project เด็กและเยาวชน

"น้องหญิง" เด็กคลองเตยสู่ปริญญาตรีไวโอลิน

มอบทุนการศึกษาให้น้องหญิงได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก (ไวโอลิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พื้นที่ดำเนินโครงการ คลองเตย กทม.

ยอดบริจาคขณะนี้

45,003 บาท

เป้าหมาย

46,860 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 96%
4 วัน จำนวนผู้บริจาค 30

น้องหญิง อายุ 18 ปี สอบเข้าศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก (ไวโอลิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หญิงเป็นเด็กตั้งใจเรียน ขยัน มุมานะ และมีความประพฤติดี เธอเริ่มเรียนดนตรีคลาสสิค (ไวโอลิน) ตั้งแต่อายุ 10 ขวบ กับมิชชันนารีฝรั่งในโบสถ์ใกล้บ้าน ที่เปิดสอนดนตรีฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับเด็กในชุมชนคลองเตย หญิงใช้เวลาเรียน 3-4 ปี เธอก็สามารถเล่นในวง Immanuel Orchestra ได้

เธอชอบเล่นดนตรีและขยันในการฝึกซ้อม เธอบอกว่า “หากเราเล่นดนตรีไม่เก่ง แต่ถ้าเราฝึกซ้อมบ่อย ๆ เราก็จะเล่นได้” และเมื่อมีงานแสดงต่างๆ เธอก็เล่นได้ดี มีความรับผิดชอบตามที่วงออร์เคสตร้าได้มอบหมาย


หญิงอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ และน้องชาย แม่ของเธออพยพมาจากเวียงจันท์ สาธารณรัฐประชาชนลาว ได้แต่งงานกับพ่อที่เป็นคนจ.บุรีรัมย์ และย้ายมาอยู่ในกรุงเทพฯ แม่มีอาชีพขายอาหารอีสาน ส่วนพ่อขับรถรับส่งสินค้า ครอบครัวเช่าตึกแถวอยู่อาศัยและขายอาหารอีสาน ในซอยวรรณโณทัย ถ.พระราม 4 คลองเตย รายได้ส่วนใหญ่มาจากพ่อ ส่วนรายได้ของแม่นั้นไม่แน่นอน เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจทำให้บางวันก็ขายได้ บางวันก็ขายไม่ได้ และวันหยุดหรือเสาร์-อาทิตย์ หญิงจะช่วยแม่ขายอาหารที่ร้านเพื่อแบ่งเบาภาระ

ความสามารถพิเศษ :

เล่นไวโอลิน


เงื่อนไขทุนการศึกษาของนักเรียนดนตรีอิมมานูเอล ออร์เคสตร้า

  1. ในช่วงเปิดภาคเรียน นักเรียนต้องมาสอนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเข้าร่วมซ้อมวงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน
  2. ในช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนต้องมาสอนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเข้าร่วมซ้อมวงอย่างน้อย 3 ครั้งต่อเดือน
  3. นักเรียนดนตรีต้องมาช่วยสอนเด็กในค่ายภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม ของทุกปี
  4. มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.75
  5. หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว นักเรียนจะต้องทำงานใช้ทุน เป็นเวลา 2 ปี โดยเป็นครูสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล หรือในโครงการภายใต้มูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิต หรือไปเป็นครูอาสาสมัครสอนตามโรงเรียนต่างจังหวัด หรือตามที่มูลนิธิกำหนด
  6. หลังจากทำงานใช้ทุนครบตามกำหนด นักเรียนจะได้รับมอบหมายให้ทำโครงงาน 1 โครงงาน อาทิ การจัดคอนเสิร์ต การจัดดนตรี หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับดนตรี และกรรมการมูลนิธิเป็นผู้ประเมินผลงาน

เจ้าของโครงการเทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนเงิน (บาท)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ค่าธรรมเนียม เทอม 1/2563 
  • ค่าภาคฤดูร้อน เทอม 1/2563 


12,900
8,400

รวม (1 เทอม)21,300
รวม (1 ปี) 42,600
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
4,260
รวม46,860

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริจาคให้
"น้องหญิง" เด็กคลองเตยสู่ปริญญาตรีไวโอลิน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน