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
E-mail: arkanay@coin-asia.com 
FB: arkaney cherkham 

มิ้นท์ มณฑล กสานติกุล
เจ้าของเพจ FB: I Roam Alone

ผศ.ดร. พนม กุณาวงศ์ 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภาคี

องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แม่ตื่น อ.อมก๋อย สร้างห้องน้ำเสร็จแล้ว 2 จุด เพื่อรองรับนั่งท่องเที่ยว

4 มกราคม 2019

แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแล้ว

เราจะพานักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวแบบไม่ทำร้ายชุมชม และเราจะให้ชาวบ้านมีอาชีพเลี้ยงปากท้องโดยไม่ปลูกฝิ่น

สิ่งที่พวกเราหลายภาคส่วนพยายามทำคือการพัฒนา หมู่บ้านเล็ก ๆ ในแม่ตื่น อ.อมก๋อย พร้อมรับนักท่องเที่ยว เช่นการสร้างห้องน้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสะดวก สะอาด ปัจจุบันทีมงาน ได้สร้างห้องน้ำเสร็จแล้ว 2 จุด เราขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่มาร่วมพัฒนาพื้นที่กับเรา ทางโครงการจึงขอนำภาพการทำงานมาฝาก

บรรยายภาพ : วางบ่อเกรอะเพื่อรองรับสิงปฏิกูล


บรรยายภาพ : เทปูน วางโถส้วม และสร้างผนังเพิ่มความมิดชิด

บรรยายภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากที่ต่างๆ

นอกจากนี้ทางโครงการเรากำลังสร้างห้องน้ำอีกจุด โดยมีเงินทุนจากการจัดทริปท่องเที่ยวในเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคมปีที่ผ่านมาร่วมสนับสนุน

สำหรับใครที่อยากท่องเที่ยวชุมชนแบบนี้ ไปกับเราได้ที่

https://www.facebook.com/maetuean/แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนเงิน (บาท)

วัสดุก่อสร้างห้องน้ำ  ประกอบด้วย
   -วัสดุ Metal sheet
   -พื้นปูไม่ไผ่ 
   -โครงสร้าง เสาซีเมนต์ 
   -สุขภัณฑ์ 
   -ถังน้ำ ขันน้ำ 
   -ก๊อกน้ำ สายยาง

จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 20,000 บาท

20,000
รวมเป็นเงิน20,000