โครงการการศึกษา

ขอไฟฟ้าให้โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก

เด็กในโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนกว่า 88  คน ไม่มีไฟฟ้าใช้ในโรงเรียน เพราะแผงชำรุด เด็กพักค้างต้องกินข้าวและทำการบ้านใต้แสงเทียน และเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดเพลิงไหม้

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

69,416 Baht

เป้าหมาย

66,000 Baht
ดำเนินการไปแล้ว 105%
จำนวนผู้บริจาค 59

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการขอไฟฟ้าให้โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก

6 กันยายน 2017

ในระหว่างการระดมทุน ทางโครงการเทใจดอทคอม ได้ปรึกษาหารือกับทางผู้ประสานงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)ในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน และคุณครูผู้ประสานงานโครงการฯ ของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ถึงแนวทางการปรับปรุงและจัดระบบไฟฟ้าของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก เพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเห็นร่วมกันว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในโครงการฯ ควรจะทำการจัดทำระบบไฟฟ้าเป็น 2 ระบบ คือระบบที่ใช้เครื่องปั่นไฟ ควบคู่ไปกับระบบโซล่าเซลล์เฉพาะจุด เพื่อที่จะสามารถใช้สลับกันได้ และเป็นการประหยัดค่าน้ำมันที่ทางโรงเรียนจะต้องใช้กับเครื่องปั่นไฟ ในกรณีที่ต้องใช้เต็มเวลาในทุกๆ วัน เพราะถ้าติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เฉพาะจุดตามจุดต่างๆ ที่เด็กๆ จำเป็นต้องใช้อยู่เป็นประจำ เช่น ในหอพัก ในห้องน้ำ ควบคู่ไปด้วย จะทำให้ช่วยประหยัดค่าน้ำมัน และถนอมให้เครื่องปั่นไฟสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลานานขึ้นอีกด้วย ทางคณะทำงานร่วมทั้ง 3 ฝ่าย จึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่า

  1. จะปรับขนาดของเครื่องปั่นไฟที่จะทำการจัดซื้อให้มีขนาดเล็กลง จากราคา 60,000 บาท(รวมค่าขนส่ง) ไปเป็นราคา 40,000 บาท(รวมค่าขนส่ง) คือ จากเครื่องปั่นไฟระบบดีเซล รุ่นขนาดเครื่องยนต์ 1 Power 10 HP กระแสไฟออก 5 KW ไปเป็นรุ่นขนาดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 406 CC กระแสไฟออก 5,000 W โดยที่กระแสไฟออกอาจจะลดน้อยลง แต่เมื่อใช้สลับกับระบบโซล่าเซลล์เฉพาะจุด จะทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องปั่นไฟได้นานขึ้น และประหยัดค่านำมันที่จะใช้กับเครื่องปั่นไฟได้เป็นจำนวนมาก
  2. จะนำเงินที่ได้จากโครงการฯ ที่เหลืออีกจำนวน 20,000 บาท มาจัดซื้อแผงโซล่าเซลล์เฉพาะจุดและอุปกรณ์ประกอบเพื่อนำมาติดตั้งตามจุดที่เด็กๆ นักเรียนต้องใช้งานเป็นประจำ ได้แก่ ห้องนอน ระเบียง ห้องน้ำ ห้องครัว เล้าไก่ เป็นต้น

ไตรรงค์ บัวสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน  
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

อ่านเพิ่มเติม »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน อยู่ในพื้นที่สูง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และไม่มีไฟฟ้า

โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก เป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็ก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเด็กนักเรียนจำนวน 88 คน เป็นเด็กนักเรียนพักนอน จำนวน 71 คน เด็กๆในโรงเรียนมีฐานะยากจน และบ้านของเด็กๆอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน รวมทั้งเส้นทางในการเดินทางก็ยากลำบาก โดยเฉพาะในฤดูฝน จึงต้องพักค้างในโรงเรียนแห่งนี้

ที่ผ่านมาโรงเรียนใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลที่ค่อนข้างข้อจำกัด โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ที่กระแสฟ้าจากแผงโซล่าเซลมีไม่พอต่อการใช้งาน

ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา(เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 60) แผงโซล่าเซลของโรงเรียนเกิดการชำรุด ไม่สามารถใช้การได้ เด็กนักเรียนทั้ง 88 คน จึงต้องเรียนหนังสือโดยไม่มีไฟฟ้า เด็กนักเรียนพักนอนทั้ง 71 คน ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความมืด ต้องกินข้าวใต้แสงเทียน ต้องทำการบ้านใต้แสงเทียน ซึ่งทำให้เด็กๆลำบากกันมาก ทางโรงเรียนจึงต้องการเครื่องปั่นไฟสำหรับนำมาใช้ปั่นกระแสไฟระบบดีเซล(ซึ่งจะประหยัดกว่าระบบเบนซิน) ให้เด็กๆมีไฟฟ้าใช้ อย่างน้อยก็วันละ 6-8 ชั่วโมง ปัญหาและความท้าทาย

