โครงการสุขภาพ

กล่องข้าวเพื่อเด็กกินดี ปี 2

มอบกล่องข้าวให้เด็กๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ในโรงเรียนบนดอย จังหวัดแม่อ่องสอน

ระยะเวลาโครงการ มิถุนายน – กันยายน 2559 พื้นที่ดำเนินโครงการ แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

60,370 บาท

เป้าหมาย

50,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 121%
จำนวนผู้บริจาค 73

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบกล่องข้าวให้เด็กๆ ในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย

15 มีนาคม 2017

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กได้ดำเนินการจัดซื้อกล่องข้าวและนำกล่องข้าวที่ได้รับบริจาคไปมอบให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้เด็กๆ มีสุขอนามัยที่ดี

บรรยากาศมอบกล่องข้าวให้แก่เด็ก


เด็กๆ มีภาชนะที่สุขอนามัยไว้ใส่อาหาร


อาทิตา รอดสมนาม

หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ที่มา/ความสำคัญโครงการ 

อาหารเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าร่างกายต้องการอาหารที่ดี ถูกหลักอนามัย ภาชนะที่สะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะเด็กประถมวัย และเด็กๆ ที่อยู่ในวัยเรียนพวกเขายิ่งต้องการอาหารที่ดี ถูกสุขอนามัย ภาชนะที่สะอาด เพื่อให้ร่างกายน้อยๆ ได้ใช้ในการเติบโต เสริมสร้างสมอง เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 

แต่ไม่ใช่เด็กทุกคนจะมีพร้อมแบบนั้น อย่างในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จังหวัดแม่ฮ่องสอน เราพบว่ายังมีอีกหลายโรงเรียนเล็กๆ ตั้งอยู่บนดอยสูง ที่ซึ่งเด็กๆ ต้องนำข้าวสวยที่เตรียมมาจากบ้านใส่ถุงก๊อปแก๊ปบ้าง ใส่ถุงบะหมี่สำเร็จรูปบ้าง ใส่กล่องน้ำมันใส่ผมใช้หมดแล้วบ้าง มารับประทานกับกับข้าวที่โรงเรียนเตรียมให้ในมื้อกลางวัน ซึ่งเรารู้กันดีว่ามันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น ในปี 2558  จึงเกิดโครงการ กล่องข้าวเล็กๆ เพื่อเด็กกินดี โดยระดมทุนซื้อกล่องข้าวให้น้อง 4 โรงเรียน แต่มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนมาเป็นจำนวนมาก เราจึงซื้อกล่องข้าวให้ได้ 7 โรงเรียน และในปี 2559 นี้ ยังมีโรงเรียนอีก 10 แห่งที่ยังขาดแคลนกล่องข้าว เราจึงอยากให้ช่วยเด็กๆ อีกครั้ง เพื่อให้เด็กในพื้นที่ดังกล่าวได้รับประทานอาหารในภาชนะที่ดี ถูกสุขลักษณะ  มีสุขสุขภาพดี เติมเต็มมื้ออาหารให้ปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน

ประโยชน์ของโครงการ 

เพื่อให้เด็กๆ ได้มีภาชนะใส่อาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ 

รวบรวมเงินบริจาคเพื่อจัดหากล่องข้าวที่ถูกสุขลักษณะให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 10  โรงเรียน ในอำเภอสบเมย และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมเป็นจำนวน 1,617 คน ได้แก่

 1. โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) จำนวน 128 คน
 2. โรงเรียนบ้านกอมูเดอ จำนวน 82 คน
 3. โรงเรียนบ้านซิวาเดอ จำนวน 167 คน
 4. โรงเรียนบ้านแม่สวด จำนวน 156 คน
 5. โรงเรียนบ้านแม่หลุย จำนวน 161 คน
 6. โรงเรียนบ้านนาดอย จำนวน 229 คน
 7. โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ จำนวน 93 คน
 8. โรงเรียนบ้านสบเมย จำนวน 179 คน
 9. โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จำนวน 272 คน
 10. โรงเรียนบ้านละอูบ จำนวน 150 คน

การบริจาค

 1. บริจาคเป็นเงินโดยผ่านเทใจ
 2. บริจาคเป็นกล่องข้าว ลักษณะ 4 เหลี่ยมผืนผ้า มีช่องใส่ข้าว และกับข้าว  เป็นพลาสติกเกรด 4 ทนความร้อนได้ 

โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์ หรือนำมาส่งมอบด้วยตนเอง ได้ที่

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) 

143/109 – 111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 02-4336292     www.iamchild.org

สมาชิกภายในทีม 

 • อาทิตา รอดสมนาม (Atita Rodsomnam) หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก :: ทำงานสื่อสารองค์กรและงานเครือข่าย พร้อมทั้งประสานงานอาสาสมัครและระดมทรัพยากรในการทำงาน โทร. 089-0354554  E-mail : ta_seasky@hotmail.com
 • กำพล จันทวิสูตร (Kumpol Jantawisoot) เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก :: ทำงานสร้างสรรค์และผลิตสื่อสำหรับการสื่อสารองค์กรและระดมทรัพยากรในการทำงาน โทร.089-7939095  E-mail : oootoontooo@hotmail.com
 • ไตรรงค์ บัวสุวรรณ (Trirong Buasuwan) เจ้าที่กลุ่มงานคุ้มครองเด็ก :: ทำงานร่วมกับชุมชนและโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและพื้นที่สร้างสุข ในจังหวัดสระแก้ว แม่ฮ่องสอน และ3จังหวัดชายแดนใต้ โทร. 089-4508196  

E-mail : skysaylom027@gmail.com

ภาคี 

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการกล่องข้าวเพื่อเด็กกินดี ปี 2

29 พฤศจิกายน 2016

โครงการกล่องข้าวเพื่อเด็กกินดี ปี 2 ผู้รับผิดชอบโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) โครงการได้ระดมเงินและกล่องข้าว เพื่อมอบให้เด็กจำนวน 1,617 คน ใน 10 โรงเรียน ของอ.สบเมย และอ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีภาชนะใส่อาหารที่ถูกสุขอนามัย

ความประทับใจ

"ครั้งนี้เป็นปีที่ 2 สำหรับการระดมกล่องข้าวเพื่อเด็ก และได้รับการสนับสนุนจากเทใจดอทคอมที่เปิดโอกาสให้เกิดการระดมกล่องข้าวเพื่อเด็กอีกครั้งเพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน และขอขอบคุณผู้บริจาคที่สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นกล่องข้าวและเงินที่ทางมูลนิธิฯ และในบางหน่วยงานได้ร่วมจัดกิจกรรมระดมกล่องข้าวขึ้นกับกลุ่มพนักงานและลูกค้าเพื่อนำมาช่วยเหลือในกิจกรรมนี้ และทางมูลนิธิฯ จะนำไปส่งมอบให้เด็กๆ ต่อไป"

อาทิตา รอดสมนาม
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 

มอบกล่องข้าวให้เด็กๆ ในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย

15 มีนาคม 2017

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กได้ดำเนินการจัดซื้อกล่องข้าวและนำกล่องข้าวที่ได้รับบริจาคไปมอบให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้เด็กๆ มีสุขอนามัยที่ดี

บรรยากาศมอบกล่องข้าวให้แก่เด็ก


เด็กๆ มีภาชนะที่สุขอนามัยไว้ใส่อาหาร


อาทิตา รอดสมนาม

หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 

แผนการใช้เงิน

รายการ จำนวน ราคารวม (บาท)
กล่องข้าว 1,617 กล่อง 129,360
รวมเป็นเงินทั้งหมด   129,360