โครงการเด็กและเยาวชน

พาเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังไปเที่ยวทะเล

พาเด็กป่วยเรื้อรังที่อาศัยอยู่ในโรงพยาบาลมากกว่าบ้านไปเที่ยวทะเล เพื่อเรียนรู้โลกกว้างที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบกัน

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน

ยอดบริจาคขณะนี้

75,614 บาท

เป้าหมาย

51,700 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 146%
จำนวนผู้บริจาค 157

สำเร็จแล้ว

เด็กเจ็บป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในสถานพยาบาล

สิ่งเหล่านี้มีผลต่อจิตใจของเด็กมากบ้าง น้อยบ้าง เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและไม่คุ้นเคย ความสับสนวุ่นวายต่างๆ ที่ดำเนินไปรอบตัวเด็กที่ต้องจากบ้านบางคนการไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง อาจทำให้เด็กมีความรู้สึกว้าเหว่ บางคนอาจมีอาการเหงาหงอย ไม่สดชื่นเท่าที่ควรเด็กอาจเกิดความเครียดขึ้นได้


นอกจากนี้เด็กบางคนแม้ไม่ได้นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล แต่ยังต้องเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลตามหมอนัดเป็นระยะ สถานที่ที่เด็กคุ้นเคยเป็นอย่างดีคือ บ้านกับโรงพยาบาลเป็นแบบนี้อยู่เป็นประจำ

ดังนั้น กิจกรรมพาเด็กป่วยเที่ยว “เรียนรู้โลกกว้าง สร้างกำลังใจให้เด็กป่วย” จึงเป็นกิจกรรมที่จะนำพาเด็กป่วยได้ออกจากสภาพแวดล้อมเดิม ๆ ไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ โดยท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ที่ตนเองชื่นชอบ มีความสนใจ มีความสุข อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่สามารถสร้างการเรียนรู้ ทำให้เข้าไปเสริมสร้างกำลังใจ ที่เกิดจากแรงกระตุ้น จากสิ่งแวดล้อมภายนอกส่งผลให้มีความกระตือรือร้น มีการไหลเวียนของความสุข ความผ่อนคลายส่งผ่านไปยังเด็กป่วยและครอบครัว ทำให้มีพลังกาย พลังใจ ในการต่อสู้กับโรคภัยที่เป็นอยู่ได้อย่างมีพลังที่เต็มไปด้วยความสุข


กิจกรรมทัวร์ เรียนรู้โลกกว้าง สร้างกำลังใจให้เด็กป่วย จะสามารถเข้าไปสร้างกลไกที่เรียกว่า “เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” สำหรับเด็กป่วยให้เกิดขึ้น ซึ่งความสุขของเด็กป่วยถือเป็นกำลังใจที่สำคัญที่เด็กป่วยได้รับจากคนในสังคมที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาเด็กป่วยอย่างเป็นองค์รวมนั้นคือ การรักษากาย และจิตใจไปพร้อม ๆ กัน


กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ 

  • พาเด็กป่วยเที่ยว เรียนรู้โลกกว้าง สร้างกำลังใจให้เด็กป่วย “ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพ เรือ สัตหีบ ” 
  • เราจะพาเดินเล่น พักผ่อน ริมชายหาด ทะเลสัตหีบ หากใครสุขภาพดีจะเล่นน้ำ เล่นทรายก็ไประโยชน์ของโครงการ
  1. เด็กป่วยได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ๆ
  2. เกิดการเรียนรู้จากสังคมภายนอกของเด็กป่วย
  3. เกิดกระบวนการเยียวยา สร้างกำลังใจ ให้แก่ผู้ป่วยเด็ก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เกิดการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีที่มากกว่าการรักษาพยาบาล
  4. คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการส่งความสุข สร้างกำลังใจให้แก่เด็กป่วย
  5. เกิดการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผ่านงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล

ผู้ร่วมเดินทาง

  1. เด็กป่วยและครอบครัว จำนวน 10 ครอบครัว  
  2. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 5 ท่าน เพื่อดูแลเด็กระหว่างเดินทาง
  3. อาสาสมัครจากโครงการโรงพยาบาลมีสุข 10 ท่าน

สมาชิกภายในทีม

นางสาวจามจุรี แซ่ซื้อ

นางสาววิภารัตน์ พุ่มคำ

ติดตามกิจกรรมโครงการได้ที่ www.happyhospital.org , www.facebook.com/happyhospitalMR

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.ค่าเดินทางรถบัส กทม. - สัตหีบ (ค่าเช่ารถ-ค่าน้ำมัน-ค่าทางด่วน)   20,000
2.ค่าอาหาร (เช้า-กลางวัน-ขนม-น้ำ) 15,000
3.ค่าเซอร์เวย์สถานที่ 5,000
4.ค่าอุปกรณ์ (ไวนิล-ประสานงาน)  1,000
5.ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 1,000
6.ค่าเช่าเสื่อ และค่าประกันการเดินทาง                                                                                                                   5,000
7.ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจโดยประมาณ  4,700
รวมงบประมาณ51,700