1. ครอบครัวของเด็กๆนักเรียนเป็นชาวเขา มีฐานะยากจน ไม่สามารถช่วยเหลือในเรื่องการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟให้โรงเรียนได้

2. โรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็ก ทำให้งบประมาณรายหัวที่ได้จากรัฐไม่มีงบในส่วนของการซ่อมแซมระบบแผงโซล่าเซล ซึ่งต้องใช่เงินจำนวนมาก และไม่มีเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ


 กิจกรรมที่จะดำเนินการ

1. ประชุมเพื่อวางแผนการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟร่วมกันโดยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน และชาวบ้านบ้านห้วยมะกอก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

2. ทางโรงเรียนจัดซื้อเครื่องปั่นไฟตามรุ่นที่ได้มีการตกลงกันจากที่ประชุมร่วมของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน และชาวบ้านบ้านห้วยมะกอก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

3. เด็กนักเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านบ้านห้วยมะกอก ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟของโรงเรียน เพื่อให้สามารถใช้ได้ในระยะยาว


 ประโยชน์ของโครงการ

1. เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก มีไฟฟ้าใช้ในดารศึกษาเล่าเรียน

2. เด็กนักเรียนพักนอนของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก มีไฟฟ้าใช้ในการทำการบ้าน และการดำรงชีวิต

3. ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก

หมายเหตุ  หากระดมได้เกินเป้าหมายทางโครงการจะดำเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซลอีก 1 ชุด เพื่อให้โรงเรียนมีไฟฟ้าสลับกันใช้


สมาชิกภายในทีม

1. นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยมะกอก

2. นายมนูญ นันติอูป ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ผู้ประสานงาน : โทร 086-1949555

3. นางสาวนาตยา สาคร ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 

ความคืบหน้าโครงการขอไฟฟ้าให้โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก

6 กันยายน 2017

ในระหว่างการระดมทุน ทางโครงการเทใจดอทคอม ได้ปรึกษาหารือกับทางผู้ประสานงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)ในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน และคุณครูผู้ประสานงานโครงการฯ ของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ถึงแนวทางการปรับปรุงและจัดระบบไฟฟ้าของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก เพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเห็นร่วมกันว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในโครงการฯ ควรจะทำการจัดทำระบบไฟฟ้าเป็น 2 ระบบ คือระบบที่ใช้เครื่องปั่นไฟ ควบคู่ไปกับระบบโซล่าเซลล์เฉพาะจุด เพื่อที่จะสามารถใช้สลับกันได้ และเป็นการประหยัดค่าน้ำมันที่ทางโรงเรียนจะต้องใช้กับเครื่องปั่นไฟ ในกรณีที่ต้องใช้เต็มเวลาในทุกๆ วัน เพราะถ้าติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เฉพาะจุดตามจุดต่างๆ ที่เด็กๆ จำเป็นต้องใช้อยู่เป็นประจำ เช่น ในหอพัก ในห้องน้ำ ควบคู่ไปด้วย จะทำให้ช่วยประหยัดค่าน้ำมัน และถนอมให้เครื่องปั่นไฟสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลานานขึ้นอีกด้วย ทางคณะทำงานร่วมทั้ง 3 ฝ่าย จึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่า

  1. จะปรับขนาดของเครื่องปั่นไฟที่จะทำการจัดซื้อให้มีขนาดเล็กลง จากราคา 60,000 บาท(รวมค่าขนส่ง) ไปเป็นราคา 40,000 บาท(รวมค่าขนส่ง) คือ จากเครื่องปั่นไฟระบบดีเซล รุ่นขนาดเครื่องยนต์ 1 Power 10 HP กระแสไฟออก 5 KW ไปเป็นรุ่นขนาดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 406 CC กระแสไฟออก 5,000 W โดยที่กระแสไฟออกอาจจะลดน้อยลง แต่เมื่อใช้สลับกับระบบโซล่าเซลล์เฉพาะจุด จะทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องปั่นไฟได้นานขึ้น และประหยัดค่านำมันที่จะใช้กับเครื่องปั่นไฟได้เป็นจำนวนมาก
  2. จะนำเงินที่ได้จากโครงการฯ ที่เหลืออีกจำนวน 20,000 บาท มาจัดซื้อแผงโซล่าเซลล์เฉพาะจุดและอุปกรณ์ประกอบเพื่อนำมาติดตั้งตามจุดที่เด็กๆ นักเรียนต้องใช้งานเป็นประจำ ได้แก่ ห้องนอน ระเบียง ห้องน้ำ ห้องครัว เล้าไก่ เป็นต้น

ไตรรงค์ บัวสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน  
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

แผนการใช้เงินบริจาค


รายการบาท
1.เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาด 5000 watt ใช้น้ำมันดีเซล พร้อมค่าขนส่ง60,000
2.ค่าดำเนินการเทใจดอทคอม 10 %6,000
รวม66,000