โครงการอื่นๆ

หยุดคุกคามทางเพศ #DONTTELLMEHOWTODRESS

ระดมทุนจัดรณรงค์ให้มีมาตรการลดการคุกคามทางเพศ และเรียกร้องสิทธิสตรีในสังคมไทย ด้วยนิทรรศการพลังสังคม หยุดคุกคามทางเพศ #DONTTELLMEHOWTODRESS

พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

10,935 บาท

เป้าหมาย

100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 11%
จำนวนผู้บริจาค 25

สำเร็จแล้ว

เพราะเสื้อผ้า ทำให้ผู้หญิงถูกคุกคามทางเพศได้จริงหรือ?

ชวนทุกคนมาตั้งคำถาม และหาคำตอบกับเรา 

ในงาน "นิทรรศการจะเป็นการจัดแสดงภาพถ่าย" และ “ชุดที่ใส่ในวันที่ถูกคุกคามทางเพศ” ระหว่างวันที่ 3-15 กรกฎาคม 2561 ณ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ไปกับเรา

ปัจจุบันปัญหาการคุกคามทางเพศเป็นปัญหาที่สำคัญ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นปัญหาการคุกคามทางเพศสะท้อนให้เห็นทัศนคติทั้งระดับสังคม องค์กร และบุคคลในระดับสังคมยอมรับเรื่องความต้องการทางเพศของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง การเห็นเรื่องการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้ สนุกสนานการมองว่าเป็นเรื่องผู้หญิงสมยอมและเมื่อผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรงทางเพศก็จะถูกสังคมซ้ำเติม และเป็นปัญหาที่ไม่ได้ให้ความสำคัญ


การรณรงค์ที่เกิดกระแสในสังคม ประเด็นการคุกคามทางเพศกรณี Don’t Tell Me How To Dress ที่มีจุดเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่ง น.ส.สิรินยา บิชอพ แสดงความคิดเห็นว่าการแก้ปัญหาลวนลามทางเพศไม่สามารถจำกัดได้โดยการควบคุมการแต่งกายของผู้หญิง แต่ควรมีการรณรงค์ให้ สร้างวัฒนธรรมการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่ยอมรับการกระทำที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงมีกระบวนการจัดการปัญหาที่เป็นมิตรไม่สร้างความอับอายแก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงและผู้กระทำความรุนแรงจึงจัดกิจกรรม “นิทรรศการพลังสังคม หยุดคุกคามทางเพศ” ขึ้น 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. จัดกิจกรรมแถลงข่าว “นิทรรศการพลังสังคม หยุดคุกคามทางเพศ” วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ลานน้ำพุ ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นิทรรศการจะถูกแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรกของนิทรรศการ จะจัดแสดงเสื้อผ้าที่เคยถูกสวมใส่โดยผู้ถูกคุกคามทางเพศ

ประเด็นของเสื้อผ้าจากผู้ถูกคุกคามทางเพศที่นำมาจัดแสดง มีตั้งแต่การถูกลวนลามจนถึงการถูกข่มขืน เสื้อผ้าเหล่านี้ได้รับการรวบรวมจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนและภาครัฐ พื่อลดปัญหาความรุณแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในประเทศไทย ซึ่งการจัดแสดงในครั้งนี้จะเป็นการจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยได้แรงบันดาลใจจากการจัดนิทรรศการที่ University of Kansas ด้วยประเด็นโต้แย้งเดียวกัน ว่าการแต่งกายของผู้หญิง เป็นสาเหตุของการถูกคุกคามทางเพศหรือไม่

ส่วนที่สองของนิทรรศการจะเป็นการจัดแสดงภาพถ่าย

โดย นายณัฐ ประกอบสันติสุข ช่างภาพแฟชั่นผู้มีชื่อเสียงในประเทศไทย ร่วมด้วยดารานักแสดงแถวหน้าและผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง ได้แก่ เมธินี กิ่งพโยม , ตรีชฎา เพชรรัตน์ , วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา , สินจัย เปล่งพานิช . ปาณิสรา อารยะสกุล , ดาวิกา โฮร์เน่ , อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ , ไปรยา ลุนเบิร์ก , ฟิลลิป ทินโรจน์ , อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม , ภาคิณ คำวิไลศักดิ์ , แอน มิตรชัย , กันต์ กันตถาวรโดยภาพถ่ายจะสื่อความหมายในประเด็นเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดและถูกคุกคามทางเพศ

2. การแสดงนิทรรศการ “ชุดที่ใส่ในวันที่ถูกคุกคามทางเพศ” ระหว่างวันที่ 3-15 กรกฎาคม 2561 ณ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ www.facebook.com/donttellmehowtodress


ประโยชน์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในสังคม

2. เพื่อให้ประชาชน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามกับปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น สิ่งที่เรารู้มามันใช่ความจริงเหรอ มายาคดติที่เชื่อมาเป็นจริงหรือไม่ เพื่อสร้างทัศนคติใหม่ที่มีต่อผู้หญิงในประเด็นการถูกคุกคามทางเพศ

3. เพื่อเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศระหว่างภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่รัฐที่เกี่ยวข้องและเสนอแนวทางการปรับพฤติกรรมเป็นการทำงานเชิงลึกในการทำกับผู้กระทำ ผู้ถูกกระทำ และชุมชน

4. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศได้เห็นประสบการณ์และกล้าที่จะออกมาสื่อสารปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคม

5. เพื่อเกิดการผลักดันและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดในการแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศ


สมาชิกภายในทีม

สิรินยา บิชอพ (Sirinya Bishop) เจ้าของโครงการ

เบญญาพัฒน์ เครือนาคพันธ์ (Benyaphat Kruenakphan)

นายณัฐ ประกอบสันติสุข (Nat Prakobsantitsuk) ช่างภาพชื่อดัง

บริษัท ดู.ดิด.ดัน จำกัด (Do Did Done Co., Ltd.) Event Organizer 1

ภาคี

องค์การสหประชาชาติ (UN Women) www.unwomen.org

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล www.wmp.or.th 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท

1.ค่าผลิต และค่าเช่าอุปกรณ์ สำหรับดำเนินงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการ

100,000
2.ค่าดำเนินงานจัดทำนิทรรศการฟรี
3.ค่าจัดงานฟรี
4.ค่าถ่ายรูป ฟรี
5.ค่าตัวนางแบบ - นายแบบ อาทิ เมธินี กิ่งพโยม , ตรีชฎา เพชรรัตน์ , วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา , สินจัย เปล่งพานิช . ปาณิสรา อารยะสกุล , ดาวิกา โฮร์เน่ , อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ , ไปรยา ลุนเบิร์ก , ฟิลลิป ทินโรจน์ , อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม , ภาคิณ คำวิไลศักดิ์ , แอน มิตรชัย , กันต์ กันตถาวร   ฟรี
รวม100,000