project เด็กและเยาวชน

หนูน้อยฟันสวย รวยรอยยิ้ม

ช่วยเหลือน้องๆ ในพื้นที่ที่ขาดแคลน จ.สระบุรี ด้วยการซื้ออุปกรณ์การแปรงฟัน เช่น แปรงสีฟัน , ยาสีฟัน , ตะกร้าและแก้วน้ำให้แก่ น้องๆ ในโรงเรียนวัดท่าโพธิ์เหนือ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนวัดท่าโพธิ์เหนือ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

6,299 บาท

เป้าหมาย

13,070 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 48%
25 วัน จำนวนผู้บริจาค 11

โรงเรียนวัดท่าโพธิ์เหนือ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก มีตั้งแต่ระดับอนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีอนุบาลทั้งหมด 23 คน และประถมศึกษามีทั้งหมด 57 คน มีคณะครู อาจารย์ทั้งหมด 8 คน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชนบท น้องๆ ส่วนมากมีประชากรในครอบครัวมากและมีสถานะภาพอยากจนเพราะส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับตายายและครอบครัวก็หาเช้ากินค่ำจึงทำให้รายได้ไม่พอใช้ ทำให้น้องๆ ยังขาดแคลนเป็นจำนวนมาก 


พวกเรากลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตั้งใจระดมทุนเพื่อมอบอุปกรณ์ในการใช้ชีวิตประจำวันให้น้องๆ คือแปรงสีฟัน ยาสีฟันแก้วนำและตระกร้า เพราะว่าทุกครั้งหลังจากที่น้องๆ รับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูจะให้น้องๆ นักเรียนทุกคนแปรงฟัน เราเล็งเห็นว่าน้องๆหลายคนมีแปรงที่ค่อนข้างเก่าและบาน น้องบางคนต้องใช้แปรงสีฟันที่บ้านกับโรงเรียนอันเดียวกัน เรา จึงเป็นห่วงในเรื่องของสุขอณามัยของน้องๆเพราะจริงๆ แล้วแปรงสีฟันควรได้รับการเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน

กรมอนามัยได้เปิดเผยสถิติเด็กฟันผุในปี 2559 สูงถึง 78.5% ส่งผลให้พัฒนาการล่าช้า เตี้ย แคระแกร็น จากการสำรวจพบว่าเด็กไทยมีปัญหาฟันผุตั้งแต่อายุ 9 เดือน และจะผุมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 1 - 3 ขวบ นอกจากนี้ ข้อมูลสุขภาพช่องปากคนไทยปี 2555 พบว่า เด็กอายุ 3 ปี มีปัญหาฟันผุ ร้อยละ 51.7 หรือมีฟันผุเฉลี่ย 2.7 ซี่ต่อคน ในขณะที่เด็กอายุ 5 ปี มีปัญหาฟันผุ ร้อยละ 78.5 หรือมีฟันผุเฉลี่ย 4.4 ซี่ต่อคน ทั้งนี้ ในเด็กที่มีฟันน้ำนมผุมากจะมีแนวโน้มว่าฟันแท้จะผุมากขึ้นตามไปด้วย หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที โรคจะลุกลามและเสียฟันในที่สุด

เราจึงอยากให้ หนูน้อยฟันสวย รวยรอยยิ้ม กันค่ะ


ประโยชน์ของโครงการ

1.ช่วยให้น้องๆได้มีแปรงสีฟันใหม่ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

2.ช่วยให้น้องๆได้มีความรู้ในเรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี

3.ทำให้น้องๆ มีฟันที่แข็งแรง

สมาชิกภายในทีม

นางสาว รินทร์ฤดี จาดเกิด

นายธีรภัทร์ ลวกไธสง

นางสาวธิดารัตน์ รั่วไธสง

นายภรนน ชินพราหมณ์

นางสาวพัชริฎา ห้องล่อง

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
แปรงสีฟัน (เด็กอนุบาล) ค่าธรรมเนียม 10% 231,495
แปรงสีฟัน (เด็กประถม ) 572,565
ยาสีฟัน (เด็กอนุบาล) 231,150
ยาสีฟัน (เด็กประถม ) 572,850
แก้วน้ำ 851,700
ตะกร้า852,125
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

1,180
รวม
13,070


บริจาคให้
หนูน้อยฟันสวย รวยรอยยิ้ม

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน