โครงการสุขภาพ

มอบผ้าอ้อมและถุงกำลังใจให้ผู้ป่วยสูงอายุ

ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุยากไร้ ด้วยการมอบ ผ้าอ้อมของใช้จำเป็น อาทิ นมสด ข้าวสาร น้ำมัน ปลากระป๋องให้ผู้ป่วยสูงอายุไว้กิน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ยอดบริจาคขณะนี้

141,860 บาท

เป้าหมาย

660,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 21%
จำนวนผู้บริจาค 127

สำเร็จแล้ว

ร่วมมอบความสุขด้วยการแบ่งปัน

1,000 บาท สามารถซื้อของใช้ให้ครอบครัวผู้ป่วยและสูงอายุยากไร้ ได้ 1 เดือน

แววตาแห่งความสิ้นหวัง ห่อเหี่ยว หมดกำลังใจ ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแววตาแห่งความหวัง ด้วยน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตที่เรียกว่า"ถุงกำลังใจ"

กว่า 200 เคสของผู้ป่วยติดเตียงที่โครงการอาสามาเยี่ยมเข้าไปดูแล ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ คนเหล่านี้นอกจากจะเผชิญกับความเจ็บป่วยทางร่างกายที่ยากต่อการรักษาแล้วนั้น ผู้ป่วยและผู้ดูแลต้องเผชิญกับความเครียด ทั้งจากการความเจ็บปวด การดูแลที่ยากลำบากและภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมา บางรายมีอาการท้อแท้ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ

โครงการอาสามาเยี่ยม หนึ่งในโครงการของมูลนิธิกระจกเงา ดำเนินงานโดยการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และครอบครัว เพื่อ “เยียวยาให้กำลังใจ” และสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินชีวิต มาตั้งแต่ปี 2554 หรือในช่วงน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศ พื้นที่การทำงานนั้นจะอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมของโครงการอาสามาเยี่ยมนั้น  ได้แก่

 1. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน
  ทีมอาสาจะลงพื้นที่ตามบ้านเพื่อเข้าไปพูดคุย ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 2. กิจกรรมนันทนาการ 
  จัดให้มีการร้องเพลง ร้องคาราโอเกะ บริการขนม น้ำดื่ม แก่ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราชายบางเขนทุกวันพุธสิ้นเดือน
 3. มอบผ้าอ้อม และเครื่องอุปโภคบริโภค 
  ให้แก่ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย โดยจะสนับสนุนทุกวันจันทร์สิ้นเดือน


ปัจจุบันโครงการได้ส่ง “ถุงกำลังใจ” ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเดือนละ 260 ราย สิ่งของเหล่านี้จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในแต่ละเดือน และสามารถลดการภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้อย่างมาก

"ถุงกำลังใจ" ในงบประมาณ 1,000 บาท  ประกอบด้วย

 • ปลากระป๋อง 1 โหล
 • นมกล่อง 1แพ็ค 
 • น้ำมันพืช 1ขวด 
 • ซีอิ๋วขาว 1ขวด 
 • น้ำมันหอย 1ขวด 
 • ข้าวสาร 10 กิโลกรัม 
 • แพมเพิสผู้ใหญ่ 1ห่อใหญ่

เบื้องต้นโครงการขอระดมทุนมอบให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 50 รายเป็นเวลา 1 ปี ทั้งหากระดมทุนได้ทางโครงการเราจะส่งมอบให้เคสได้มากขึ้น

ประโยชน์ของกิจกรรม

 1. ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ขาดแคลน
 2. ได้มีส่วนร่วมในการเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชน
 3. ผู้มีรายได้น้อย ได้ลดปัญหาค่าใช้จ่าย เครื่องอุปโภค บริโภค บางอย่างลง เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช นม เป็นต้น
 4. เพื่อเปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วมของคนในสังคมกับงานจิตอาสาและกลุ่มผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึง คนในครอบครัว มีกำลังใจและความสุขเพิ่มมากขึ้น

เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราและผู้สูงอายุตามชุมชน เพื่อเป็นฐานในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา
 • ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
 • ผู้พิการ
 • ผู้มีรายได้น้อย

สมาชิกภายในทีม

 1. นางเกศรา วิมลเกษม
 2. นางสาวพัชรินทร์ มั่งคั่ง
 3. นายเทวา บุญทาทอง

Facebook ของโครงการ


โครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา:
www.facebook.com/Volunteervisit/


มูลนิธิกระจกเงา: www.facebook.com/mirrorf/
โทร. 0-2973-2236–7 ต่อ 1606

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนราคา (บาท)

1.ถุงน้ำใจ 

ประกอบด้วย
   - ปลากระป๋อง  1แพ็ค ราคา 170 บาท
   - นมกล่อง  1แพ็ค ราคา 67 บาท
   - น้ำมันพืช  1ขวด ราคา 55 บาท
   - ซีอิ้วขาว  1ขวด ราคา 42 บาท
   - น้ำมันหอย  1ขวด ราคา 42 บาท
   - ข้าวสาร  10 กิโลกรัม ราคา 186 บาท
   - แพมเพิสผู้ใหญ่  1ห่อ มี 28 ชิ้น ราคา 438 บาท

   ราคารวม 1,000 บาทต่อถุง

มอบให้ 50 รายเป็นเวลา 12 เดือน

600ถุง
600,000

2.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10%
60,000
รวมทั้งหมด
660,000