โครงการศิลปวัฒนธรรม

หอศิลป์ชุมชมลาดพร้าว ศิลปะสำหรับทุกคน!

ให้เสียงแก่ชุมชน ให้โอกาสศิลปินไทย พัฒนาศิลปินตัวน้อย โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ ใน"หอศิลป์ชุมชน" ที่เปิดโอกาสให้คนธรรมดาๆมีสิทธิเลือกงานศิลปะที่นำมาจัดแสดง 

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

16,217 บาท

เป้าหมาย

45,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 36%
จำนวนผู้บริจาค 7

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการหอศิลป์ชุมชมลาดพร้าว ศิลปะสำหรับทุกคน!

2 เมษายน 2015

จากการระดมทุนโครงการหอศิลป์ชุมชมลาดพร้าว ศิลปะสำหรับทุกคน! นายวรรธนัย ชนะคช ผู้เป็นเจ้าของโครงการ โครงการดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์เพื่อ

1.เปิดโอกาสให้เยาวชนและศิลปินหน้าใหม่ได้มีพื้นที่จัดแสดงงาน โดยจะถูกเลือกจากคนในชุมชนและการจับฉลาก ถือเป็นการสนับสนุนวงการศิลปะไทยอีกด้วย

2.สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านงานศิลปะ ส่งเสริมความคิดใหม่หรือนอกกรอบ ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ร่วมจัดแสดงและเรียนรู้จากกับศิลปินมืออาชีพ

3.สนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยคนในชุมชนมีโอกาสคัดเลือกงานศิลปะที่จะนำมาจัดแสดง เป็นวิทยากรหรือเป็นนักเรียนในเวิร์คช็อป และมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมต่างๆ

ดังนั้นจากการระดมทุนโครงการผ่านทางเว็บเทใจดอทคอมเป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 57 มีเป้าหมายการระดมทุนที่ 45,000 บาท เมื่อครบกำหนดวันระดมทุน โครงการสามารถระดมทุนได้ทั้งหมด 16,217 บาท ทั้งนี้การดำเนินการโครงการดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับการจัดหอศิลป์ขึ้นมาได้ คุณวรรธนัย บอกว่า

"ผมจะนำเงินบริจาคดังกล่าวมาสร้างประโยชน์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการหอศิลป์ชุมชมลาดพร้าว ศิลปะสำหรับทุกคน! โดยการจัดนิทรรศการศิลปะสาธารณะเพื่อนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน โดยนิทรรศการนี้สามารถทำให้คนในชุมชนเข้าใจในวัฒนธรรมของเพื่อนร่วมซอยมากขึ้น พร้อมทั้งแสดงถึงความสำคัญของศิลปะในชีวิตประจำวัน และความสามารถของงานศิลปะในการพัฒนาชุมชน นิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยคณะผู้จัดจะขอความร่วมมือจากโรงเรียน ผู้ประกอบการ และคนในชุมชน ให้จัดวางงานศิลปะหน้าสถานที่ของตน เป็นงานศิลปะสาธารณะที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ศิลปินทั้งมืออาชีพ สมัครเล่น เด็กเยาวชนและผู้สนใจในงานศิลป์สามารถเข้าร่วมจัดแสดง เข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และผมจะดำเนินการรายงายผลถึงผู้บริจาคทุกท่านต่อไปครับ"

"ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการ โดยแรงสนันสนุนเหล่านี้นอกจากจะเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้คณะผู้จัดฯ ทำงานเพื่อสังคมต่อไป"

วรรธนัย ชนะคช

เจ้าของโครงการ

ท่านสามารถติดตามความโครงการได้ที่ www.facebook.com/gallery112 หรือ www.wattanai.com หรือติดต่อคุณโอ๊ค วรรธนัย ชนะคช ได้ที่ 086-407-9338

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :

หอศิลป์ 112 เป็นหอศิลป์ชุมชน พื้นที่สำหรับการจัดนิทรรศการศิลปะสำหรับศิลปินสมัครเล่น จัดกิจกรรมและเวิร์คช็อปทางด้านศิลปะสำหรับเด็กเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การแลกเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรม และการส่งเสริมศิลปินไทยและศิลปินตัวน้อยๆ
 
ผมชื่อวรรธนัย ชนะคช ผมได้รับการศึกษาและทำงานทางด้านศิลปะสาธารณะจากประเทศสวีเดน ผมได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนรวมของคนในชุมชน ที่สามารถพัฒนาชุมชนไปด้วยกันโดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือ และผมมีความเชื่อว่าศิลปะสามารถสร้างการสนทนาที่เชื่อมความแตกต่างทางวัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้าใจในความแตกต่าง ผมได้มาใช้ชีวิตอยู่ในลาดพร้าว 112 เพราะ อาหนุ่ย ณัฐนันท์ ชนะคช เป็นอาแท้ๆ ของผมได้เปิดร้านอาหารเล็กๆในซอยลาดพร้าว 112 ผมได้ได้ทำความรู้จักกับเด็กๆและผู้คนในละแวกนี้ ผมเห็นว่าซอยนี้มีความน่าสนใจเพราะว่าผู้คนที่อาศัยอยู่มาจากหลากหลายถิ่นกำเนิดและวัฒนธรรม ทั้งคนจากภาคอีสานมาทำงานในกรุงเทพฯ เด็กใต้มาเรียนที่ ม.รามคำแหง ชาวอเมริกันมาสอนภาษาอังกฤษ คนแคเมอรูนมาสมัครเข้าทีมฟุตบอลไทยและเป็นบ้านของครอบครัวชาวมุสลิม 
 
ทว่า คนหลายคนในชุมชนหลายคนไม่มีปฎิสัมพันธ์กัน ต่างคนต่างอยู่ และไม่มีโอกาสได้สัมผัสงานศิลปะ อาจเป็นเพราะหลายคนหาเช้ากินค่ำ ไม่มีเวลา และหอศิลป์ในเมืองตั้งอยู่อยู่ไกล และอาจจะเข้าถึงได้ยาก ที่อาจดูหรูหรา เข้าใจยาก หรือเป็นศิลปะที่คนธรรมดาๆ"เข้าไม่ถึง" หรือไม่อยากดู
 
ผมจึงคิดว่าควรมีหอศิลป์ชุมชนในซอยลาดพร้าว 112 นี้ เป็นหอศิลป์ที่เข้าถึงง่าย สนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมและออกความคิดเห็น ผมได้ขอพื้นที่บางส่วนของร้านอาหารมาใช้เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการ อาหนุ่ยก็ตกลงและให้ใช้พื้นที่ฟรี! ร้านอาหารนี้ถือเป็นจุดนัดพบปะอยู่แล้ว (เป็นจุดล่อลวงให้มาดูงานศิลป์อย่างดี!) เราอยากให้ศิลปะเป็นฉนวนจุดการสนทนา และเพิ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างคนเหล่านี้ในชุมชนให้มากขึ้น เพราะแต่ละคนมีความคิด มีความเชื่อ มีทัศนคติที่น่าสนใจทั้งนั้น
 
นอกจากนี้ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินว่าในแต่ละเดือนงานศิลปะของใครจะได้มาจัดแสดง (แทนที่จะเป็นผู้ดูแลหอศิลป์) อำนาจอยู่ในมือคนดู! ศิลปินทุกเพศทุกวัยสามารถสมัครเพื่อการคัดเลือกได้ สำหรับศิลปินที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกยังมีสิทธิลุ้นจับฉลากเพื่อจัดแสดงในบางเดือน   หอศิลป์ยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่นดูหนังฟรี และเราจะมาพูดคุย วิเคราะห์ วิจารณ์กัน และ workshop เช่นในงานแรกที่เราจะจัดขึ้นเป็นนิทรรศการ-workshop ภาพถ่ายและวีดีโอ เราจะเชิญศิลปินผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร (ซึ่งเป็นเพื่อนๆกันนั้นละ จะได้ไม่เสียตังค์!) ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนทักษะและแนวคิดจากมืออาชีพ
 

ทั้งหมดนี้หอศิลป์ 112 จะไม่เพียงแค่ทำให้คนในชุมชนสนใจและเข้าใจงานศิลปะมากขึ้น แต่จะสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในผู้อื่นและคนต่างวัฒนธรรมมากขึ้น

ประโยชน์ของโครงการ :

Singing Bergjon, Sweden

ด้านบน ผลงาน "Singing Bergjon" ของวรรธนัย ชนะคช ที่ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ในประเทศสวีเดน

  •     เปิดโอกาสให้เยาวชนและศิลปินหน้าใหม่ได้มีพื้นที่จัดแสดงงาน โดยจะถูกเลือกจากคนในชุมชนและการจับฉลาก ถือเป็นการสนับสนุนวงการศิลปะไทยอีกด้วย
  •     สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านงานศิลปะ ส่งเสริมความคิดใหม่หรือนอกกรอบ ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ร่วมจัดแสดงและเรียนรู้จากกับศิลปินมืออาชีพ
  •     สนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยคนในชุมชนมีโอกาสคัดเลือกงานศิลปะที่จะนำมาจัดแสดง เป็นวิทยากรหรือเป็นนักเรียนในเวิร์คช็อป และมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

  1.     ทำความสะอาด ก่อสร้างผนัง ไฟ และป้ายหอศิลป์ (ถ้ามีงบพอจะซื้อ projector ด้วย)
  2.     เตรียมงานสำหรับ photo-video workshop/exhibition เกี่ยวกับซอยลาดพร้าว 112  โดยเชิญวิทยากรทางด้านภาพถ่ายและงานศิลปะ เชิญผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนอิสลามสันติชน โรงเรียนบางกอกศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชาและประชาชนทั่วไป
  3.     จัด workshop และนิทรรศการ เรียนเชิญสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าชม
  4.     จัดทำหนังสือรวบรวมผลงาน
  5.     เตรียมนิทรรศการซึ่งจะเปลี่ยนไปทุกๆเดือน หรือกิจกรรมเช่น Movie Night

ภาพประสบการณ์จัดทำ workshop ศิลปะร่วมกับน้องๆที่ชลบุรี

สมาชิกภายในทีม :

โครงการได้รับความสนใจจากรายการเปิดโลกเปิดเล่มทางช่องไทยพีบีเอส ช่วยกันให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จนะครับ ขอบคุณครับ

วรรธนัย ชนะคช (โอ๊ค) เป็นศิลปินอิสระผลิตงานประเภทศิลปะจัดวาง วีดีโอ และศิลปะการแสดง ที่มีความเป็นศิลปะสาธารณะ งานส่วนใหญ่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและอัตตา มีประสบการณ์ทำงานศิลปะกับเด็กเยาวชนและผู้อพยพต่างชาติ ความสนใจส่วนตัวรวมถึงภาพยนตร์เซอร์เรียล การวางผังเมือง และการออกแบบเครื่องเล่นสวนสนุกเป็นต้น

B.A. Mass Communication: Film and Video Production, Rangsit University
M.F.A Art in Public Realm, Konstfack University, Sweden.
www.facebook.com/timespace
www.wattanai.com | 0864079338 | oak.wattanai@gmail.com

Nattanun Chanakot and Nattapong Nawakitsopon - Consulting

ความคืบหน้าโครงการหอศิลป์ชุมชมลาดพร้าว ศิลปะสำหรับทุกคน!

2 เมษายน 2015

จากการระดมทุนโครงการหอศิลป์ชุมชมลาดพร้าว ศิลปะสำหรับทุกคน! นายวรรธนัย ชนะคช ผู้เป็นเจ้าของโครงการ โครงการดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์เพื่อ

1.เปิดโอกาสให้เยาวชนและศิลปินหน้าใหม่ได้มีพื้นที่จัดแสดงงาน โดยจะถูกเลือกจากคนในชุมชนและการจับฉลาก ถือเป็นการสนับสนุนวงการศิลปะไทยอีกด้วย

2.สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านงานศิลปะ ส่งเสริมความคิดใหม่หรือนอกกรอบ ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ร่วมจัดแสดงและเรียนรู้จากกับศิลปินมืออาชีพ

3.สนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยคนในชุมชนมีโอกาสคัดเลือกงานศิลปะที่จะนำมาจัดแสดง เป็นวิทยากรหรือเป็นนักเรียนในเวิร์คช็อป และมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมต่างๆ

ดังนั้นจากการระดมทุนโครงการผ่านทางเว็บเทใจดอทคอมเป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 57 มีเป้าหมายการระดมทุนที่ 45,000 บาท เมื่อครบกำหนดวันระดมทุน โครงการสามารถระดมทุนได้ทั้งหมด 16,217 บาท ทั้งนี้การดำเนินการโครงการดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับการจัดหอศิลป์ขึ้นมาได้ คุณวรรธนัย บอกว่า

"ผมจะนำเงินบริจาคดังกล่าวมาสร้างประโยชน์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการหอศิลป์ชุมชมลาดพร้าว ศิลปะสำหรับทุกคน! โดยการจัดนิทรรศการศิลปะสาธารณะเพื่อนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน โดยนิทรรศการนี้สามารถทำให้คนในชุมชนเข้าใจในวัฒนธรรมของเพื่อนร่วมซอยมากขึ้น พร้อมทั้งแสดงถึงความสำคัญของศิลปะในชีวิตประจำวัน และความสามารถของงานศิลปะในการพัฒนาชุมชน นิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยคณะผู้จัดจะขอความร่วมมือจากโรงเรียน ผู้ประกอบการ และคนในชุมชน ให้จัดวางงานศิลปะหน้าสถานที่ของตน เป็นงานศิลปะสาธารณะที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ศิลปินทั้งมืออาชีพ สมัครเล่น เด็กเยาวชนและผู้สนใจในงานศิลป์สามารถเข้าร่วมจัดแสดง เข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และผมจะดำเนินการรายงายผลถึงผู้บริจาคทุกท่านต่อไปครับ"

"ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการ โดยแรงสนันสนุนเหล่านี้นอกจากจะเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้คณะผู้จัดฯ ทำงานเพื่อสังคมต่อไป"

วรรธนัย ชนะคช

เจ้าของโครงการ

ท่านสามารถติดตามความโครงการได้ที่ www.facebook.com/gallery112 หรือ www.wattanai.com หรือติดต่อคุณโอ๊ค วรรธนัย ชนะคช ได้ที่ 086-407-9338

แผนการใช้เงิน

รายการราคา(บาท)
1.ปรับพื้นที่ให้เหมาะกับการแสดงงานศิลปะ

15,000

2. Projector13,000
3.ป้ายประชาสัมพันธ์7,000
4. Postcard and หนังสือ7,000
5. การจัดแสดงนิทรรศการ3,000
Total45,000