โครงการผู้พิการและผู้ป่วย

ชุดยาสามัญคนไร้ที่พึ่ง

มอบชุดยาสามัญเพิ่มอีก100 ชุด เป็น200 ชุดให้กับคนไร้ที่พึ่ง โดยมูลนิธิอิสรชนจะลงพื้นที่พร้อมอาสาสมัครสอนให้คนไร้ที่พึ่งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำแผลเองได้ และมูลนิธิจะทำการติดตามผลเพื่อรายงานเคสต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ สนามหลวง,คลองหลอด จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยอดบริจาคขณะนี้

55,893 บาท

เป้าหมาย

40,810 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 137%
จำนวนผู้บริจาค 101

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบชุดยาสามัญให้คนไร้ที่พึ่งเพิ่มอีก 20 ชุด

3 ตุลาคม 2018

มูลนิธิอิสรชนได้ลงพื้นที่ดูแลคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน ตลอดจนเข้าไปฟื้นฟูสภาพจิตใจ ให้เขามีความพร้อมและประสานงานพาเขากลับบ้าน และไม่ให้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะอีก

การมอบชุดยาสามัญให้กับคนไร้บ้าน เป็นสิ่งหนึ่งที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการลงพื้นที่มอบให้กับคนไร้บ้าน ได้ดูแลตนเอง พร้อมแนะนำให้คนไร้บ้านให้สามารพึ่งพาตนเองได้เมื่อเจ็บป่วย เราจึงมอบชุดยาสามัญเพิ่มอีก 20 ชุด

ภาพประกอบ


มอบชุดยาสามัญ 


แนะนำวิธีการดูแลตนเอง และติดตามอาการบาดเจ็บ 


พี่อ๊อด

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

"มอบชุดยาสามัญเพิ่มอีก100 ชุด เป็น200 ชุดให้กับคนไร้ที่พึ่ง โดยมูลนิธิอิสรชนจะลงพื้นที่พร้อมอาสาสมัครสอนให้คนไร้ที่พึ่งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำแผลเองได้ และมูลนิธิจะทำการติดตามผลเพื่อรายงานเคสต่อไป"

คนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน หรือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เป็นกลุ่มคนที่ตกขอบของสังคม

กลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการใด ๆ ของรัฐบาลได้ เวลาเจ็บป่วยทีก็ต้องนอนข้างถนน หรือในที่สาธารณะ หากโชคดีมีคนใจดีในพื้นที่เห็นก็ช่วยกันรักษา หรือบางรายถ้าแผลไม่หนักก็ปล่อยจนเน่าหรือแห้งไปเอง น้อยคนที่จะไปโรงพยาบาลถ้าไม่ป่วยหนักจนถึงขั้นเรียกรถพยาบาลหรือพูดง่าย ๆ คือ ใกล้จะหมดลมหายใจ

นั่นอาจเป็นเพราะ...

คนเหล่านี้กลัวการไปหาโรงพยาบาล เพราะด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูไม่สะอาด แต่งตัวขาด ๆจะไปโรงพยาบาลก็กลัวจะถูกปฏิเสธ จึงทำให้คนเหล่านี้ไม่ยอมไปรักษา หรือบางคนมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ก็ไม่ยอมเข้ารับการรักษา คนเหล่านี้จึงต้องนอนเจ็บป่วยข้างถนน หรือบางรายก็เสียชีวิตในถนน


เมื่อปี พ.ศ. 2560 มีคนไร้ที่พึ่งเสียชีวิตบนถนนกว่า 20 ราย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเสี่ยงในชุมชนแออัดที่เจ็บป่วยติดเตียง ช่วยตนเองไม่ได้ ไม่มีใครดูแล ก็เข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล และหน่วยงานของเราไม่ได้มีบุคลากรทางการแพทย์ประจำ มีเพียงแต่อาสาสมัครที่ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือทำแผล

ดังนั้น มูลนิธิอิสรชน จึงเกิดโครงการ มารักษาคนไร้ที่พึ่งกันเถอะ โดยการนำยาทำแผลพร้อมสามัญประจำบ้านเบื้องต้น ไปทำแผลให้คนไร้ที่พึ่งและในเดียวกันนั้นจะสอนการทำแผลตนเองหรือดูแลตนเองเบื้องต้นแล้วมอบชุดทำแผลชุดนั้นให้คนไร้ที่พึ่งไว้ดูแลตนเอง

ปี 2560 มูลนิธิอิสรชนได้ลงพื้นที่ทำแผลพร้อมปฐมพยาบาลเบื้องต้นคนไร้ทีพึ่งในพื้นที่อยุธยา สมุทรสาคร สนามหลวง คลองหลอด หัวลำโพง ประมาณ 100 กว่าราย เฉลี่ยวันละ 2-3 คน ทำให้คนไร้ที่พึ่งได้รับการรักษาปัญหาการเจ็บป่วยในรายที่ไม่หนัก หรือให้สามารถช่วยเหลือ ดูแลตนเองได้

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ตารางการลงพื้นที่

  • วันอังคาร ลงพื้นที่สนามหลวง คลองหลอด
  • วันพุธ เสาร์ ลงพื้นที่ พระนครศรีอยุธยา 
  • วันศุกร์ ลงพื้นที่สมุทรสาคร  

เมื่อพบเจอคนไร้ทีพึ่งที่เจ็บป่วย ก็ดูลักษณะแผลและจัดยาพร้อมกล่องใส่ให้ตรงกับแผลหรือการที่อยู่ภายใต้ยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้น และสอนคนไร้ที่พึ่งทำแผลตนเองทุกวันและมอบกล่องยาไว้ให้ ให้เขาได้ทำแผลทุกวัน และเมื่อลงพื้นที่ก็จะไปตรวจเยี่ยมซ้ำติดตามผล หรือถ้าแผลใหญ่อาการแย่ก็ส่งประสานงานต่อ และสามารถมาเติมยาได้เมื่อยาหมด ในปี 2561 ตั้งใจจะแบ่งปันให้ชุดยาสามัญให้คนไร้ที่พึ่งจำนวน 200 ชุด คือ 200 คน


ประโยชน์ของโครงการ

  1. เสริมสร้างการมีสุขอนามัยที่ดีในคนไร้ที่พึ่ง
  2. คนไร้ที่พึ่งได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ไม่ต้องปล่อยแผลเน่าจนลุกลาม
  3. ลดปัญหาการเสียชีวิตจากการไม่รับการรักษาพยาบาลหรือเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล
  4. สามารถเติมยาหรือส่งต่อให้เพื่อนคนอื่นที่เจ็บป่วยได้เมื่อตนเองหายดีแล้วส่งเสริมการแบ่งปันในสังคม

สมาชิกภายในทีม

นางสาวอัจฉรา สรวารี นักสังคมสงเคราะห์มูลนิธิอิสรชน

นางสาวเหมพรรษ บุญย้อยหยัด นักวิชการ สิทธิมนุษยชน

นางสาวรชตะวัน ตรีทิพย์ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

www.facebook.com/issarachonfound

ภาคี

อาสาสมัครที่สนใจมาลงพื้นที่

สาธารณะสุขในเขตพื้นที่หรือในจังหวัด

ความประทับใจถึงผู้บริจาคโครงการชุดยาสามัญคนไร้ที่พึ่ง

4 มิถุนายน 2018

การทำงานของมูลนิธิอิสรชนจะลงพื้นที่ตามตางราง ดังนี้

วันอังคาร ลงพื้นที่สนามหลวง คลองหลอด

วันพุธและเสาร์ ลงพื้นที่ พระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ ลงพื้นที่สมุทรสาคร

ในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคนไร้ที่พึ่งในแต่ละครั้ง จะพบเจอคนไร้ทีพึ่งที่เจ็บป่วยบ้าง ทีมงานจะดูลักษณะแผลพร้อมรักษาแผลเบื้องต้น และมอบกล่องยารักษาให้ตรงตรงกับอาการที่เป็นอยู่และจัดยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้นด้วย นอกจากนั้นยังสอนคนไร้ที่พึ่งฝึกทำแผลตนเอง และมีการเยี่ยมติดตามผลในการลงพื้นที่ครั้งต่อไป และเติมยาให้กับคนไร้พึ่งเมื่อยาหมด กรณีพบเจอคนไร้ที่พึ่งที่มีแผลขนาดใหญ่ หรือมีอาการแย่ ทีมงานจะดำเนินการส่งประสานงานส่งตัวไปยังโรงพยาบาล

ในปี 2561 มูลนิธิอิสรชนจะแบ่งปันชุดยาสามัญให้คนไร้ที่พึ่งจำนวน 100 ชุด = 100 คน

ความประทับใจถึงผู้บริจาค

ทางมูลนิธิอิสรชน ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ มองเห็นคนเท่ากัน มองเห็นความเจ็บป่วยของเพื่อนร่วมสังคมที่ถูกทอดทิ้ง ถูกมองข้าม หรือเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับการใส่ใจ วันนี้อย่างน้อยก็ยังมีชุดยาสามัญให้เขาได้พกติดตัวยามมีแผล ยามเจ็บป่วยเล็กน้อยให้เขาได้ดูแลตัวเองด้วย และการสนับสนุนจากทุกท่านสามารถต่อยอดคุณภาพชีวิตให้กับเขา ทางมูลนิธิอิสรชนจะสานงานต่อโดยจัดทำชุดยาสามัญ ยาทำแผลแบบกล่องไปมอบเพื่อให้เขามีที่เก็บรักษายาไว้ใช้ในยามเจ็บป่วย ขอบคุณในการแบ่งปันของทุกท่านด้วยใจ

ขอบคุณค่ะ  
นางสาวอัจฉรา สรวารี

ตัวแทนมูลนิธิอิสรชน

มอบชุดยาสามัญให้คนไร้ที่พึ่ง 100 กล่อง

24 สิงหาคม 2018

มูลนิธิอิสรชนลงพื้นที่ทำงานกับ ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ หรือที่เรียกว่า คนเร่ร่อน ในถนน ในที่สาธารณะ ในพื้นที่สนามหลวง ราชดำเนิน คลองหลอด สมุทรสาคร และอยุธยา พบปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ไม่กล้าไปโรงพยาบาล ทำให้คนเหล่านี้ขาดสิทธิการรักษาพยาบาล หรือบางทีก็มีแผลที่เกิดจากการทำงาน แล้วไม่รักษา ด้วยสภาพที่อยู่ในที่สาธารณะ คุณภาพชีวิตตรงนี้ ทางมูลนิธิอิสรชนจึงเกิดโครงการชุดยาสามัญในการดูแลคนเร่ร่อนหรือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะเบื้องต้น

เนื่องจากทุกการลงพื้นที่จะมีผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือคนเร่ร่อน มาขอยาแก้ปวด ยาแก้ไข้ ยาแก้อักเสบ ทำแผล จำนวน 8-10 ราย ต่อวัน เราจึงจัดกล่องชุดยาขึ้นเพื่อเมื่อใครเจ็บป่วยจะได้มียาในการดูแลตัวเองเบื้องต้น เพื่อการลดการเจ็บป่วยเรื้อรัง และเมื่อยาหมดสามารถมาเติมได้

ซึ่งตั้งแต่สนับสนุนโครงการจากทางเทใจ เราก็ได้จัดทำชุดยามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนปัจจุบัน กว่า 100 ชุด ในการลงพื้นที่แบ่งปัน สอนทำแผล สอนในการดูแลสุขภาพตัวเขาเอง เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง และถือว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ในการดูแลตนเอง ให้อยู่ในที่สาธารณะได้อย่างมีคุณภาพชีวิต 

ภาพประกอบ


เริ่มจัดเตรียมยาสามัญต่าง ๆ 


ชุดยาสามัญ


มอบชุดยาสามัญให้กับคนไร้ที่พึ่ง


นอกจากนั้นยังช่วยดูแล แนะนำการดูแลตนเองเบื้องต้น


ลุงเปี๊ยก คนสนามหลวง บอกว่า
“ผมเจ็บป่วยเป็นแผลมานาน เท้านึกว่าเน่าแล้ว วันหนึ่งอิสรชนเดินมาช่วยผม ทำแผลให้ยากิน แก้อักเสบ ผมดีใจมาก ที่มีคนมาเห็นผม มาทำแผลให้ ขอบคุณมาก ๆ ครับ" 

มอบชุดยาสามัญให้คนไร้ที่พึ่งเพิ่มอีก 20 ชุด

3 ตุลาคม 2018

มูลนิธิอิสรชนได้ลงพื้นที่ดูแลคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน ตลอดจนเข้าไปฟื้นฟูสภาพจิตใจ ให้เขามีความพร้อมและประสานงานพาเขากลับบ้าน และไม่ให้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะอีก

การมอบชุดยาสามัญให้กับคนไร้บ้าน เป็นสิ่งหนึ่งที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการลงพื้นที่มอบให้กับคนไร้บ้าน ได้ดูแลตนเอง พร้อมแนะนำให้คนไร้บ้านให้สามารพึ่งพาตนเองได้เมื่อเจ็บป่วย เราจึงมอบชุดยาสามัญเพิ่มอีก 20 ชุด

ภาพประกอบ


มอบชุดยาสามัญ 


แนะนำวิธีการดูแลตนเอง และติดตามอาการบาดเจ็บ 


พี่อ๊อด

แผนการใช้เงิน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (บาท)
1. ชุดการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกอบด้วย (กล่องใส่ยา น้ำเกลือ ยาพารา เบตาดีน สำลี ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้ไอ ยาแก้แพ้ ยาแก้คัน ชุดทำแผล ยาแก้อักเสบ และยารักษาอื่น ๆ ตามอาการ) ชุดละ 299 บาท จำนวน 200 ชุด59,800
2. ค่าลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 4 เดือน จำนวน 48 ครั้ง14,400
3. ค่าบริการเทใจ 10% 7,420
รวมเป็นเงิน81,620