โครงการอื่นๆ

อาหารไก่ไข่อินทรีย์สำหรับเกษตรกรรายย่อย

สร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อยในชนบท จากการขายไข่ไก่อินทรีย์ โดยให้แม่ไก่ได้กินอาหารที่บดจากส่วนผสมจากธรรมชาติและสมุนไพรจากท้องถิ่น ที่อร่อยและปลอดภัย

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดบุรีรัมย์

ยอดบริจาคขณะนี้

20 Baht

เป้าหมาย

55,000 Baht
ดำเนินการไปแล้ว 0%
82 วัน จำนวนผู้บริจาค 1

เกษตรกรรายย่อยในชนบท จ.บุรีรัมย์มีความตั้งใจที่จะผลิตไข่ไก่อินทรีย์ที่มีประโยชน์ รสชาติอร่อยและปลอดภัยให้กับทุกคน

กระบวนการผลิตไข่ไก่ เกษตรกรจะเน้นให้ความสุขกับแม่ไก่ ด้วยการกินอาหารธรรมชาติและสมุนไพร ซึ่งผ่านการบดผสมวัตถุดิบจากท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นรำข้าว, ปลายข้าว, มันสำปะหลัง ฯลฯ และพืชสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน, ฟ้าทะลายโจร ไพล, บอระเพ็ด ฯลฯ ซึ่งจะทำให้แม่ไก่แข็งแรง รวมถึงไข่ที่ได้ก็มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม การบดวัตถุดิบอาหารแม่ไก่เหล่านี้ ใช้แรงงานคนในการผสม ทำให้ส่วนผสมไม่ทั่วถึงและสม่ำเสมอ ยกตัวอย่างส่วนผสมบางอย่างมีปริมาณที่น้อยมาก เช่น ขมิ้นชัน ที่ต้องผสมลงไป 200 กรัม ( 0.02 กก. ) ต่อการผสมวัตถุดิบอื่นๆ 100 กิโลกรัม การใช้แรงงานคนในการบดผสมไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เมื่อนำไปให้แม่ไก่กินก็จะพบว่าคุณภาพของไข่ไก่ที่ได้มีความไม่สม่ำเสมอเช่น ไข่ไก่บางส่วนเปลือกบาง ในขณะที่ไข่ไก่บางส่วนเปลือกหนา หรือไข่ไก่บางส่วนมีไข่แดงสีเหลืองอ่อน ในขณะที่ไข่ไก่บางส่วนสีเหลืองเข้ม เป็นต้น

เราจึงอยากได้เครื่องจักรในการบดผสมอาหารไก่ไข่อินทรีย์ จะช่วยให้วัตถุดิบต่างๆที่อยู่ในอาหารไก่ไข่สามารถผสมเข้ากันอย่างทั่วถึง เมื่อแม่ไก่กินอาหารเข้าไปจะได้รับสารอาหารครบถ้วน และได้รับสมุนไพรที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังให้ไข่ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตรงกับความต้องการของผูบริโภค ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการผสม ช่วยลดต้นทุนการผลิตอาหารไก่ไข่เนื่องจากสามารถจัดซื้อวัตถุดิบในการในแต่ละรอบการผลิตได้มากขึ้น ทำให้ราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบแต่ละชนิดลดลง ลดการจ้างแรงงานและค่าขนส่งวัตถุดิบ ซึ่งส่งผลดีต่อการลดต้นทุนของเกษตรกรรายย่อย

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 ครอบครัว

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. จัดซื้อเครื่องบดผสมอาหารไก่ไข่สำหรับปริมาณการผสมวัตถุดิบครั้งละ 100 กิโลกรัม ติดตั้งเครื่องจักรไว้ ณ สำนักงานกลางของเครือข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน จ.บุรีรัมย์
  2. ผสมอาหารไก่ไข่จากวัตถุดิบในท้องถิ่น และจัดส่งให้กับเกษตรกกรรายย่อย ขณะเดียวกันก็ทำการสังเกตเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการผสมอาหารไก่ไข่ด้วยมือและการใช้เครื่องจักร โดยการบันทึกระยะเวลาในการผสมอาหาร 100 กก., เวลาและค่าจ้างของแรงงาน, สุขภาพของแม่ไก่, คุณภาพของไข่ไก่อินทรีย์ ( ความหนาของเปลือกไข่, ความข้นของไข่ขาว, ความสม่ำเสมอของสีไข่แดง, น้ำหนักไข่ไก่ต่อฟอง )
  3. ติดตามความพึงพอใจของผู้บริโภค และตัวแทนจำหน่ายไข่ไก่อินทรีย์ โดยเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ไข่ไก่อินทรีย์ก่อนและหลังการใช้เครื่องจักรในการผสมอาหารไก่ไข่

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook page : grassroot innovation network

ประโยชน์ของโครงการ

  1. ทำให้สามารถผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์ที่มีคุณค่าอาหารครบถ้วนและผสมสมุนไพรช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับไก่ไข่ อันส่งผลให้แม่ไก่มีสุขภาพแข็งแรง และไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะต่างๆ
  2. ลดการใช้แรงงาน และลดต้นทุนการผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์ ทำให้เกษตรกรมีเวลาในการดูแลไก่ไข่ในฟาร์มของตนเองมากขึ้น และมีกำไรจากการขายไข่ไก่มากขึ้น
  3. ผู้บริโภคที่ซื้อไข่ไก่อินทรีย์ ได้รับไข่ไก่ที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ เปลือกไข่มีสีสวยงามไม่แตกง่าย เนื้อไข่ขาวข้นและสีไข่แดงที่เหลืองสดใสน่ารับประทาน

สมาชิกภายในทีม

นายนาวี นาควัชระ
จบการศึกษาปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA ) มีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาชนบทมากว่า 15 ปี โดยเริ่มจากการเป็นอาสาสมัครที่ใช้ทักษะความรู้ด้าน ICT ในการถอดเก็บความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ จนกระทั่งได้รวบรวมชาวบ้านในชุมชนจัดตั้ง “เครือข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน” เพื่อพัฒนาความรู้ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมให้กลายเป็นความรู้ใหม่ที่ใช้ได้จริงในพื้นที่ และตอบสนองกับการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของคนชนบท ต่อมาได้มีการจัดตั้ง “บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด” โดยทั้งสององค์กรยังคงทำงานคู่ขนานร่วมกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน เคยได้รับทุนจาก JICA ( Japan International Cooperation Agency ) ไปศึกษาการจัดการองค์กรชุมชนและสหกรณ์การเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่น และได้รับรางวัลผู้ประกอบการสังคม Ashoka Fellow ในปี 2009 จาก Ashoka Foundation 
Facebook : Nawee Nakwatchara

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค

รายการราคา(บาท)
1. เครื่องบดผสมอาหารไก่ไข่55,000
รวมเป็นเงิน55,000

บริจาคให้
อาหารไก่ไข่อินทรีย์สำหรับเกษตรกรรายย่อย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน