โครงการสุขภาพ

ชุดยาสามัญคนไร้ที่พึ่ง

มอบชุดยาสามัญเพิ่มอีก100 ชุด เป็น200 ชุดให้กับคนไร้ที่พึ่ง โดยมูลนิธิอิสรชนจะลงพื้นที่พร้อมอาสาสมัครสอนให้คนไร้ที่พึ่งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำแผลเองได้ และมูลนิธิจะทำการติดตามผลเพื่อรายงานเคสต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ สนามหลวง,คลองหลอด จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยอดบริจาคขณะนี้

51,143 บาท

เป้าหมาย

40,810 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 125%
38 วัน จำนวนผู้บริจาค 89

"มอบชุดยาสามัญเพิ่มอีก100 ชุด เป็น200 ชุดให้กับคนไร้ที่พึ่ง โดยมูลนิธิอิสรชนจะลงพื้นที่พร้อมอาสาสมัครสอนให้คนไร้ที่พึ่งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำแผลเองได้ และมูลนิธิจะทำการติดตามผลเพื่อรายงานเคสต่อไป"

คนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน หรือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เป็นกลุ่มคนที่ตกขอบของสังคม

กลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการใด ๆ ของรัฐบาลได้ เวลาเจ็บป่วยทีก็ต้องนอนข้างถนน หรือในที่สาธารณะ หากโชคดีมีคนใจดีในพื้นที่เห็นก็ช่วยกันรักษา หรือบางรายถ้าแผลไม่หนักก็ปล่อยจนเน่าหรือแห้งไปเอง น้อยคนที่จะไปโรงพยาบาลถ้าไม่ป่วยหนักจนถึงขั้นเรียกรถพยาบาลหรือพูดง่าย ๆ คือ ใกล้จะหมดลมหายใจ

นั่นอาจเป็นเพราะ...

คนเหล่านี้กลัวการไปหาโรงพยาบาล เพราะด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูไม่สะอาด แต่งตัวขาด ๆจะไปโรงพยาบาลก็กลัวจะถูกปฏิเสธ จึงทำให้คนเหล่านี้ไม่ยอมไปรักษา หรือบางคนมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ก็ไม่ยอมเข้ารับการรักษา คนเหล่านี้จึงต้องนอนเจ็บป่วยข้างถนน หรือบางรายก็เสียชีวิตในถนน


เมื่อปี พ.ศ. 2560 มีคนไร้ที่พึ่งเสียชีวิตบนถนนกว่า 20 ราย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเสี่ยงในชุมชนแออัดที่เจ็บป่วยติดเตียง ช่วยตนเองไม่ได้ ไม่มีใครดูแล ก็เข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล และหน่วยงานของเราไม่ได้มีบุคลากรทางการแพทย์ประจำ มีเพียงแต่อาสาสมัครที่ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือทำแผล

ดังนั้น มูลนิธิอิสรชน จึงเกิดโครงการ มารักษาคนไร้ที่พึ่งกันเถอะ โดยการนำยาทำแผลพร้อมสามัญประจำบ้านเบื้องต้น ไปทำแผลให้คนไร้ที่พึ่งและในเดียวกันนั้นจะสอนการทำแผลตนเองหรือดูแลตนเองเบื้องต้นแล้วมอบชุดทำแผลชุดนั้นให้คนไร้ที่พึ่งไว้ดูแลตนเอง

ปี 2560 มูลนิธิอิสรชนได้ลงพื้นที่ทำแผลพร้อมปฐมพยาบาลเบื้องต้นคนไร้ทีพึ่งในพื้นที่อยุธยา สมุทรสาคร สนามหลวง คลองหลอด หัวลำโพง ประมาณ 100 กว่าราย เฉลี่ยวันละ 2-3 คน ทำให้คนไร้ที่พึ่งได้รับการรักษาปัญหาการเจ็บป่วยในรายที่ไม่หนัก หรือให้สามารถช่วยเหลือ ดูแลตนเองได้

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ตารางการลงพื้นที่

  • วันอังคาร ลงพื้นที่สนามหลวง คลองหลอด
  • วันพุธ เสาร์ ลงพื้นที่ พระนครศรีอยุธยา 
  • วันศุกร์ ลงพื้นที่สมุทรสาคร  

เมื่อพบเจอคนไร้ทีพึ่งที่เจ็บป่วย ก็ดูลักษณะแผลและจัดยาพร้อมกล่องใส่ให้ตรงกับแผลหรือการที่อยู่ภายใต้ยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้น และสอนคนไร้ที่พึ่งทำแผลตนเองทุกวันและมอบกล่องยาไว้ให้ ให้เขาได้ทำแผลทุกวัน และเมื่อลงพื้นที่ก็จะไปตรวจเยี่ยมซ้ำติดตามผล หรือถ้าแผลใหญ่อาการแย่ก็ส่งประสานงานต่อ และสามารถมาเติมยาได้เมื่อยาหมด ในปี 2561 ตั้งใจจะแบ่งปันให้ชุดยาสามัญให้คนไร้ที่พึ่งจำนวน 200 ชุด คือ 200 คน


ประโยชน์ของโครงการ

  1. เสริมสร้างการมีสุขอนามัยที่ดีในคนไร้ที่พึ่ง
  2. คนไร้ที่พึ่งได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ไม่ต้องปล่อยแผลเน่าจนลุกลาม
  3. ลดปัญหาการเสียชีวิตจากการไม่รับการรักษาพยาบาลหรือเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล
  4. สามารถเติมยาหรือส่งต่อให้เพื่อนคนอื่นที่เจ็บป่วยได้เมื่อตนเองหายดีแล้วส่งเสริมการแบ่งปันในสังคม

สมาชิกภายในทีม

นางสาวอัจฉรา สรวารี นักสังคมสงเคราะห์มูลนิธิอิสรชน

นางสาวเหมพรรษ บุญย้อยหยัด นักวิชการ สิทธิมนุษยชน

นางสาวรชตะวัน ตรีทิพย์ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

www.facebook.com/issarachonfound

ภาคี

อาสาสมัครที่สนใจมาลงพื้นที่

สาธารณะสุขในเขตพื้นที่หรือในจังหวัด

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (บาท)
1. ชุดการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกอบด้วย (กล่องใส่ยา น้ำเกลือ ยาพารา เบตาดีน สำลี ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้ไอ ยาแก้แพ้ ยาแก้คัน ชุดทำแผล ยาแก้อักเสบ และยารักษาอื่น ๆ ตามอาการ) ชุดละ 299 บาท จำนวน 200 ชุด59,800
2. ค่าลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 4 เดือน จำนวน 48 ครั้ง14,400
3. ค่าบริการเทใจ 10% 7,420
รวมเป็นเงิน81,620


บริจาคให้
ชุดยาสามัญคนไร้ที่พึ่ง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน