โครงการอื่นๆ

พาเด็กผลัดถิ่นเที่ยวทะเลครั้งแรกในชีวิต

มาร่วมกันพาน้องพลัดถิ่น 40 คน ที่อาศัยอยู่ในอำเภออุ้มผางและแม่สอด ไปเที่ยวทะเลเป็นครั้งแรกในชีวิต

ระยะเวลาโครงการ 3-7 พฤษภาคม 2018 พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดตาก และ ประจวบคีรีขันธ์

ยอดบริจาคขณะนี้

2,160 บาท

เป้าหมาย

40,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 5%
9 วัน จำนวนผู้บริจาค 8

โครงการพาน้องเที่ยวทะเล เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มอาสาสมัครที่เคยขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศ และความเป็นอยู่ของน้องๆ ชาวกะเหรี่ยงในศูนย์การเรียนรู้ในอำเภออุ้มผาง ชายแดนไทย-พม่า

ทุกๆ ปีช่วงปิดเทอมใหญ่ พวกเราก็จะระดมทุนกันพาน้องๆ อายุระหว่าง 7-15 ปี จาก 4 โรงเรียนในอำเภออุ้มผางและแม่สอดจังหวัดตาก จำนวน 40 คน ไปทัศนศึกษาเข้าค่ายและได้เห็นทะเลเป็นครั้งแรก เพราะเราอยากร่วมกันปลูกฝังความคิดให้แก่เด็กทุกคนในสังคมถึงสิทธิความเท่าเทียมกันทางสังคม แต่ความศักยภาพของน้องในแต่ละคน ที่ไม่มีใครเหมือนใคร โดยแต่ละปี คุณครูจะเลือกนักเรียนที่ไม่เคยได้ออกจากพื้นที่มาโรงเรียนละ 10 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ


ปี 2018 โครงการพาน้องเที่ยวทะเลจะจัดขึ้น ในวันที่ 3-7 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ โดยเราจะพาน้องๆ ไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลาทั้งหมด 5 วัน 4 คืน เรามีทีมงานจากรายการของ ThaiPBS Kids ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเพิ่มความตระหนักรู้ให้แก่น้องๆ จากชายแดนถึงความเท่าเทียมกันในสังคม ไม่ว่าแต่ละคนจะมาจากที่ใด หรือประเทศใดก็ตาม

โรงเรียน และ ศูนย์การเรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้

  • โรงเรียนบ้านกล้อทอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
  • โรงเรียนบ้านเปิงเคลิ่ง (โรงเรียนท่านผู้หญิง วิไล อมาตยกุล) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
  • ศูนย์การเรียนรู้ Has Kaw Hser หรือ (Tala Au Kala) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
  • ศูนย์การเรียนรู้ Has Thoo Lei อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผลที่ได้รับ

นอกจากน้องๆ จะได้รับโอกาสไปเที่ยวทะเลเป็นครั้งแรกในชีวิต และร่วมกิจกรรมต่างๆ แล้ว จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้คือการร่วมกันปลูกฝังความคิดให้แก่เด็กทุกคนในสังคมถึงสิทธิความเท่าเทียมกันทางสังคม แต่ความศักยภาพของน้องในแต่ละคน ที่ไม่มีใครเหมือนใคร

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

- วันที่ 18 มีนาคม ทางโครงการกำลังจัดงานระดมทุน โดยได้รับการสนับสนุนจาก Museum Siam และ Documentary Club ฉายหนังเรื่อง After Spring

- วันที่ 3-7 พฤษภาคม จะเป็นวันดำเนินโครงการพาน้องเที่ยวทะเล

- วันที่ 3 พ.ค น้องๆ เดินทางออกจากอุ้มผางเวลา 4.00น. แวะพักทานข้าว สองครั้ง และใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดรวม 16 ชั่วโมง

- วันที่ 4 พ.ค ถึงวันที่ 6 พ.ค. ทีม ThaiPBS Kids และอาสาสมัคร จะร่วมทำกิจกรรมร่วมกันกับน้องๆ

- วันที่ 7 พ.ค น้องๆ เตรียมตัวออกเดินทางกลับแม่สอด และอุ้มผาง

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่
facebook: https://facebook.com/kidstosea/

ประโยชน์ของโครงการ

  1. น้องๆ จะได้รับประสบการณ์สัมผัสทะเลเป็นครั้งแรก
  2. น้องๆ จะได้รับการปลูกฝังเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันทางสังคม
  3. อาสาสมัครได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับผู้อื่นและส่งต่อการทำความดีไปยังคนรอบข้าง

สมาชิกภายในทีม

วริษา สินธุเสก 
ประวัติโดยย่อเกี่ยวกับโครงการ คือเป็นอาสาสมัครตั้งแต่ปี 2012 ในการสร้างโรงเรียนดินในอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก หลังจากนั้นได้รับโอกาสทำงานร่วมกับผู้ลี้ภัยให้กับองค์กร International Rescue Committee (IRC) และ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) และ United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) และเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินสำหรับผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัย ถ้ำหิน และ นุโพ ให้กับองค์กร The Border Consortium
Facebook: Varisa Fon, Email: v.sinthusake@googlemail.com

ภาคี

โรงเรียนบ้านกล้อทอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

โรงเรียนบ้านเปิงเคลิ่ง (โรงเรียนท่านผู้หญิง วิไล อมาตยกุล) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ศูนย์การเรียนรู้ Has Kaw Hser หรือ (Tala Au Kala) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ศูนย์การเรียนรู้ Has Thoo Lei อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ฐานทัพเรือสัตหีบ (สนับสนุนที่พัก ปี 2017)

วงเดือนวิลล่า เกาะเสม็ด (สนับสนุนที่พัก ปี 2013-2015)

ThaiPBS Kids สนับสนุนเงิน และการการโปรโมท

Museum Siam สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานระดมทุนปี 2018

Documentary Club สนับสนุนการฉายภาพยนตร์เรื่อง After Spring ในงานระดมทุน ปี 2018

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนเงิน(บาท)
1. ค่าเดินทางไปกลับ
-ค่ารถโรงเรียนและรถเช่า 2 คัน (2 คัน X 5 วัน X 2000)
-ค่าน้ำมัน (ประมาณ 10,000 ตลอดโครงการ)
-ค่าคนขับรถ 2 คน (2 คน X 5 วัน X 500)
35,000
2. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับนักเรียน 40 คน ครู 4 คน และคนขับรถ 2 คน11,500
3, ค่าที่พัก และห้องกิจกรรม
-ค่าที่พักสำหรับน้อง 40 คน ครู 4 คน คนขับรถ 2 คน (19,200 สำหรับ 4 คืน)
-ค่าห้องกิจกรรม 8,000 บาท
27,200
รวมเป็นเงิน73,700
*เทใจเปิดระดมทุนที่ 40,000 บาท

บริจาคให้
พาเด็กผลัดถิ่นเที่ยวทะเลครั้งแรกในชีวิต

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน